Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik dan hier
 

KBO Actueel, september week 36

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant, belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

 
 

KBO-Brabant zorgt! Uitnodiging voor congres op 17 september

Eerder hebben al onze relaties per post of per e-mail een uitnodiging ontvangen voor ons jaarlijkse congres met dit keer de titel: KBO-Brabant zorgt! Wanneer u deze uitnodiging niet onder ogen hebt gekregen, dan kunt u hier alsnog de informatie vinden en u aanmelden. Ook degenen die van plan waren deel te nemen, maar zich nog niet hebben aangemeld verzoeken wij om zich bijtijds in te schrijven. Overigens kan iedereen deelnemen, die zich betrokken voelt bij een goed zorgsysteem; u bent van harte welkom! Lees verder

 
 

Inspraak in eigen buurt door 'Dialoog gesprekken'

Zorgbelang Brabant en KBO-Brabant werken samen in het programma 'Zorg Verandert'. Dit landelijk programma stimuleert en faciliteert zogenaamde 'Dialoog gesprekken' in buurten. Voor Noord-Brabant wordt het programma gecoördineerd door Zorgbelang Brabant. Een 'Dialoog gesprek' biedt leden van KBO-Brabant een mogelijkheid om mee te praten over de toekomst van de eigen buurt. Lees verder

 
 

Inschrijving Afdelingen voorlichtingsbijeenkomsten

Alle Afdelingen van KBO-Brabant hebben vorige week een herhalings- en tevens laatste oproep gekregen voor het organiseren van een Wmo-voorlichting voor senioren met als titel: ‘Langer thuis wonen en de zorg in Nederland’ en voor de workshop ‘De rol van uw KBO in de participatie-samenleving.’ Beide worden ondersteund door KBO-Brabant.
Klik hier om de brief te lezen. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst en voor de workshop kan tot uiterlijk 1 december 2015. Daarna is deze mogelijkheid gesloten. Afdelingen die een bijeenkomst of workshop willen organiseren, kunnen zich voor ondersteuning melden bij info@kbo-brabant.nl.

 

 
 

Helpt u mee inzamelen voor ons goede doel? Missiebusjes beschikbaar voor Afdelingen

Stichting Oud in Afrika zet zich in voor het verbeteren van het welzijn van ouderen in Kenia en Ethiopië. Er wordt samengewerkt met lokale partners – veelal nonnen van katholieke congregaties – die stevig geworteld zijn in de samenleving. Zij krijgen daar geen speciale vergoeding voor, net zo min als het bestuur in Nederland. Een echte vrijwilligersorganisatie dus, zonder strijkstok. KBO-Brabant werkt samen met de stichting in het project ‘Oog om Oog’, waarmee staaroperaties worden bekostigd. Onlangs hebben we het oude missiebusje in ere hersteld. KBO Standdaarbuiten ging er als eerste mee aan de slag en heeft er al € 175,57 mee ingezameld en zo vijf ouderen weer hun zicht teruggegeven. Onze KBO-Afdelingen kunnen het missiebusje inzetten bij hun activiteiten. Doet uw Afdeling ook mee? Lees verder

 
  Alle jaren tellen: extra geld Oranjefonds voor projecten senioren

Hoe is het gesteld met de solidariteit in Nederland?

Stichting Zet roept op: Doe mee aan Brabant1000, 1000 ideeen voor een sociaal en leefbaar Brabant

Zelfredzaamheid lijkt een bevel uit Den Haag

FD: Gemeenten gebruiken eigen bijdrage als melkkoe

  Tips voor aanschaf rollator

Fiets tel week

Activiteiten Zorgbelang Brabant

Verzorgingshuis nieuwe stijl

  Compensatie koopkrachtverlies ouderen: één zwaluw maakt nog geen zomer

Betuig ook uw instemming met Loon voor Later

Fatsoenlijke voorwaarden nodig om waarde eigen huis te verzilveren