22 juli 2020

Komkommertijd . . . . ? ? ? ?

Ja er is weinig nieuws zo aan ‘t end van juli 2020:

Corona houdt ook Heesch en onze KBO nog in haar greep

  • De KBO activiteiten liggen al bijna een half jaar stil, maar inmiddels is
  • Biljarten voorzichtig opgestart en
  • Staat (Begeleid) Fietsen op ‘t punt te beginnen
  • Wandelen doen we al weer enkele weken
  • De ballen van Jeu de Boules rollen weer
  • Gelukkig is het mooi weer en kunnen we naar buiten om te wandelen of te fietsen en wellicht ga je zelfs op vakantie.

Bovenstaande activiteiten zijn gestart, met inachtneming van de noodzakelijke veiligheidsregels. We zijn allemaal nog erg voorzichtig en terecht immers, wij KBO-ers lopen ivm de leeftijd het meeste risico.

Maar het KBO jaar loopt door…….. de activiteiten zullen hopelijk  het komend najaar weer verder opgestart kunnen gaan worden.

Maar hoe zal het gaan met bijeenkomsten waar vele leden aanwezig zullen zijn zoals Sinterklaas en de Kerst ???  Formeel mogen deze wel georganiseerd worden, maar is het wel verstandig om deze activiteiten door te laten gaan?? Heb je ideeën of een mogelijk alternatief geef ’t graag door aan een van de bestuursleden.

Daarnaast staat  er  het Kartrekkers-overleg (26 augustus) en onze Algemene Leden Vergadering  (22 september) gepland.  Het kartrekkersoverleg gaat vooralsnog normaal door en voor de ALV zullen misschien aanvullende regels gesteld moeten worden ivm de grootte van de zaal.

Veel onzekerheden waarmee het bestuur de komende weken zal worstelen om tot een wijs besluit te komen.

Tot slot: de gemeenteraad zal naar verwachting in oktober een besluit nemen over de door de DNI ingediende plannen met betrekking tot de Pas en het door de gemeente (nog te ontwikkelen) eigen plan om van de Pas de huiskamer van Heesch te maken.

Niet vergeten: neem de aangegeven voorzorgsmaatregelen in acht en hopelijk ontmoeten we elkaar weer snel in goede gezondheid.

Tot dan veel sterkte,

Piet Ceelen, voorzitter