Welkom

Welkom bij Senioren Vereniging Waspik

secretariaat: Postbus 54, 5165ZH, Waspik

Telefoon: 06-53937206

E-mail: kbohvzon@ziggo.nl

 

Senioren Vereniging Waspik

Senioren Vereniging Waspik is een zelfstandige vereniging met eigen statuten en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 18056835. Het hoogste orgaan in de vereniging is de Algemene Ledenvergadering die in het voorjaar wordt gehouden. Als doelstelling is in de statuten opgenomen "Het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van de ouderen bevorderen".

 

BESTUUR

De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De andere leden van het algemeen bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen, waarna de functies in het bestuur worden vastgesteld. Senioren Vereniging Waspik is een afdeling van KBO-Brabant en vormt samen met de afdeling Waalwijk, de kring Waalwijk.

 

LID WORDEN

 

Mensen vanaf 50 jaar kunnen lid worden van Senioren Vereniging Waspik. Is de partner jonger dan 50 jaar dan kan hij of zij ook lid worden. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €29,00 per jaar, waarbij voor degene die automatisch betalen een korting wordt verleend van €1,50. Als u lid wilt worden, kunt is zich online aanmelden of U kunt zich in verbinding stellen met onze ledenadministrateur Harrie van Zon, Postbus 54, 5165ZH Waspik, tel. 06-53937206. Ongeacht van welke KBO afdeling u lid bent, kunt u deelnemen aan de activiteiten van alle afdelingen.

 

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

 

Mocht u uw lidmaatschap van Senioren Vereniging Waspik willen beëindigen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de ledenadministrateur Harrie van Zon, Postbus 54, 5165ZH Waspik, tel. 06-53937206. Door uw opzegging bij Senioren Vereniging Waspik komt ook het lidmaatschap van KBO-Brabant te vervallen.

 

 

Disclaimer

Organisatie en medewerkers van Senioren Vereniging Waspik verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen organisatie, medewerkers, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

 

Bestuur Senioren Vereniging Waspik

Facebook

Steeds meer senioren zitten op Facebook. Het is een leuke manier om contact te hebben met uw familie, vienden en kennissen. Ook blijft u op de hoogte van allerlei leuke nieuwtjes.
Ook Senioren Vereniging Waspik is actief op Facebook. Zit u ook op Facebook? Volg ons!

Klik op het icoontje hieronder en u blijft altijd op de hoogte.

 


Bent u op onze Facebook pagina gekomen? Klik dan op Volgen en Vind ik leuk.

 

 

Nieuws Senioren Vereniging Waspik
Jongste nieuwsbrief KNVG: 31 oktober 2018 
KBO Reusel en KBO-Brabant te zien op Kempen TV 
Doet u mee met de enquête over ons pensioenstelsel? 
Meer nieuwsberichten...
Activiteiten komende periode.

St. Nicolaas bingo Vrijdag 30 November.

Kerstviering Vrijdag 14 December.

Verslagen activiteiten

 

 

Onze vaste activiteiten