Belangenbehartigen

Bij KBO Heesch zetten vrijwilligers zich in voor de navolgende aandachtsvelden:

Alzheimer-Café

Belastingaangifte    

Computerhelpdesk

Café Brein

Formulierenbrigade 

Gehandicaptenvervoer 

Graag gedaan

Gratis vervoer Heesch 

Identiteit en Zingeving 

Jubilea

Juridische hulp 

Kluscafé Loosbroek

Klussendienst

Ledenvoordeel

Ouderenzorg

Repair-Café

Schuldhulpmaatje 

Verhuisplannen

Ziekenbezoek 

 

 

     

 

 

                    

 

         

 

              

 

                            

 

                  

 

                             

 

 

              

 

 

Zorgverzekering                                Rijbewijskeuring