Het Huishoudelijk Reglement regelt in feite de dagelijkse gang van zaken binnen KBO Bernadette. Het reglement wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld en eventueel gewijzigd. Klik hier voor de tekst van het volledige reglement.