Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik dan hier
 

KBO Actueel september 2016 week 35

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant, belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

 
 

Artikel van directeur Wilma Schrover in het Brabants Dagblad 25 augustus

Op donderdag 25 augustus publiceerde het Brabants Dagblad een artikel van directeur Wilma Schrover onder de titel "Wat nou 'gejammer' van ouderen?". Dit is een reactie op een opiniërend artikel van Oirchotse PVDA-wethouder Raf Daenen in het Brabants Dagblad van 23 augustus met als titel: "Oud is niet meteen arm en zielig". Ook BN/De Stem publiceerde de reactie, op zaterdag 27 augustus.
Lees hier het artikel van Raf Daenen.
Lees hier de reactie van Wilma Schrover.

 
 

Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico

In het septembernummer van Ons gaat Hans-Martin Don, voormalig wethouder in Eindhoven en thans lid van de Eerste Kamer, uitvoerig in op het initiatief om te komen tot een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico.
De eerste 100.000 mensen hebben al hun steun betuigd voor dit initiatief dat als doel heeft: zorg zonder concurrentie, maar met samenwerking, zonder onnodige bureaucratie en geldverslindende reclame en bovenal: zonder eigen risico. Intussen doen ook steeds meer organisaties mee, waaronder: 50PLUS, FNV Zorg en Welzijn, KBO-Brabant, Omroep Max en de SP. Ook hebben verschillende zorgorganisaties zich aangesloten.
Frans Slangen, voorzitter van KBO-Brabant, spreekt in zijn column in hetzelfde nummer van Ons van harte zijn steun uit voor een Nationaal ZorgFonds. Hij hoopt dat u dat ook doet door met zoveel mogelijk mensen een formulier (in Ons terug te vinden op pagina 19) in te vullen.
Klik hier voor meer informatie en om digitaal uw belangstelling kenbaar te maken; en hier om een papieren formulier te downloaden en te printen. Deze papieren versie kunt u dan gebruiken om bijvoorbeeld binnen uw Afdeling handtekeningen te verzamelen.

 
 

Kennis maken met voorzitter en directeur van KBO-Brabant

Er is grote belangstelling voor de mogelijkheid voor nieuwe Afdelings-/Kringbestuurders uit het Dagelijks Bestuur om kennis te maken met voorzitter Frans Slangen en directeur Wilma Schrover. Er waren dit jaar vier data gepland. Alleen op 16 december zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Hebt u interesse, klik dan hier om u aan te melden. De data voor volgend jaar worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Wij sturen Afdelingen en Kringen daarover een mail en publiceren deze ook in Actueel.

 
 

Premieplan voorlichting én extra budget voor 2016, doe nog een aanvraag!

Net zoals vorig jaar bieden wij ook dit najaar voorlichtingsbijeenkomsten aan over de subsidies voor Afdelingen van het Premieplan, en wel op: donderdag 6 oktober en dinsdag 25 oktober, van 10.00 - 12.00 uur in
's-Hertogenbosch. Er wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden en voorwaarden. Ook is er achteraf mogelijkheid om vragen te stellen over uw eigen situatie. Klik hier voor meer informatie over het Premieplan. Klik hier om u voor de voorlichting op te geven. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Bij grote belangstelling zullen wij nog extra dagen inplannen.

Overigens verheugt het ons te kunnen mededelen dat we voor 2016 nog een extra budget hebben gekregen van 10.000 euro. De wachtlijst kan worden opgeheven en er is ook nog enige ruimte voor nieuwe aanvragen! Afdelingen die nog geen gebruik maken van Premieplan kunnen nog een aanvraag indienen, bijvoorbeeld voor hun sinterklaas- of kerstviering of jubileum of iets anders. De geldinzameling moet plaatsvinden in het najaar van 2016. Het doel mag eventueel wel in 2017 uitgevoerd worden. Klik hier voor meer informatie.

 
 

Oproep Afdelingen voor reportage in Ons

Voor ledenmagazine de Ons zijn wij op zoek naar Afdelingen die binnenkort een (korte) reis op het programma hebben staan. Dit mag in Nederland zijn, maar natuurlijk ook in het buitenland. Hiervan willen wij graag een reportage maken voor het onderdeel ‘Op reis’. Of bent u al onlangs met de Afdeling weg geweest, en zijn er mooie foto’s gemaakt, dan vernemen wij dit ook graag. Vindt u het leuk om met uw Afdeling hieraan mee te werken? Stuur dan een mail naar nvangrinsven@kbo-brabant.nl o.v.v. 'Op Reis'.

 
  Strengere controle SVB geeft problemen uitbetaling persoonsgebonden budget

Nederlands zorgstelsel op de schop

KBO Putte en zorgcoöperatie werken aan een ontmoetingscentrum in Putte

Sociale Verzekeringsbank (SVB) hervat controles persoonsgebonden budget

  Conferentie ‘Langer Thuis’

  Van harte aanbevolen!

Professor Hans van Meerten pleit voor Europees pensioen