Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik dan hier
 

KBO Actueel februari 2016, week 7

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant, belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

 
 

Creatieve wedstrijd voor KBO-Brabant Afdelingen in verband met Jheronimus Bosch jaar

Samen met de Provincie Noord-Brabant en VisitBrabant nodigen we onze lokale Afdelingen uit om hun teken-, schilder- of boetseerclubs aan te melden voor deelname aan onze creatieve wedstrijd. De opdracht: maak in de geest van Jheronimus Bosch een kunstwerk waarin een stadsgezicht, gebouw of figuur uit eigen dorp of stad centraal staat. Voordat we echter zaken definitief vastleggen willen we eerst van onze creatieve KBO-clubs weten of hier belangstelling voor is. We horen graag uiterlijk vrijdag 19 februari of uw creatieve club interesse heeft om deel te nemen aan deze unieke wedstrijd! Afdelingen hebben hierover ook eerder mail gehad.
lees verder

 
 

Feit of fictie? KBO-Brabant vraagt om opheldering bij bedrijfstakpensioenfondsen en Pensioenfederatie

KBO-Brabant vroeg op 5 februari de directies van 20 grote bedrijfstakpensioenfondsen en de Pensioenfederatie per brief om per omgaande opheldering te verschaffen over feiten en fictie in de opgelaaide pensioendiscussie. Deze discussie wordt onder meer via (social) media gevoerd met bijdragen vanuit alle geledingen in de samenleving: politici, pensioenfondsen, verzekeraars, belangenverenigingen van senioren, werkgevers en werknemers, journalisten, deskundigen en natuurlijk de gepensioneerden, werkenden en (nog) niet werkenden zelf.
lees verder

 
 

Pleidooi KBO-Brabant succesvol: persoonsgebonden budget Zorgverzekeringswet nu ook voor ouderen

Op 3 februari 2016 behandelde de Tweede Kamer de wijziging van de Zorgverzekeringswet waarin het recht op een persoonsgebonden budget voor wijkverpleegkundige hulp wordt geregeld (Zvw-pgb). In 2015, voorafgaand aan deze wijziging, was dit recht  al onderdeel van afspraken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en belangenvereniging Per Saldo. Dat bleken afspraken waarin onderscheid werd gemaakt tussen de rechten van ouderen en die van andere groepen zorgvragers. KBO-Brabant was het daar niet mee eens en trok – met succes – aan de bel.
lees verder

 
 

Herinnering Uitnodiging symposium ‘God: wie, wat, waar?!’

KBO-Brabant nodigt leden en ook niet-leden van harte uit voor het symposium ‘God: wie, wat, waar?!’ op woensdag 9 maart 2016  in Cultureel Centrum De Schakel in Gilze. Herman van Praag en Ton de Kok zijn beiden sprekers en denkers met een boeiende levensgeschiedenis. Beiden hebben bovendien meerdere boeken op hun naam staan. Zij zijn in staat om op verrassend toegankelijke manier dit thema onder de loep nemen. KBO-Brabant voorzitter Frans Slangen zet, mede vanuit zijn deskundigheid als theoloog, het kader voor dit symposium. Voor het volledige programma, klik hier. Aanmelden kan via deze link.

 
  Hoge eigen bijdrage leidt tot mijden zorg

Coalitiepartners eens over Pgb Zorgverzekeringswet: uitwerking volgt

KBO-Brabant wil huishoudelijke hulp terug van de gemeente Waalwijk

  Minister voor Wonen en Rijksdienst komt met brief over brandveiligheid en langer thuis wonen

Heeft de WOZ-waarde invloed op huurkosten?