Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik dan hier
 

KBO Actueel mei 2016, week 19

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant, belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

 
 

Uitnodiging Jaarcongres KBO-Brabant 26 mei

Lokale seniorenverenigingen zijn van grote maatschappelijke waarde. Met hun vele activiteiten bevorderen ze de sociale samenhang en leefbaarheid, dragen ze bij aan maatschappelijke participatie door (kwetsbare) ouderen en verstrekken ze informatie en advies. In de praktijk zien we dat verenigingen die beschikken over een eigen huis, nóg meer het verschil kunnen maken: een veelzijdig activiteitenaanbod, laagdrempelig, meer deelnemers en leden, meer vrijwilligers en ook trots. KBO-Brabant organiseert hierover op 26 mei een congres in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch. U bent van harte uitgenodigd! Klik hier om u aan te melden.

 
 

Druk bezochte Inspiratiedag Zingeving voor Afdelingen

Woensdag 20 april organiseerde werkgroep Identiteit & Zingeving (I&Z) voor de eerste keer een Inspiratiedag Zingeving voor Afdelingen. Het belang van het onderwerp en de groeiende interesse ervoor bleek wel uit het grote aantal aanmeldingen. Ongeveer 60 Afdelingsbestuurders uit 27 gemeenten kwamen op de Inspiratiedag af. Doel van deze dag was om Afdelingen te inspireren om zélf voor de eigen lokale achterban een aanbod te organiseren. Natuurlijk hoeven Afdelingen niet letterlijk zélf een aanbod te bedenken; juist op het gebied van Identiteit & Zingeving zijn er tal van aanbieders die ingeschakeld kunnen worden. Lees verder

 
 

Uitnodiging kennisdelingsbijeenkomst 3 juni: Toekomst kerkgebouwen in Noord-Brabant

Op vrijdag 3 juni vindt een kennisdelingsbijeenkomst plaats over de toekomst van kerkgebouwen in Noord-Brabant. Een bijeenkomst voor een breed publiek: van mensen die zich zorgen maken om de toekomst van hun kerk tot mensen die bezig zijn met het zoeken van een passende herbestemming voor een vrijgekomen kerkgebouw. De bijeenkomst staat in het teken van ‘ontmoeten‘, ‘verbinden’ en ‘leren’. Het PON organiseert deze bijeenkomst namens het Prins Bernard Cultuurfonds en de provincie Noord-Brabant. Lees verder

 
 

Kennis- en inspiratiemarkt in Waalre op 4 juni

Op 4 juni organiseren maatschappelijke organisaties samen met de gemeente Waalre de Kennis- en inspiratiemarkt 'Blijven Meedoen een leven lang'. Dit geldt ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tijdens deze markt is er specifieke aandacht voor deze doelgroep. Gedurende de dag zijn er diverse lezingen te bezoeken. U bent van harte uitgenodigd op deze markt. Klik hier voor informatie op de flyer en hier voor het programma van de dag.

 
  Gemeenten kunnen beleidsvrijheid Wmo amper aan

Checklists voor keukentafelgesprek gelanceerd

Verzet tegen bezuiniging verpleeghuiszorg zwelt aan

Negen trends in ouderenzorg

Mindful leven voor senioren

  Actieweek Brabant op weg naar Nul Verkeersdoden begint 6 juni

Aftrap bijeenkomsten Geschikt wonen in Deurne