Hennie de Gooijer,Voorzitter

Spreekbuis en representatie van de vereniging

Leiden bestuur- en ledenvergaderingen

Trekker algemeen beleid(splan)

Bewaken voortgang acties e.d.

Lid Kringraad KBO Helmond

bezorglijsten

Bijhouden website

voorzitter@kbobernadette.nl of 0622616134

Miny Verhoeven, Penningmeester

Financiële administratie

Verzorgen lijst met verjaardagen van alleen 90 jaar

Inning van contributies en het bewaken daarvan

Opstellen begrotingen/rekeningen

Deelname activiteitencommissie

Registreren betalingen activiteiten

Presentielijsten activiteiten

Invouwen ONS en Journaal

Distributie Ons en Journaal

penningmeester@kbobernadette.nl 06-12992395

activiteiten@kbobernadette.nl

De redactie wordt voorlopig door Peter, Miny en Hennie waargenomen en de taken zijn verdeeld.

redactie@kbobernadette.nl

 

Wij zouden heel graag een bestuurslid erbij hebben welke ook verstand heeft van Dektop Publishing, dus het maken van het Journaal, nieuwsbrieven etc. Bent u zo iemand en wilt u in een gedreven bestuur plaatsnemen  en meepraten over de afdeling Bernadette met meer dan 300 leden?

Mail onze voorzitter en stelt u zich voor, we hebben echt meer handen nodig!

 

 

 

 

 

 

Mieke Jacobs, Ledenadministratie

Verwerken nieuwe aanmeldingen

welkomstbrief naar nieuwe leden

verwerken verhuizingen

verwerken afmeldingen

leden@kbobernadette.nl  

 

 

 

 

 

 

Peter Krom, Secretaris en Redactie

  • Agenderen/Notuleren vergaderingen, oeren correspondentie, jaarverslag, archief
  • Webmaster
  • Redacteur maandelijks Infobulletin (en kopiëren)

redactie@kbobernadette.nl en webmaster@kbobernadette.nl