Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik dan hier
 

KBO Actueel maart 2016, week 9

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant, belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

 
 

Wmo-zaak gewonnen dankzij inspanningen vrijwilligers KBO-Brabant

Dankzij inspanningen van Bert van 't Laar, procesondersteuner bij KBO-Brabant, en van cliëntondersteuning van KBO Leur heeft de rechtbank Breda positief geoordeeld over het beroep van een cliënt om haar persoongebonden budget (pgb) voor huishoudelijke hulp weer terug te krijgen. De gemeente weigerde de aanvraag voor het pgb van de moeder, omdat het om mantelzorg zou gaan en niet om huishoudelijke hulp. Voor mantelzorg geeft de gemeente geen pgb. Zie voor een korte toelichting in BN De Stem en Omroep Brabant. Ook BNR Nieuwsradio noemde het item in het nieuws. De uitspraak zelf is hier te vinden. Lees verder

Foto: Rafael Marquez

 
 

Hoge opkomst KBO-bijeenkomst Waalwijk over huishoudelijke hulp

"Bezwaar maken heeft geen zin", kreeg een aantal mensen te horen die het niet eens waren met de beslissing van de gemeente Waalwijk om de huishoudelijke hulp stop te zetten. Op donderdag 25 februari vond er een informatiebijeenkomst plaats van KBO-Brabant om alle ouderen uit Waalwijk bij te praten over de stand van zaken bij de gemeente en was er de mogelijkheid om persoonlijke zaken met KBO-Brabant procesondersteuner Bert van 't Laar te bespreken. Gezien de hoge opkomst was daar duidelijk veel behoefte aan. Lees hier het verslag van Omroep Brabant, hier is tevens het televisie-item van donderdag 25 februari terug te zien. Ook het Brabants Dagblad berichtte over de bijeenkomst.

 
 

Er wordt tweede inloopochtend georganiseerd voor besturen over Vrijwillige ouderenadvisering en Cliëntondersteuning

De inloopochtend voor bestuurders op 22 maart was snel volgeboekt. Om het interactieve karakter van deze inloopochtend te waarborgen is namelijk gekozen voor een kleinschalige opzet. Gezien echter de grote belangstelling voor deze ochtend bieden wij op maandag 18 april hetzelfde programma nogmaals aan. Bestuurders die zich nog niet hebben aangemeld maar toch meer willen weten over de begeleiding van de projecten Vrijwillige ouderenadvisering (inclusief Thuisadministratie) en Cliëntondersteuning, kunnen zich dus aanmelden voor de herhaling op maandag 18 april. De bijeenkomst vindt plaats bij KBO-Brabant in ’s-Hertogenbosch. Lees verder

 
 

Hoe weet iemand die hulp nodig heeft een VOA te vinden?

Een Vrijwillige ouderenadviseur (VOA) helpt senioren bij het in stand houden van de eigen zelfstandigheid. Een VOA kent de weg in voorzieningenland en wijst de weg naar de juiste personen en instanties. Dus een VOA weet de weg. Maar, hoe weet iemand die hulp nodig heeft een VOA te vinden? Daarover is eerder deze maand een bijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst hebben succesvolle VOA’s verteld hoe zij in contact komen met hulpvragers. Alle tips en ervaringen worden voor VOA’s, Cliëntondersteuners en bestuursleden op een rijtje gezet. Sleutelwoorden zijn samenwerking en communicatie. Lees verder

 
  Oranje Fonds Collecte in mei; u kunt nog meedoen!

Hulp buren en vrijwilligers geen structurele oplossing

Eva Geelen blogt: Stop het armpje-drukken met mantelzorgers

Handreiking over verzorgen van lokale publiciteit

Interactieve documentaire Jheronimus Bosch: audiovisuele rondleiding

  Kenniscentrum gemeentelijk fietsbeleid

‘Magic Mix’-woonvormen halen huurmarkt van het slot