WELKOM

Welkom op de website van KBO-afdeling Nieuwkuijk.

Deze website bestaat uit een BESLOTEN DEEL  (alleen toegankelijk voor leden van KBO-NIEUWKUIJK) en een OPENBAAR DEEL (daar kan iedereen op).

 

 

OPENBAAR DEEL

U bent nu op het openbaar deel van de website kbo-nieuwkuijk.nl

Daar treft u algemene informatie aan over KBO-AFDELING NIEUWKUIJK.

Na het lezen daarvan weet u wat KBO-AFDELING NIEUWKUIJK wil zijn (doelstelling), voor wie ze er zijn (doelgroep)

 

 

 

NIEUWKUIJK

 

Nieuwkuijk is één van de 11 kernen van de gemeente Heusden.
Heusden heeft ongeveer 40.000 inwoners en daarvan wonen
er een 2000 in de kern Nieuwkuijk. Het ligt tussen Drunen, Vlijmen en Haarsteeg en het is met zijn lintbebouwing een typisch Langstraat-dorp. KBO afdeling Nieuwkuijk heeft ongeveer 215 leden.
 
 

 

DOELEN EN ACTIVITEITEN

 

Inleiding
KBO-Nieuwkuijk is een vereniging van en voor ouderen vanaf 50 jaar en is een afdeling van KBO-BRABANT en onderschrijft de algemene doelstellingen t.a.v. het behartigen van zowel materiële als immateriële collectieve belangen van ouderen
KBO-Afdeling Nieuwkuijk
KBO-afdeling Nieuwkuijk tracht op het niveau van de woonkern Nieuwkuijk afgestemde wijze uitvoering te geven aan voornoemde algemene doelstellingen.
Behalve activiteiten gericht op het behartigen van de belangen van ouderen wordt daarbij ook veel aandacht geschonken aan het bevorderen van de sociale contacten.
Sociaal netwerk
Onze vereniging wil bijdragen aan de onderlinge verbondenheid, de solidariteit en de eigen verantwoordelijkheid van de mensen en wil daarvoor een sociaal netwerk bieden.
Bij de activiteiten binnen de KBO-afdeling Nieuwkuijk ontmoeten de senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingsactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd.
Deze activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden welke samen uitvoering geven aan het jaarprogramma zoals kort samengevat in het navolgend overzicht.
Overzicht.
Bestuurlijke activiteiten
·        Bestuurswerkzaamheden afdeling Nieuwkuijk
Vertegenwoordigingen naar:
·        KBO-Kring De Langstraat
·        Senioren Overleg Gemeente Heusden
·        KBO Tabletproject
Bevorderen van communicatie en voorlichting
·        Het organiseren van op de doelgroep gerichte bijeenkomsten over zorgthema’s
Verzorgen van de periodieke verspreiding van diverse informatiebladen:
·        De ONS
Vieringen, zinbeleving, reizen, excursies
·        Bezoek seniorenexpo
·        Bijdrage aan de organisatie van bedevaarten.
.        Voorjaarstocht
·        Herfsttocht
·        Bijdragen aan de organisatie van een meerdaagse zomerreis
·        Excursie’s naar bedrijven
·        Organiseren van een kerstviering.
Thematische ontmoetingsmomenten met recreatieve aspecten,
voor alle leden:
·        Nieuwjaarsbijeenkomst
·        Jaarvergadering
·        Bijeenkomst opening zomerseizoen
·        Herfstbijeenkomst en sluiting zomerseizoen
·        Sint Nicolaasbijeenkomst
Plaatsgebonden ontspanningsgerichte recreatieve en deels ook bewegingsgerichte ontmoetingsmomenten bij:
·        Kaarten (rikken en jokeren, maandelijks van september t/m april)
·        Kienen (om de veertien dagen van oktober t/m mei)
·        Koersbal (om de veertien dagen van oktober t/m mei)
·        Jeu de boules (van april t/m mei 1x per week, van juni t/m september 2x per week)
·        Knutselen (van oktober t/m mei 1 per week)
·        Kaarten maken (van oktober t/m mei 1x per week)
 
Individuele ondersteuning door:
·        Belastingadviseur
·        Ouderenadviseur
.        Cliëntondersteuning Zorg
 
In voorbereiding/uitvoering zijn:
·        Individuele ondersteuning en scholing op het gebied van ICT
 
 
 

 

Tekstblok

Hier kan wat tekst geplaatst worden

Statistieken
U bent vandaag de 1e bezoeker.
Gisteren gingen 0 personen u voor.
Vorige week werd KBO Nieuwkuijk bezocht door 2 bezoekers.