Welkom

KBO kring Gemeente Asten   

                                                                                                                                    

 

Welkom op onze website.

 

KBO kring Gemeente Asten, kortweg genoemd KBO kring Asten, wordt gevormd door twee plaatselijke KBO-afdelingen: Asten/Ommel (1650 leden) en Heusden (380 leden).

 

De belangrijkste taak van KBO kring Asten is: de twee plaatselijke KBO-afdelingen vertegenwoordigen in de gesprekken en andere contacten met de overheid. Voornamelijk de plaatselijke overheid, de gemeente Asten dus. We denken dan in hoofdzaak  aan:

- ouderen en politiek

- WMO.

 

KBO kring Asten werkt ook waar mogelijk samen met andere verenigingen op welzijnsgebied.

 

Tenslotte komt KBO kring Asten in beeld bij die aangelegenheden, die het beste door de twee afdelingen in samenwerking kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld voorlichtingsmiddagen of - avonden.

 

Kijk gerust eens door deze website. Dan krijgt u een gedetailleerd beeld van wat de KBO kring Asten doet. Mocht u vragen of opmerkingen hebben bij het lezen van deze website, dan kunt u die richten aan het mailadres: cuppens-thijssen@kpnmail.nl