Hoe bereikt u de juridische helpdesk?

U kunt uw vragen richten aan coördinator Marieke Pette, bereikbaar via mpette@kbo-brabant.nl of (073) 64 44 066. Zij zorgt ervoor dat uw vraag terechtkomt bij de juiste medewerker van de juridische helpdesk.

 

Wie zijn de experts?

Peter van Dongen (oud-notaris) beantwoordt vragen over notariële zaken. ‘In 2016 heb ik mij aangemeld als vrijwilliger bij de juridische helpdesk om twee redenen. In mijn werk merkte ik dat voor veel mensen de drempel van een notariskantoor vaak nog te hoog is. Tegelijk wil ik graag betrokken blijven in de maatschappij door het geven van uitleg en adviezen. Ik krijg heel wat vragen over onder meer testamenten, erfenissen en schenkbelasting. De meeste vragen beantwoord ik via e-mail. Zo nodig bel ik de vragensteller. Als er een akte moet worden opgemaakt, verwijs ik mensen door naar een notaris bij hen in de buurt.’

Jan Hermes (oud-advocaat) is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsraden. ‘We hebben met z’n vieren in 2,5 jaar 120 zaken ingenomen, waaronder buren- en familieruzies, huurproblemen, pensioengeschillen en letselschadezaken. Het is heel bevredigend werk. Soms is een telefoontje genoeg. Goede uitleg geven doet wonderen. De dankbaarheid die je vervolgens krijgt, is ontroerend. Ook het bemiddelen tussen familieleden of bijvoorbeeld in een verpleeghuis, vind ik heel mooi om te doen.’

Marius de Jong (oud-advocaat) houdt zich graag bezig met arbeidszaken, sociale verzekeringen en burenruzies. ‘De juridische helpdesk sluit aan bij mijn belangstelling. Het opent een gemakkelijke weg voor mensen met problemen waarvoor men geen advocaat inschakelt. Het werk heeft iets weg van wat de rijdende rechter doet: mensen overhalen hun geschillen op te lossen.’

 

Bert van ’t Laar (oud-bestuursrechter) staat veel leden bij met vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). ‘Wmo-cliënten komen door bezuinigingen in de knel en kunnen zelf onvoldoende voor hun rechten opkomen. Het geeft voldoening om met de cliëntondersteuners van KBO-Brabant te proberen een besluit te veranderen in een besluit dat voor de cliënt beter en rechtvaardiger is. Dat lukt vrijwel altijd. Het is goed om te zien dat soms na geruime tijd strijden, een cliënt wél in aanmerking komt voor een traplift of meer uren huishoudelijke hulp.’

Herman Poeth (oud-advocaat, oud-docent en oud-kantonrechter) is specifiek deskundig op het gebied van curatele, bewind en mentorschap, maar behandelt allerlei zaken, zoals hij ook als kantonrechter deed. ‘Het is fijn om bijvoorbeeld een mevrouw bij te staan die een abonnement op een alarmsysteem aangesmeerd had gekregen. Dat konden we gelukkig terugdraaien. De vragen die we krijgen zijn vaak van kwetsbare ouderen. Het geeft voldoening hen te kunnen helpen.’

Aad Overvliet (oud-verzekeringsexpert) staat leden bij die een geschil hebben met hun verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld over de zorgverzekering, de autoverzekering of de reisverzekering. Het is fijn om mensen te kunnen helpen, zoals de vrijwilliger die de auto van de buurman gebruikte voor het rondbrengen van maaltijden. Toen er schade ontstond, hebben we voor elkaar gekregen dat die toch uit de vrijwilligersverzekering werd vergoed, ondanks de aanvankelijke weigering. Het lukt niet altijd om tot een oplossing te komen, maar wel heel vaak.’

Cees Swagemakers (oud-advocaat) is gespecialiseerd in letselschade. ‘De juridische helpdesk is een logisch vervolg op datgene wat ik mijn hele leven gedaan heb. Het geeft voldoening zo een bijdrage te leveren en mee te doen aan de samenleving. Je ziet dat ouderen wat moeilijker ter been worden, trager reageren en zo eerder slachtoffer worden van obstakels die voorheen geen probleem vormden. Denk aan simpele dingen als los liggende tegels op het trottoir of gladde vloeren in supermarkten. Bij dat soort ongevallen in het publieke domein wijs ik gemeenten en bedrijven graag op hun zorgplicht.’

Van links naar rechts: Cees Swagemakers, Bert van ’t Laar, Herman Poeth, Peter van Dongen, Jan Hermes, Aad Overvliet, Marius de Jong