Hennie de Gooijer,voorzitter

Spreekbuis en representatie van de vereniging

Leiden bestuur- en ledenvergaderingen

Trekker algemeen beleid(splan)

Bewaken voortgang acties e.d.

Lid Kringraad KBO Helmond

bezorglijsten

ledenadministratie

voorzitter@kbobernadette.nl of 0622616134

Miny Verhoeven, penningmeester

verzorgen lijst met verjaardagen eens in de 5 jaar

deelname activiteitencommissie

registreren betalingen activiteiten

presentielijsten activiteiten

invouwen ONS en journaal

distributie ONS en Journaal

financiële administratie

penningmeester@kbobernadette.nl 06-12992395

 Het  Secretariaat, voorlopig vullen Miny en Hennie dit samen in, de taken zijn verdeeld

secretaris@kbobernadette.nl

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Bruggen bestuurslid

bellen leden tijdens Corona

op termijn de ledenadministratie

jan@kbobernadette.nl

mobiel 0628806585

 

 

 

 

 

 

Chris Koelemij, bestuurslid

adviseur van bestuur

invouwen ONS en journaal

distributie ONS en Journaal

chris@koelemij.demon.nl  0640815402

 

 

 

 

 

 

 

Jos van Bussel bestuurslid

opmaak journaal

jan@kbobernadette.nl

mobiel 06-52894448