Informatiebijeenkomst over nieuwe woonvormen

Er is steeds meer behoefte aan nieuwe woonvormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Veel senioren willen graag in eigen omgeving oud worden en samen wonen, maar vragen zich af hoe je dat aanpakt. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van de woonsituatie op latere leeftijd? Wilt u meer weten over hoe u samen met anderen een nieuwe woonvorm kunt opzetten, zoals bijvoorbeeld het verbouwen van een oud schoolgebouw tot appartementen? U bent van harte welkom op de informatiemiddag die KBO-Brabant organiseert over nieuwe woonvormen. Deze wordt gehouden op vrijdag 5 juli aanstaande in Ontmoetingscentrum ’t Plein, Tongerloplein 1 in Udenhout.

Wim Fijten, woonexpert van KBO-Brabant laat u de mooie voorbeelden in Noord-Brabant zien en senior-adviseur Frank van der Voort van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft voorlichting over de nieuwe subsidieregeling Wonen en Zorg zodat u zelf aan de slag kunt om een nieuwe woonzorgvorm op te zetten. Tot slot vertelt Menno de Lange, voorzitter van Platform Droomwonen Brabant over zijn ervaringen als procesbegeleider bij het realiseren van nieuwe woonvormen.

Er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen aan de deskundigen. Desgewenst kunt u bij uw aanmelding al vragen schriftelijk indienen. Wij zullen deze verzamelen en voorleggen aan de sprekers. Wilt u als Afdelingsbestuurders ook uw leden op de hoogte brengen over deze bijeenkomst?

Klik hier voor het programma.
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan hieronder aan.