Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik dan hier
 

KBO Actueel april 2016, week 15

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant, belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

 
 

KBO-Brabant is op zoek naar gepensioneerde verloskundigen

Wij zijn op zoek naar gepensioneerde verloskundigen in Brabant. Kent u zo iemand? Wilt u hem of haar vragen zich per e-mail te melden bij info@kbo-brabant.nl of ons te bellen tijdens kantooruren op (073) 644 40 66?
Alvast bedankt!

 
 

Lekker wandelen in heel Brabant

Bij heel veel Afdelingen van KBO-Brabant zijn wandelclubs actief. Iedere maand weer wordt in ledenmagazine Ons verslag gedaan van een club die op pad is. Het lijkt ons leuk om de verschillende clubs met elkaar in contact te brengen om een gezamenlijke wandeling te maken. Men zou over en weer bij elkaar op bezoek kunnen om eens een keer in een totaal andere omgeving aan de wandel te gaan. Wij zijn bezig om dit op een handige manier te organiseren. Binnenkort meer nieuws in Actueel! Misschien kunt u uw wandelclubs alvast op de hoogte stellen.

 
 

Vrijwilligers, bron van participatie

Kent u een (lokale) politicus? Misschien wel meerdere? En draagt u het vrijwilligerswerk een warm hart toe? De NOV, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, vraagt u en ons om 5 essentiële voorstellen aan die politicus of politici te mailen of mee te geven. Het maakt niet uit of het een landelijke, provinciale of een lokale politicus is. Als hij of zij de boodschap maar meeneemt naar partijcongressen of connecties op landelijk niveau. Iedereen die zich sterk maakt voor het vrijwilligerswerk, mag laten zien dat hij achter deze punten staat! Klik hier voor de punten en hier voor meer informatie.

 
 

KBO-Brabant roept op om overschotten Wmo te melden

Volgens de website van Binnenlands Bestuur lijkt circa driekwart van de gemeenten (forse) overschotten te hebben bij de uitgaven Wmo. Op basis van de nu bekende cijfers uit jaarrekeningen bouwen gemeenten na de decentralisaties zeker geen tekorten op. Wel kan blijken dat gemeenten veel te veel bezuinigd hebben, met alle gevolgen van dien. KBO-Brabant wil onderzoeken hoe de situatie bij de besteding van de Wmo-budgetten in de Brabantse gemeenten is. Informatie uit uw eigen gemeente (jaarrekening, krantenartikelen, website) is welkom. U kunt de gegevens per e-mail sturen naar mpette@kbo-brabant.nl. Uiteraard publiceren wij het resultaat op onze website. Klik hier voor het artikel uit Binnenlands Bestuur.

 
 

Bomvolle zaal tijdens symposium eenzaamheid Seniorenraad Oss

Onder de titel ‘Eenzaamheid in de etalage’ vroeg de Seniorenraad Oss aandacht voor dit onderwerp. En aandacht was er volop: wethouder René Peters van sociale zaken, jeugd, onderwijs en integratie Oss was de hele middag aanwezig in een overvolle raadzaal waar ruim 120 belangstellenden de middag bijwoonden. Aanleiding voor het symposium was een eerder uitgevoerd behoeftenonderzoek door de Seniorenraad. Met dit symposium hoopt de Seniorenraad professionals, vrijwilligers en andere belangstellenden in de gemeente Oss handvatten te bieden om eenzaamheid beter te herkennen. Tweede doelstelling is om de kennis omtrent eenzaamheid te vergroten. Lees verder

 
  Zorgbelang wil met u, als mantelzorger, in gesprek

Onderzoek onder mantelzorgers door Universiteit van Tilburg

Vraag aan: subsidie uit Potje met geld van Zorgbelang

Veel hulpaanbod voor mensen met dementie, maar weinigen maken er gebruik van

ActiZ: ‘CIZ indiceert steeds strenger’

  Voetballer John de Wolf wordt boegbeeld voor oudere werklozen

SP'er Paul Ulenbelt haalt fel uit naar de Europese Centrale Bank

AFM en DNB onderzoeken de informatievoorziening van pensioenfondsen