Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik dan hier
KBO Actueel
Bestuurstafel
 

Collectieve zorgverzekeringen 2013
KBO-Brabant komt zijn leden ook dit jaar tegemoet met een collectief aanbod:

  • de VGZ-polis via IAK Verzekeringen voor leden van KBO-Brabant;
  • de Zilveren Kruis Achmea-polis voor KBO-leden (waaronder de leden van KBO-Brabant). Lees verder

Vergelijkend overzicht gemeentelijke vrijwilligersverzekeringen
De vrijwilligersverzekering is er voor iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente. KBO-Brabant heeft een overzicht beschikbaar gesteld waarin u de gemeentelijke vrijwilligersverzekeringen met elkaar kunt vergelijken. Klik hier voor het overzicht.

Rechtsbijstand- en bestuursaansprakelijkheidsverzekeringen
Tijdens de Algemene Vergadering op 29 november aanstaande wordt gesproken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een rechtsbijstand- of bestuursaansprakelijkheids-verzekering voor Afdelingen en Kringen via KBO-Brabant. Lees verder

Brandbrief naar Kabinet Rutte II
De vorig jaar ingevoerde Wet uniformering loonbegrip was bedoeld om de administratieve last voor werkgevers te vereenvoudigen. Deze Wet heeft echter een zeer schadelijk neveneffect voor ouderen. Lees verder

Opiniërend artikel ‘Grenzen aan inzet vrijwilligers’
Door alle aandacht voor de inkomensafhankelijke zorgpremie dreigt de aandacht voor andere ingrijpende maatregelen in de zorg ondergesneeuwd te raken. Lees verder 

Opiniërend artikel ‘Inkomenspositie ouderen verslechtert. Politieke partijen laten ouderen aan hun lot over’
De verslechterende inkomenspositie van ouderen krijgt in het politiek debat weinig aandacht. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij een te rooskleurig beeld van de inkomenspositie van ouderen, en bij het gegeven dat ouderen nog onvoldoende gewend zijn om voor hun positie op te komen. Lees verder

Experts gezocht
KBO-Brabant zoekt deskundige leden op het gebied van zorg, welzijn, wonen, mobiliteit en inkomen, die een bijdrage willen leveren aan de belangenbehartiging van en voor senioren. Lees verder 

Themadag Afdelingen
Op donderdagochtend 8 november stond het thema Invloed van senioren(verenigingen) op de landelijke politiek centraal tijdens het congres dat KBO-Brabant organiseerde in de aula van de Universiteit van Tilburg. Lees verder

Onderscheiding erevoorzitter Marielle Peters-Sips
De Algemene Vergadering heeft in juni 2012 besloten oud-voorzitter Marielle Peters-Sips te onderscheiden met de gouden KBO-speld met briljant en haar te benoemen tot erevoorzitter van de vereniging. Lees verder 

Bezoek Europees Parlement
Een flinke delegatie van KBO-Brabant, bestaande uit bestuursleden, leden van de werkgroepen, Kringvoorzitters en andere Kringafgevaardigden, vertrok dinsdagmorgen 6 november met de bus vanuit restaurant ‘Boerke Mutsaers’ naar Brussel voor een bezoek aan het Europees Parlement. Lees verder

Wetenswaardigheden
 

Goed om te weten: Algemeen

Nieuwsbrieven Rijksoverheid 
De overheid brengt verschillende nieuwsbrieven uit op allerlei gebieden. Zo is er de nieuwsbrief ‘Ouderen in veilige handen’, een uitgave van het ministerie van VWS. Lees verder 

Onderzoek Stichting De Ombudsman: Driekwart gemeenten heeft Wmo-verordening niet op orde

Driekwart van alle 415 Nederlandse gemeenten heeft een inkomensgrens in de Wmo-verordening opgenomen, terwijl daar géén wettelijke grondslag voor bestaat. Dit blijkt uit het onderzoek van Stichting De Ombudsman naar inkomensgrenzen en andere financiële voorwaarden in het gemeentelijk Wmo-beleid. Lees verder  

“Ons Heerlijk Brabant” 

Muziektheatergroep vereniging De Gouden Mix uit Tilburg brengt specifiek voor de senioren in onze provincie de muzikale show “Ons Heerlijk Brabant” waarmee ze naar uw locatie komen. Lees verder 

Vrijwilligersactie NLdoet
Op 15 en 16 maart 2013 organiseert het Oranje Fonds NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. De actie is een goed moment om klussen te klaren waar uw Afdeling te weinig aan toekomt. Lees verder 

Goed om te weten: Inkomen

Aanvullende pensioenen mannen en vrouwen
In dagblad Trouw was te lezen dat van de vrouwen boven de 65 jaar 59 procent naast hun AOW een aanvullend pensioen ontvangen. Bij de mannen is dit 92 procent. Lees verder  

Gevolgen voor AOW bij inwonend familielid

Als een familielid bij u in komt wonen heeft dit mogelijk gevolgen voor uw AOW- uitkering. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ziet het als samenwonen als u gezamenlijk een huishouding voert. Lees verder 

Hoe zit het bij een scheiding met het pensioen?
In dit artikel treft u een casus aan met betrekking tot pensioen in geval van scheiding. Lees verder 

Goed om te weten: Zorg

Voorlichtingscampagne ‘Ouderen in veilige handen’ gestart
Op basis van landelijk onderzoek zouden in Noord-Brabant naar schatting 21.000 senioren van 65 jaar en ouder te maken krijgen met ouderenmishandeling. Lees verder

De mantelzorgmakelaar van de BMZM

De mantelzorgmakelaars hebben zich verenigd in de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM). De BMZM heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel staan. Lees verder

Kosten aanvullende diensten instelling

De bedragen die instellingen, zoals verpleeghuizen, voor aanvullende diensten vragen, moeten vooraf bij de cliënten bekend zijn. Dit heeft staatssecretaris Marlies van Zanten (VWS) bekend gemaakt. Lees verder

Handreikingen Wmo-onderwerpen

VCP is een organisatie die zich inzet voor een samenleving waarin alle mensen, ongeacht handicap, psychiatrische aandoening of chronische ziekte, volwaardig kunnen meedoen. Lees verder

Werkgroepen
 

Werkgroep lokale belangenbehartiging in 2013
De instellingsbeschikking van de nieuw in te stellen werkgroep Lokale Belangenbehartiging is behandeld tijdens het Regionale Beraad in oktober jl. Hierbij is afgesproken dat elke regio twee kandidaten voordraagt om zitting te nemen in de werkgroep. Lees verder

Werkgroep Identiteit & Zingeving
Geloven in deze tijd
Door de sluiting van kerken hebben veel gelovigen hun vertrouwde gang naar de kerk verloren. Er zijn grote samengestelde parochies ontstaan waar men elkaar niet kent. Lees verder

Bedevaart naar ’s-Hertogenbosch
Op vrijdag 19 oktober vond de jaarlijkse bedevaart naar de Zoete Moeder van Den Bosch plaats. Lees verder

Werkgroep Kadervorming & Educatie
Op 19 november jl. vond de opheffingsvergadering van de werkgroep Kadervorming & Educatie plaats. Lees verder 

Werkgroep ICT
Momenteel werken 258 Afdelingen met het ledenadministratiesysteem LeaWeb. Het streven is dat eind 2012 alle Afdelingen met LeaWeb werken. Lees verder 
 

Projecten
 

Projectgroep Individuele Belangenbehartiging (IBB)

Vrijwillige ouderenadvisering (VOA)
Enquête VOA
Vrijwillige ouderenadviseurs zijn de ogen en oren van de kwetsbare ouderen in Brabant. Deze ruim 500 Brabantse vrijwilligers komen door hun werk als vrijwilliger in contact met kwetsbare ouderen en weten met welke problemen zij kampen. Lees verder

Opsteker VOA!
Hoezeer een vrijwillige ouderenadviseur het verschil kan maken, bleek onlangs in Eindhoven. Lees verder 

Najaarscursussen
De najaarscursussen zijn in volle gang. Deze keer hebben voor de eerste keer een aanzienlijk aantal deelnemers van een welzijnsorganisatie meegedaan. Lees verder

Website Vrijwillige Ouderenadvisering
De website van het project Vrijwillige Ouderenadvisering is toegankelijk voor alle ouderenadviseurs in Brabant en voor bestuursleden van KBO-Brabant. Lees verder

Presentatie Vrijwillige ouderenadvisering PSOB
Op zaterdag 27 oktober heeft Peter Claus, een van de docenten Vrijwillige Ouderenadvisering, een presentatie over dit project gegeven tijdens de jaarlijkse provinciale dag van de PSOB. Lees verder

2013: integratie van het thema ‘Wonen’ in het VBOB-project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging
Eind 2012 eindigt het project Meer woningen voor ouderen zoals het vanaf 2010 op provinciaal niveau heeft gefunctioneerd. Lees verder
 

Kringen en Afdelingen
 

Onderscheidingen en jubilea Kringen en Afdelingen
In de afgelopen maanden vierden enkele Afdelingen hun jubileum en werden verschillende personen onderscheiden met een zilveren speld, een zilveren speld met goud of een oorkonde. Lees verder 

Succesvolle wervingscampagne Bergen op Zoom
In het verleden vulde de SWO in Bergen op Zoom voor 250 personen de belastingpapieren in. Lees verder

Excursie suikerfabriek Dinteloord
Midden in de jaarlijkse ‘bietencampagne’ kregen de leden van KBO Hoeven een rondleiding op de suikerfabriek in Dinteloord. Lees verder 

Vervoer naar de begraafplaats
De aula van de begraafplaats Eikenhof op de Sil in Valkenswaard is elke woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.30 uur geopend. Lees verder

KBO in Historisch Museum Piet Dorenbosch
KBO Boxtel bestaat dit jaar 60 jaar. In het Historisch Museum Piet Dorenbosch aan de Markt in Boxtel hangt een mooie collectie foto’s over 60 jaar KBO Boxtel.

Maatschappelijk Ondersteuningsfonds Bernheze
De gemeente Bernheze heeft het Maatschappelijke Ondersteuningsfonds Bernheze in het leven geroepen. Lees verder 

KBO Oudenbosch naar Manhattan aan de Maas 2012
Onder de titel ‘Excursie naar Manhattan aan de Maas’ bezochten de leden van KBO Oudenbosch op 20 mei 2008 de moderne architectuur in Rotterdam. Lees verder

HEVO prominent aanwezig op Komfestival
Op 9 september was in Rosmalen het jaarlijks evenement Komfestival. KBO Rosmalen (HEVO) was er met een informatieve stand prominent aanwezig. Lees verder

KBO Valkenswaard Politiek Café
Senioren Belang Valkenswaard, waarin KBO Valkenswaard verschillende afgevaardigden heeft binnen het bestuur, had samen met Politiek Café, de Jongerenraad en Valkenswaard Industrieel Contact (VIC) op 23 oktober een bijeenkomst met als onderwerpen burgerparticipatie, armoedebestrijding, economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Lees verder

Contactgegevens Redactie KBO Actueel
Bezoekadres : Albert Luthulilaan 10
Postadres : Postbus 3240
Telefoon : 073-6444066
E-mail : info@kbo-brabant.nl