Welkom

                                               

 

KBO AFDELING STIPHOUT-WARANDE

 


 

Algemene KBO informatie

 

De KBO is een belangenorganisatie van en voor 50 plussers.

De afdeling Stiphout-Warande telt ruim 700 leden en vormt samen met 3 andere afdelingen de Kring KBO-Helmond.

Binnen Brabant zijn er 300 KBO-afdeligen met ca. 130.000 leden die samen KBO-Brabant vormen.

 

Doelstellingen van de KBO

Tot de belangrijkste doelstellingen van de KBO hoort het scheppen van voorwaarden voor ouderen om volwaardig en zelfbewust deel te (kunnen) nemen aan de samenleving.

De doelstellingen zijn gericht op de volgende speerpunten:

1. een goed pensioen

2. een betaalbare en optimaal functionerende gezondheidszorg

3. een veilige en comfortabele woonomgeving

4. goed vervoer

5. een uitgebreid scala aan ontspannings- en opleidingsmogelijkheden

 

Afdeling Stiphout-Warande

De plaatselijke afdeling Stiphout-Warande ondersteunt dit beleid, daar waar dit mogelijk is, invloed uit te oefenen binnen de wijk en gemeente op ouderenbeleid, waarbij de wensen en behoeften van de leden centraal staan. Voorts richt zij zich vooral op het organiseren van cursussen en recreatieve activiteiten.

Op deze website kunt u ervaren wat de afdeling voor haar leden betekent.

 

VBOH

In 2016 zijn de Helmondse ouderen bonden verenigd in de Stichting VBOH

(Verenigde Bonden Overleg Helmond). In deze Stichting zijn momenteel aangesloten de bonden KBO Helmond, PCOB, PVGE en Netwerk Ouderen Emigranten Brabant. De diensten die zij ondermeer aanbieden zijn:

belastingservice, clientondersteuners, vrijwillige ouderenadviseurs en de uitgave van de kortingslijst. Meer informatie vindt u op de website: www.vboh.nl

 

INFO's

Alle INFO's die het afgelopen jaar zijn uitgebracht kunt u inzien en downloaden in het KBO Stiphout-Warande archief dat u onderaan deze kolom aantreft.

 

Weerbericht Helmond
Weersverwachting
Helmond
Weeronline.nl - Meer weer in Helmond
Verschijningsdata ONS samen met de INFO

                                         2017

02 januari       INFO jan/feb nr. 01        06 februari     INFO feb/mrt nr.  02

06 maart        INFO mrt/apr nr. 03        03 april          INFO apr/mei nr. 04

01 mei            INFO mei/jun nr. 05       12 juni           INFO jun/jul   nr. 06

07 augustus    INFO aug/sep nr. 07       04 september INFO sep/okt  nr. 08

02 oktober      INFO okt/nov nr. 09        06 november   INFO nov/dec nr. 10
04 december   INFO dec/jan 2018  nr. 11

 

Bestuur afdeling Stiphout-Warande
JAARBOEKJE
Korting met uw KBO-pas bij ...
Ouderenadviseur
Belastingservice
Rijbewijs keuringen
Nuttige sites

1.   Verenigde Bonden Overleg Helmond

2.   Gemeente Helmond

3.   LEVgroep (Leven & Verbinden Helmond)

4.   St. Annaklooster

5.   Savant

6.   De Zorgboog

7.   Zuidzorg

8.   Weer in Helmond

9.   Busvervoer (regionaal)

10. Reisplanner (O.V.)

11. Busplanner/info

12. 50plus plein 

13. Seniorweb.nl 

14. Unie KBO

Tip

Opzeggen lidmaatschap

Voor het opzeggen van uw lidmaatschap kunt u contact opnemen met het secretariaat

Zie bovenaan deze kolom:

Bestuur van de afdeling