Inkomen & werk

Belangenbehartiging op inkomensgebied is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van KBO-Brabant. We dringen bij de landelijke politiek aan op een evenwichtige behandeling van alle huishoudens en vragen om rekening te houden met de stapelingseffecten van maatregelen voor bepaalde huishoudens, waaronder die van gepensioneerden. We doen dat niet alleen, want juist dit onderwerp leent zich bij uitstek voor samen optrekken met gelijkgestemde verenigingen. KBO-Brabant is daarom lid van de Koepel Gepensioneerden (voorheen KNVG/NVOG).

Pensioenen

Al langere tijd staat het besteedbaar inkomen van gepensioneerden onder druk. De AOW (de eerste pijler in ons pensioenstelsel) is indirect gefiscaliseerd en veel aanvullende pensioenen (de tweede pijler) worden al jaren niet geïndexeerd en dreigen zelfs gekort te worden. Allerlei belastingvoordelen voor werkenden zijn aan de neus van gepensioneerden voorbij gegaan en fiscale tegemoetkomingen voor ouderen zijn afgebouwd of afgeschaft. Maar de kosten voor levensonderhoud nemen wel toe, met name huur-, energie- en zorgkosten.

Artikelen, films over ons pensioenstelsel, pensioenprocedure
Rob de Brouwer, pensioenexpert en lid van KBO-Brabant, schrijft verhelderende artikelen over ons pensioenstelsel. Lees zijn blogs op deze website. Dit artikel gaat bijvoorbeeld over de procedure die wij samen met twee andere partijen aanspannen tegen de Staat. Lees hier meer over onze plannen. Naar aanleiding van onze aankondiging om samen met Stichting PensioenBehoud en de Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) tegen de Staat te gaan procederen krijgen wij heel veel reacties; men wil ook graag financieel bijdragen om te helpen de procedure te bekostigen. Wij een gezamenlijke website-pagina aangemaakt en een rekening open gesteld. Klik hier.

Er is een filmpje van Rob de Brouwer met duidelijke informatie over hoe ons pensioenstelsel werkt. Klik hier om het te zien. Op donderdag 25 juli waren onze directeur Wilma Schrover en Rob de Brouwer te gast bij Omroep MAX in het programma Hollandse zaken. Klik hier om de uitzending terug te zien.

Loon voor later
Op de website Loon voor Later van  onze Koepel Gepensioneerden (voorheen KNVG/NVOG) worden interessante onderwerpen behandeld rond inkomen, pensioenen en zorg. Klik hier.

Notitie van NBP
Onze collegavereniging Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) zet zich al honderd jaar in voor de pensioenbelangen van (toekomstige en huidige) gepensioneerden en neemt actief deel in het maatschappelijk debat over (aanpassing van) ons pensioenstelsel. NBP constateert dat dit debat niet altijd op feiten en op juiste informatie wordt gevoerd. Deze notitie dient om enige grote misverstanden te bestrijden, zoals het bestaan van gegarandeerde pensioenen. Van harte aanbevolen!

Klein inkomen

In deze ‘participatiemaatschappij’, waarin de overheid zich vergaand terugtrekt en een beroep doet op de zelfredzaamheid van mensen en hun omgeving, kan structureel ‘te weinig geld hebben’ grote invloed hebben op het dagelijks leven van mensen. Gemeenten kunnen daarin veel doen voor hun inwoners. Maar ook het rijk heeft hierin een rol. Daarom spraken wij op 3 juni 2019 met leden van de Tweede Kamer tijdens het rondetafelgesprek over armoede onder senioren. Klik hier om dit terug te zien.

Praktische ondersteuning

Vanuit de lokale KBO-verenigingen zetten we in Brabant zo’n 550 vrijwillige belastinginvullers in om senioren te helpen bij het doen van aangifte inkomensbelasting en/of het aanvragen van toeslagen. Ook kunt u een beroep doen op een van onze vrijwillige thuisadministrateurs wanneer het niet meer lukt om zelf uw administratie op orde te houden.