21 juli 2020

De biljarters weer aan de slag

Na de uitdaging aan de kartrekkers van onze voorzitter, Piet Ceelen, zagen we kans aan het verlangen van onze biljarters tegemoet te kunnen komen.

Er is een stevig protocol inclusief een plan van uitvoering opgesteld, waarmee het KBO-bestuur akkoord ging en groen licht gaf.

Op de bekende dinsdag- en donderdagmiddag spelen we alleen op biljart 1, 3 en 5 en uitsluitend één tegen één.
Om e.e.a. binnen de spelregels te kunnen organiseren wordt de middag ingedeeld in 4 blokken van telkens één uur. Dus van 13.00-14.00, van 14.00-15.00, van 15.00-16.00 en van 16.00-17.00 uur.

Er kunnen dan 6 personen per uur, dus 24 per middag, komen en kunnen we dus allemaal zéker een keer in de week spelen.

Omdat we allemaal tot de groep behoren die het grootste risico loopt en allemaal van dichtbij (soms zelfs zéér dichtbij) de gevolgen hebben gezien rekenen we er op dat iedereen zich aan de 1,5 meter- en andere protocolregels houdt!

Wij wensen jullie veel speelplezier!

Arie Hop en Gerard Eickmans.