Ruim 1 miljoen inwoners van Nederland leven in bestaansonzekerheid. Zij hebben gemiddeld €50,- tot €70,- per week te besteden. Deze mensen worstelen dagelijks met de vraag hoe zij hun rekeningen moeten betalen. Nu de gasprijzen door het plafond gaan neemt deze druk nog verder toe. Problematische schulden liggen op de loer. Mensen zijn radeloos. De nu ontstane situatie is een uitkomst van structurele problemen: lage inkomens, slecht geïsoleerde woningen, stijgende kosten voor basisvoorzieningen (zorg en voedsel) en weinig tot geen financiële buffers.

 

De gemeente Helmond vindt dit een zeer zorgelijke situatie. Energiearmoede staat daarom hoog op onze agenda.

Daarom nemen we verschillende maatregelen in de aanpak tegen energiearmoede:

  1. Energietoeslag voor lage inkomens

Het kabinet heeft op 7 juli jl. besloten om de energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm te verhogen van € 800,-  naar € 1300,-.

Inwoners die voor 16 augustus al € 800,- hebben ontvangen, krijgen in de week van 29 augustus automatisch 500,- op hun rekening gestort. Zij hoeven hiervoor niets te doen.  Degenen die al een aanvraag hebben ingediend, maar voor 16 augustus nog geen besluit hebben gekregen en wel tot de doelgroep behoren, krijgen in één keer € 1300,-. Dit geldt natuurlijk ook voor de inwoners die nog geen aanvraag hebben ingediend.

  1. Advies inclusief energiebesparende voorzieningen

Huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm kunnen een gratis adviesgesprek inclusief energiebesparende voorzieningen aanvragen. Inwoners die de energietoeslag ontvangen, krijgen bij hun beschikkingsbrief ook een voucher waarmee zij op één van de aangegeven locaties een gratis energietas kunnen ophalen.

  1. Basisisolatie voor ]
  2. ]koopwoningen

Huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm die in een koopwoning wonen, bieden we een structurele oplossing voor de verduurzaming van hun woning

 

Voor meer informatie verwijzen we naar de bijgevoegde folder.>>>>>>>>>

k………………………….

Grote KBO’s bundelen krachten in Senioren Netwerk Nederland


KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO-Overijssel bundelen hun krachten in Senioren Netwerk Nederland. Dit nieuwe netwerk vertegenwoordigt ruim 210.000 leden en is daarmee een krachtige stem van senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Lees hier het Persbericht – 16 december 2022 – Senioren Netwerk Nederland