Voorlopig zijn er nog geen activiteiten gepland, zogauw we weer mogen laten we dit weten

 

Let op: Aanmelden activiteiten
Kan door overmaking van het juiste bedrag onder vermelding van de activiteit én datum op rekeningnummer: NL88 RABO 0138725640, Wilt u anders betalen/aanmelden dan kunt u contact opnemen met

Miny Verhoeven: 06-1299 2395.
Kom-Bij-Ons middagen kosten altijd € 11,00 pp en voor niet leden € 13,50 pp.