KBO Info 2019 – 20e jaargang

Nr 01 januari  Nr 02 februari Nr 03 maart Nr 04 april
Nr 05 mei Nr 06 juni   Nr 07 augustus
Nr 08 september Nr 09 oktober Nr 10 november Nr 11 december

KBO Info 2020 – 21e jaargang

Nr 01 januari Nr 02 februari       Nr 03 maart               
       
       

 

KBO Nieuwsbrief 2020 – 1e jaargang

Nr 01 1 april Nr 02 15 april                                           
       
       

Maak uw keuze door op de link te klikken

Klik hier om kopij voor de INFO of nieuwsbrief in te leveren.

Hier een verzameling van oude INFO

 

 

KBO INFO
Het maandblad de INFO heeft een nieuwe vormgeving. De grootte van ons blad is aangepast: in plaats van de gebruikelijke 24 pagina’s A5 tot nu toe, zijn het nu  12 pagina’s A4 (dezelfde grootte als de ONS). Verder wordt er meer gebruik gemaakt van foto’s.

Oproep:
Als je activiteiten-  en/of evenementenverslagen instuurt, dan kun je dat doen door een Word-document of een Excel-bestand op te sturen. Ook is het voor plaatsing noodzakelijk om minimaal één foto mee te sturen.De foto’s moeten minimaal 1,5 Mb groot zijn.

Vanaf heden geldt een vaste datum als sluitingstermijn voor het inleveren van kopij en wel vóór iedere 25e van de maand.

Klik hier om kopij voor de INFO of nieuwsbrief in te leveren.

Planning INFO en ONS in 2020