Welkom

 

 

KBO-Overloon informeert u over al haar activiteiten voor de 50-plussers van Overloon. Wij zijn een actieve belangenorganisatie in het Overloonse met ruim 700 leden en bevorderen de sociale contacten van alle ouderen in ons dorp. Deze website is een onderdeel van KBO-Brabant.

Wilt u uw KBO-activiteit eens in het zonnetje zetten, neem contact op met de website beheerder. Klik op: Webbeheer

 

 

Wisselende activiteiten

ZATERDAG 25 AUGUSTUSWipschieten. Leden zijn in het bezit van de informatiefolder.

VRIJDAG 31 AUGUSTUS: Bijeenkomst van Samen Eten. Aanvang om half zes. Het adres is Poort van Loon aan de Vierlingsbeekseweg. Aanmelden bij Christine Hendriks-Arts. Telefoon 641719.

DINSDAG 4 SEPTEMBER: Dagreis naar de Eifel. KBO’ers hebben de folder inmiddels bezorgd gekregen.

ZATERDAG 8 SEPTEMBERJeu de boulestoernooi en barbecue. Meer informatie alsmede het aanmeldingsformulier treffen leden aan op de bezorgde folder.

ZONDAG 9 SEPTEMBERUit op zondag. Van half drie tot rond 4 uur. Programma: Jan Vloet (van Toën Vloet) en Muuske vertellen over Thailand en vertonen een film daarover. Gratis toegang voor iedere belangstellende. 

WOENSDAG 12 SEPTEMBERKoken voor Ouderen. Aanvang om 12 uur in de Pit. Gegadigden worden uitgenodigd.

WOENSDAG 26 SEPTEMBERSociaal Culturele Dag. Folder is inmiddels in het bezit der leden.

VRIJDAG 28 SEPTEMBER: Bijeenkomst Samen Eten. Aanvang om half zes. Meer info volgt.

 

VAL-PREVENTIE VOOR SENIOREN, OOK VOOR NIET-LEDEN!!

In het NAJAAR is er een cursus valpreventie in Overloon. Met behulp van een valpreventieprogramma leert u hoe de balans te verbeteren, hoe vallen te voorkomen en hoe veilig te vallen. De cursus geeft uitgebreide informatie over vallen en onderliggende oorzaken. Er komen diverse trainingsaspecten aan bod en handige tips om vallen te voorkomen. Er zijn geen kosten voor deelname door financiële ondersteuning van de gemeente Boxmeer en deels door vergoeding vanuit het aanvullend pakket van uw zorgverzekering. De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten, gedurende 6 weken, waarvan 1 individuele screening en 1 nabespreking. Screening en begeleiding wordt gedaan door geriatriefysiotherapeut Jasper Huberts en fysiotherapeut Rob Verschuren. Nu al meer weten of al aanmelden? Neem contact op met Rob Verschuren (641942) of Jan Lamers (640125).

 

Persbericht, ontvangen door de KBO:

FIETS OF WANDEL MEE OP 1 SEPTEMBER VANAF NATUURPOORT DE HEKSENBOOM,

IEDEREEN - LID OF GEEN LID - IS WELKOM OM MEE TE DOEN!!

Brabantse Natuurpoorten zijn een uitstekend startpunt om op de fiets of te voet de natuur te ontdekken.

De ANWB, KBO-Brabant en stichting Brabantse Natuurpoorten organiseren fiets- en wandeldagen.

Zo is er een op 1 september bij Natuurpoort de Heksenboom in Sint Anthonis. Deelname is gratis en iedereen is van harte welkom om mee te doen.

Iedereen die wil fietsen of wandelen kan tussen 10 en 2 uur de routebeschrijving afhalen bij de stands van ANWB en KBO-Brabant bij Natuurpoort de Heksenboom, Bosweg 40, 5845 EB Sint Anthonis. De afstand van de fietsroute is circa 40 km (afgekort 25 km) en de wandelroutes zo’n 5 km. Vrijwilligers van ANWB en KBO-Brabant staan er klaar om u welkom te heten. Wat wordt geboden?

- prachtige tocht door de Brabantse natuur

- start tussen 10.00 uur en 14.00 uur

- deelname is gratis en aanmelden is niet nodig

- ANWB- en KBO-leden krijgen op vertoon van hun pas een goodiebag

- kinderen krijgen een verrassing

 

Oproep aan alle inwoners – lid of geen lid - van de gemeente met fiets en/of e-bike

De SWOGB is van plan om in samenwerking met VVN (Veilig Verkeer Nederland) en met steun van de gemeente Boxmeer en de provincie Noord-Brabant, in september een instructie dag/opfriscursus te organiseren voor en over het gebruik van fiets/e-bike in het verkeer. Omdat er de laatste jaren een stijgende trend te zien is in het aantal ongevallen onder deze doelgroep. Het doel van deze dag is om veiliger en met meer plezier aan het huidige drukke verkeer te kunnen deelnemen. Deze cursus zal afhankelijk van het aantal deelnemers in een van de grotere kernen plaatsvinden. Deelname is gratis.

Op deze dag zal er aandacht geschonken worden aan de volgende onderwerpen:

-    Kennis van de verkeersregels.

-    Oefenen met de fiets/e-bike in de praktijk op een uitgezet behendigheidsparcours.

Er zal een lokale rijwielhandelaar aanwezig zijn voor de nodige technische vragen/opmerkingen.

Bovendien is er aansluitend nog een fietstocht waaraan alle deelnemers kunnen meedoen.

Indien u belangstelling heeft, meldt u dit voor 15 augustus bij Jan van Dijk:

E-mailadres janm.vandijk@gmail.com onder vermelding Fiets/e-bike training met de volgende gegevens:

man/vrouw, leeftijd, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer.

Of per post sturen naar Dhr. J. van Dijk, Sint Janslaan 1C, 5836 AX Sambeek met bovenvermelde gegevens.

Wekelijkse activiteiten
Soos

maandagmiddag 14:00 - 17:00

Kaarten, sjoelen, biljarten, rummikub, enz.

Leiding: Nellie Verstraten (641 325)

De Pit
Jeu de boules (Bestuursverantwoordelijke: Wim Nabuurs)

maandag- en woensdagmiddag 13:45 - 16:15 (hele jaar)

Info: Bert Vloet (641 698)

Derpsplats

Zit-Yoga

dinsdag 9:30 - 10:30

dinsdag 10:45 - 11:45

Info: Lenie Ozga (641 929)

De Pit

De Pit

Fietsen (Bestuursverantwoordlijke: Wim Nabuurs)

dinsdagmiddag 13:30 - 17:30

Info: Harrie van der Zanden (546 390) of Jo van Gemert (642 504)

vertrek: Derpsplats
Gym en Volksdansen

dinsdagmiddag 13:45 - 14:45

dinsdagmiddag 14:45 - 15:45

Info: Nellie Verstraten (641 325)

De Pit

De Pit

 

Koersbal

woensdagmorgen 9:30 - 12:00 (hele jaar)

vrijdagmiddag 14:30 - 16:00 (oktober t/m maart)

De Pit

Raaijhal

Huiskamer

woensdag 9:30 - 12:00

Voor iedereen die graag binnenloopt voor een praatje of spelletje kaart, biljart of koersbal. U bent welkom te midden van mededeelzame/luistergrage leeftijdsgenoten.

De Pit, foyer
Computerspreekuur

laatste woensdag van de maand 10:00 - 11:30

Info: Han Daamen (641 723), graag afspraak maken

Ons Platform/Cubigo: iedere woensdag 11:00 - 12:00 uur

De Pit, foyer
Kienen

1e en 3e woensdag van de maand 14:00 - 17:00

Leiding: Adrie Verschuren (641 529)

De Pit
Countrydansen

groep 1, woensdag 15:30 - 16:30

Info: Coby van Gaal (641 674)

groep 2, woensdag 16:30 - 17:30

Info: Maria Hendriks (641 963)

groep 3, dinsdag 14:00 - 15:00

Info: Anny Degen (641 214)

De Pit

 

De Pit

 

De Pit

Smartlappenkoor De Laatbloeiers

donderdagavond 19:30 - 21:00

Info: Wilhelmien Wilmsen-Gerrits (642 062)

De Pit
Wandelen

vrijdagmiddag 13:30 - 15:30

Info: Johan Verbeek (641 998)

Er wordt ca 7 km gewandeld.

hoek Museumlaan-Museumplein
Bewegen in het Bos

vrijdagmiddag 14:00 - 15:00 (april t/m september)

verzamelen: ingang Sportpark
Soos55plus/Sportcafé (bewegen, koersbal, badminton)

vrijdagmiddag 14:00 - 17:00 (oktober t/m maart)

Raaijhal

Beide bovenstaande onder begeleiding van Willem en Rob van Fysiotherapie Van Iersel.

 
Zwemmen

vrijdagmiddag 14:30 - 15:30

Info: Jo Vissers (642 836)

De Sprank, Venray
Samen eten

laatste vrijdag van de maand 17:30

Info: Christien Hendriks-Arts (641 719)

 
Nieuws
Privacyverklaring
Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese  privacy wetgeving geeft het bestuur van KBO Overloon de volgende privacyverklaring af.  KBO-Overloon houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers ......
Lees verder >
KBO-Overloon 60 jaar

Advertenties
De moderne versie van de contactadvertentiepagina uit Ons. Hier kunt u een oproep plaatsen of reageren op een oproep als u op zoek bent naar een hulpmaatje, levensmaatje, reismaatje of stapmaatje.

Reismaatje Levensmaatje Hulpmaatje Stapmaatje
Overzicht Groet & Ontmoet