Hennie de Gooijer,Voorzitter

Spreekbuis en representatie van de vereniging

Leiden bestuur- en ledenvergaderingen

Trekker algemeen beleid(splan)

Bewaken voortgang acties e.d.

Lid Kringraad KBO Helmond

bezorglijsten

Bijhouden website

voorzitter@kbobernadette.nl of 0622616134

Miny Verhoeven, Penningmeester

Financiële administratie

Verzorgen lijst met verjaardagen van alleen 90 jaar

Inning van contributies en het bewaken daarvan

Opstellen begrotingen/rekeningen

Deelname activiteitencommissie

Registreren betalingen activiteiten

Presentielijsten activiteiten

Invouwen ONS en Journaal

Distributie Ons en Journaal

penningmeester@kbobernadette.nl 06-12992395

activiteiten@kbobernadette.nl

 Het  Secretariaat, voorlopig vullen Miny en Hennie dit samen in, de taken zijn verdeeld

secretaris@kbobernadette.nl

 

 

 

 

 

 

 

Mieke Jacobs, Ledenadministratie

Verwerken nieuwe aanmeldingen

welkomstbrief naar nieuwe leden

verwerken verhuizingen

verwerken afmeldingen

leden@kbobernadette.nl  

 

 

 

 

 

 

Jos van Bussel bestuurslid

Agenderen/notuleren vergaderingen, voeren correspondentie, jaarverslag, archief

Redacteur maandelijks Infobulletin (en kopiëren)

distributiepunt ONS en Journaal

redactie@kbobernadette.nl mobiel 06-52894448

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Krom, Bestuurslid

Webmaster

wemaster@kbobernadette.nl