Organisatie

KBO Heesch is onderdeel van KBO Brabant. Op verschillende niveaus wordt binnen KBO Brabant met elkaar samengewerkt.

Dat is:

  • op regio-niveau in noord-oost brabant met Nistelrode, Loosbroek, Dinther, Vorstenbosch en Heeswijk
  • op provinciaal niveau met de regiobesturen en het provinciaal bestuur.

KBO Heesch heeft een organisatie die is onderverdeeld in verschillende lagen:

  • De Algemene Leden Vergadering, de ALV, die het beleid bepaalt en waaraan het bestuur verantwoording aflegt; de ALV kiest het bestuur, stelt het beleidsplan vast en keurt het financieel jaarverslag goed:
  • Het bestuur;
  • De kartrekkersvergadering, waarin het bestuur en de kartrekkers gezamenlijk , de uitvoering van het beleid en de werkzaamheden bespreken en voorbereiden.
  • de werkgroepcoördinatoren, of kaderleden ook wel Kartrekkers genoemd;
  • De vrijwilligers die ondersteunende werkzaamheden verrichten en meehelpen om de werkgroep draaiende te houden;
  • de leden, die deelnemen aan een werkgroep of activiteit
  • de leden die incidenteel gebruik maken van de faciliteiten van KBO Heesch