Juridische helpdesk

Team van vrijwilligers voor het beantwoorden van uw juridische vragen

 

Onze team van gepensioneerde juristen en adviseurs staat u op vrijwillige basis bij met het beantwoorden van vragen en het oplossen van juridische, notariële of verzekeringskwesties. In sommige gevallen zelfs tot en met de rechtbank. U kunt bij onze Juridische helpdesk bijvoorbeeld terecht met vragen over erfkwesties en testament, over AOW en pensioen, Wmo, verzekeringskwesties, problemen met buren, leveranciers en telefonische verkoop.

Dit zijn de experts van de Juridische helpdesk:

 • Hans van den Acker
 • Peter van Dongen, notaris, specialisatie: notariële zaken
 • Theo van Hamond, specialisatie: financiële kwesties in de gezondheidszorg
 • Jan Hermes, advocaat, specialisatie: arbeidsrecht en ondernemingsraden
 • Marius de Jong, advocaat, specialisatie: arbeidszaken, sociale verzekeringen en burenruzies
 • Bert van ’t Laar, rechter, specialisatie: Wmo-kwesties
 • Fleur van de Meer, juriste, specialisatie: Wmo-kwesties
 • Aad Overvliet, verzekeringsadviseur, specialisatie: geschillen met verzekeringsmaatschappijen
 • Herman Poeth, rechter, specialisatie: curatele, bewind en mentorschap
 • Cees Swagemakers, advocaat, specialisatie: letselschade
 • Dré Teeuwen, notaris, specialisatie: notariële zaken

 

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KBO-Brabant,  Frank van Rooy, e-mail: fvanrooy@kbo-brabant.nl of telefoon: 073 – 644 40 66.