Voor ons hoger beroep in de pensioenzaak vragen wij vijf minuten van úw tijd!

 

Bodemprocedure aangespannen tegen Nederlandse Staat
Op 10 februari 2021 heeft de Rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de bodemprocedure die KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud in 2019 zijn gestart tegen de Nederlandse Staat. Recent hebben beide organisaties besloten hoger beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak.

We hebben betoogd dat de eis voor extra buffers in de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met de Europese pensioenrichtlijn (IORP), waardoor pensioenen al jaren niet meer zijn geïndexeerd en soms zelfs zjjn gekort. Wij vinden dat de Nederlandse pensioenwetgeving ten onrechte té zware eisen stelt aan pensioenregelingen. Deze pensioenregelingen worden behandeld alsof ze gegarandeerd zijn, terwijl ze dat in de praktijk allerminst zijn. De vele gedupeerde deelnemers hebben dat inmiddels persoonlijk ondervonden.

Uw hulp gevraagd
In de voorbereiding op dit hoger beroep vragen wij uw hulp. In de eerste zitting betoogde de tegenpartij, de Nederlandse Staat, dat de rechter ons onontvankelijk zou moeten verklaren wegens onvoldoende belang. Gelukkig is de rechtbank daar niet in meegegaan, maar zekerheidshalve willen we glashard aantonen dat onze achterban – u dus – wel degelijk een belang heeft in deze procedure en dat KBO-Brabant hierin als uw belangenbehartiger optreedt.

Graag verzoeken wij u om op onderstaand formulier op onze website aan te geven van welk pensioenfonds u uw pensioenuitkering ontvangt. Dat kunnen ook meerdere pensioenfondsen zijn. Uiteraard zijn hier voor u als lid van KBO-Brabant geen overige verplichtingen of kosten verbonden. We vragen slechts vijf minuten van uw tijd. Let wel: u mag dit formulier ook invullen als u nog geen pensioenuitkering ontvangt.

Wat doen wij met uw gegevens?
De ingezamelde gegevens gebruiken wij om aan te tonen dat onze achterban aangesloten is bij een pensioenfonds en dus wel degelijk een belang heeft. KBO-Brabant vertegenwoordigt uw belang in de bodemprocedure.

Uw gegevens worden alléén gebruikt voor deze bodemprocedure, ze worden niet verstrekt aan derden en na afloop van de procedure zullen ze worden vernietigd.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

P.S. De vakjes met een * zijn verplicht om in te vullen.

Hoger beroep in pensioenzaak
  • Als u van meer pensioenfondsen een uitkering ontvangt kunt u die hieronder invullen