Statuten regelen voor de KBO Bernadette de rechten en plichten van leden, bestuur e.d. Zij kunnen alleen door de Algemene Vergadering worden aangepast via een notariële akte. Klik hier voor de volledige tekst van deze Statuten.