Voorzichtig starten we weer op

Woensdag 8 september BBQ

Dit jaar gaan we voor onze BBQ naar de Fonkel. Vanaf 14.00 uur
bent u welkom waar u tot uiterlijk 17.00 uur kunt genieten van 3
soorten vlees, diverse salades en stokbrood. Ook is 1 consumptie
en koffie/thee inbegrepen.
U kunt zich aanmelden tot 28 augustus door overmaking van
€ 12,50 p.p. voor leden en € 15,00 p.p. voor introducés op het
bekende rekeningnummer.

LOODS 20
Al verschillende keren kregen we de vraag wanneer gaan het EDAH museum en zaal Bocken
open. De officiële opening duurt nog even maar wij mogen alvast proefdraaien en wel op 25
augustus a.s. Vanaf 10.00 uur worden we met een kop koffie/thee welkom geheten op de
Binnen Parallelweg 2.
In de ochtend krijgen we een uitleg over het ontstaan van de Edah en een rondleiding met een
gids.

Rond 13.00 uur gaan we voor een lunch naar Zaal Bocken
waar soep en broodjes en koffie/thee voor ons klaar staan.
Na de lunch kunt u de orgels bekijken en genieten van de
orgelmuziek en eventueel een dansje wagen.
U kunt zich aanmelden tot 14 augustus door overmaking
van € 15,00 p.p. voor leden en € 17,50 p.p. voor introducés
op het bekende rekeningnummer, zie achterzijde journaal
met vermelding “Loods 20”.\

Busreisje
We zijn bezig met de organisatie van het busreisje. Op 21 september vertrekken we om 09.00
uur vanaf de Braak. De bestemming blijft nog even “geheim”. We kunnen wel verklappen dat
het reisje inclusief koffie, lunch en diner € 55,= p.p. zal gaan kosten en voor niet leden € 62.50

GEPLANDE ACTIVITEITEN
Woensdag 25 aug. Bezoek Loods 20
Woensdag 8 sept. BBQ fonkel
Dinsdag 21 sept. Jaarlijkse busreis
Donderdag 28 okt. Herfstfeest
Maandag 15 nov. Marcienne
21 en 22 december Kerstfeest

Let op: Aanmelden activiteiten
Kan door overmaking van het juiste bedrag onder vermelding van de activiteit én datum op rekeningnummer: NL88 RABO 0138725640, Wilt u anders betalen/aanmelden dan kunt u contact opnemen met

Miny Verhoeven: 06-1299 2395.
Kom-Bij-Ons middagen kosten altijd € 11,00 pp en voor niet leden € 13,50 pp.