27 juli 2020

Van het bestuur

Net voor de uitbraak van COVID-19 heb ik toegezegd het bestuur tijdelijk administratief te ondersteunen. Wat ik wel had kunnen vermoeden, maar in mijn impulsieve toezegging niet had bedacht, is dat je dan meteen als volwaardig bestuurslid wordt beschouwd. Omdat we al meteen huisarrest kregen was dit voor mij een welkome invulling van de vele vrijgekomen tijd, veel afspraken kwamen tenslotte te vervallen.

Ik sta verbaasd over het vele werk wat achter de schermen door heel veel KBO leden wordt verricht en hoe organisatorisch de KBO Heesch goed functioneert. Veel vrijwilligers vervullen een duidelijk afgebakende taak uit en dragen daarvoor hun eigen verantwoordelijkheid.  De één is er meer tijd aan kwijt dan de ander, maar met zijn allen zorgen we ervoor dat onze vereniging, die maar liefst 1200 leden telt, uitsluitend op vrijwilligers kan blijven draaien.

Het is voor mij nu duidelijk geworden hoe de structuur van het bestuur van deze grote vereniging is opgebouwd. Je hebt een voorzitter, penningmeester, secretaris en vertegenwoordigers van ieder cluster, zoals activiteiten, evenementen, communicatie en lief en leed.

Onder deze clusters vallen weer clubjes, met hun eigen kartrekkers. Zoals bij activiteiten het sjoelen, jeu de boules, fietsen, kaarten etc.. Onder het cluster ‘evenementen’ vallen de kerst-en sinterklaasviering, KBO- en vrijwilligersdag.  We zijn in dit cluster nog naarstig op zoek naar mensen die zich hiervoor in zouden willen zetten. Dus lijkt het u leuk om bijvoorbeeld de kerstviering mee te organiseren dan bent u van harte welkom. Dit zijn afgebakende projecten gaat en spreken u mogelijk wel aan. Maar ook een coördinator die dit cluster vertegenwoordigt in het bestuur ontbreekt nu nog.

Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar een coördinator die het cluster activiteiten zou willen komen vertegenwoordigen in het bestuur, want Jan heeft aangegeven na dit jaar hier echt mee te willen stoppen.

Dus spreekt het u aan om in het cluster evenementen vrijwilligerswerk te komen doen, of juist een bestuurlijke functie te komen vervullen (secretariaat, vertegenwoordiger evenementen of activiteiten), dan bent u meer dan welkom. Ook een duo functie is mogelijk. Mannen zijn van harte welkom, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik graag voor de balans zou zien dat vrouwelijke leden het bestuur van de KBO komen ondersteunen.

Toen ik 3 maanden geleden bij het bestuur kwam werd ik hartelijk ontvangen, voelde me welkom. Wat er precies van me verwacht werd, wist ik ook nog niet. Dat werd natuurlijk steeds meer duidelijk. Maar er is volop bereidheid om je te helpen en te ondersteunen daar waar nodig. Ik heb er al best veel van geleerd.

Wanneer u interesse is gewekt, of u mogelijk iemand anders weet die wat voor de KBO zou kunnen betekenen, laat het dan aub weten door te bellen met Piet Ceelen 0412-454053 of een mail te sturen naar secretaris@kboheesch.nl. We willen allemaal liever gevraagd worden dan je zelf aanmelden. Maar nu is het nodig dat dit laatste ook gebeurd. Dus vraag gewoon een vrijblijvend gesprek aan voor meer verduidelijking en neem hiervoor contact opnemen met bovenstaande personen.

Ik hoop oprecht dat er uit onze 1200 leden reactie gaat komen. Zonder bestuursleden, die alle clubjes vertegenwoordigen en het aanspreekpunt is voor gemeente en andere verenigingen, kan zo’n vereniging tenslotte niet blijven bestaan. Het zou echt jammer zijn als er over een paar jaar het bestuur van de KBO wegvalt en de kleine clubjes zelfstandig moeten gaan draaien.

Als het niet wordt aangevuld zie ik er dat van komen en de gevolgen daarvan zullen alle ouderen dan gaan merken. Om het bestuur van de KBO voor de toekomst veilig te stellen zal er nu echt aanvulling moeten komen.

Voor het voortbestaan zijn we met zijn allen verantwoordelijk en vele handen maken het werk licht!

Mariet Jaspers, (tijdelijke) secretaris