Website KBO-Alphen ##

 


 

 

 

 

Nieuwsbrief!

 

 

NIEUWSBRIEF  KBO  ALPHEN                 

Jaargang 1  nr.  1                                                     april 2016

 

 

Beste KBO-leden,

Het bestuur heeft besloten maandelijks een Nieuwsbrief uit te geven en deze bij de Ons te voegen. In de Nieuwsbrief zult U een aantal vaste rubrieken vinden, zoals:

 

** Nieuws van het bestuur.  ? Activiteiten van de maand.  ? Extra aandacht voor.

 

 

**                   Nieuws van het bestuur

Volgens de afspraken die gemaakt zijn door KBO-Brabant is per 1 januari 2016 de Kring Cubag opgeheven. Er zijn 2 nieuwe Kringen opgericht. De Kring Cubag is nu gesplitst in de Kring

Alphen-Chaam en de Kring Baarle-Nassau.

De kring Alphen-Chaam bestaat uit de afdelingen Alphen, Chaam en Galder/Strijbeek. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de heren:

Jan de Witte (Alphen), Ad Coenraads (Chaam) en Gun Bouwense (Galder/Strijbeek).

Enkele activiteiten blijven we samen organiseren met de Kring Baarle-Nassau.

Dit zijn:              -  de Kringbedevaart naar Meerseldreef (in september)

                         -  de Kring Culturele Middag (1x per 2 jaar)

                         -  de Senioren Expo in Veldhoven

                         -  het Rik- en Jokerconcours

 

Nieuw voor onze vereniging is dat er iedere maand een extra activiteit georganiseerd gaat worden; dat kan een lezing zijn, een voorlichtingsbijeenkomst of een uitstapje van een middag naar bijv. een museum. Deze activiteiten worden op verschillende dagen in de week georganiseerd.

De eerste activiteit is een bezoek op 26 april aan het Museum de Dorpsdokter in  Hilvarenbeek.

 

 

**                   Activiteiten van de maand april 2016

 

Zondag 24 april 2016

Kennismaken met nieuwe culturen in onze dorpen.

U bent vanaf  13.00 uur van harte uitgenodigd in CC Den Heuvel. Tijdens deze middag kunnen de inwoners van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau de vluchtelingen ontmoeten, die hier zijn komen wonen en met hen in gesprek gaan. Ze laten iets van hun cultuur zien en vertellen over hun geboortelanden, laten U muziek horen en gerechten proeven uit hun land.

De nieuwkomers kunnen ook kennis maken met de Nederlandse cultuur.

Alle KBO-leden zijn van harte uitgenodigd voor deze middag.

 

 

 

Dinsdag 26 april 2016

Een bezoek aan het Museum de Dorpsdokter in Hilvarenbeek.

Het museum “De Dorpsdokter” toont u een medisch-historische collectie instrumenten en aanverwante artikelen van een plattelandsdokter in Brabant om zijn beroep te kunnen uit oefenen van begin 1800 tot 1945.

Programma: - Voordracht “Help de dokter vertelt,” hilarisch en huiverwekkende verhalen van                                   dokters en hun patiënten (ca. 50 minuten)                                                                                   - Bezichtiging van het museum                                                                                           

- Rondwandeling door de heem- en kruidentuin De Doornhof

We gaan met eigen vervoer naar Hilvarenbeek (Doelenstraat 53, 5081 CK ) naast molen de Doornboom

Aanmelden en betalen kunt U door  € 7,00 over te maken op de bankrekening van de KBO   (NL25 RABO 0102 3033 71) onder vermelding van dorpsdokter of

middels de  brievenbus in de Hoogt met een envelop met uw naam en adres en het bedrag erin.

Als U graag mee wilt gaan, maar U heeft geen vervoer dan kunt U bellen naar Piet Goorts (013-5086110) of Marlies Beliën (013-5081910). Wij regelen dan dat U met iemand kunt meerijden.

Aanmelden kan tot 21 april 2016

 

Maandag  2 mei 2016

Op deze avond start de eerste wandeling van deze zomer.

We vertrekken om 18.15 uur bij Restaurant Café Welkom. De wandeling gaat richting de oude algemene begraafplaats en het pestkerkhof. Tijdens deze tocht zullen Cees van Gorp en Rinus Timmermans de nodige wetenswaardigheden vertellen.

 

 

**       Extra aandacht voor :

 

Rabobank Clubkas Campagne 2016.

Rabobank “de Zuidelijke Baronie” heeft een groot bedrag opzij gelegd om verenigingen extra te steunen. Niet minder dan € 75.000,-.

Als U lid bent van de Rabobank, dan krijgt U begin april vijf stemmen om onder de verenigingen te verdelen. Maximaal 2 stemmen per club!

K.B.O. Alphen wil voor haar leden graag extra activiteiten organiseren. Met deze extra steun kunnen we dit uitvoeren.

Krijgt de K.B.O. Alphen dit jaar uw twee stemmen voor meeractiviteiten?

Help ons de K.B.O. Alphen nog aantrekkelijker te maken.

 

Zomerreis 2016

Woensdag 8 juni 2016 staat de zomerreis op onze agenda.

Wij zijn vol op bezig met de voorbereidingen. Dit jaar bezoeken we in de ochtend de stad Utrecht  en in de middag willen we een bezoek brengen aan één van de grootste kastelen van Nederland.

CONTACTGEGEVENS

 

KBO Alphen

Tel.: 013 5081725

e-mail :kbo-alphen@zigo.nl

Bankrekening

NL25 RABO 0102 3033 71

 

Aanmelden als lid

Agenda

April

Wandeling natuurbegraafplaats

Sjoelen