Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik dan hier
 

KBO Actueel september 2017, week 36

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant, belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

 
 

Bridgekampioenschap KBO-Brabant in het najaar

Samen met de BridgeBond is KBO-Brabant bezig een Bridgekampioenschap 2017 te organiseren. Een aankondiging van dit toernooi verscheen in het Ons-nummer van augustus. Verspreid over vijf plekken in heel Brabant is deelname aan de voorrondes mogelijk. Inmiddels hebben 120 paren zich al aangemeld, maar er zijn nog plaatsen over. Wellicht is het een idee om via de website of nieuwsbrief van uw Afdeling deze activiteit nogmaals onder de aandacht te brengen? U kunt daarvoor bijvoorbeeld deze tekst met foto's (rechtenvrij)gebruiken: klik hier. Of print de tekst uit en hang op een zichtbare plek voor leden op. Of, als er een bridgeclub binnen uw Afdeling actief is, stuur de tekst aan deze leden door. Let wel: de eerste bijeenkomst vindt al plaats op 3 oktober. Dat is zeer waarschijnlijk te vroeg voor uw nieuwsbrief!

Voor informatie over het kampioenschap op de site van de Bridgebond, mét daarbij de mogelijkheid om zich aan te melden: Klik hier.

 
 

Laudato Si' vervolg

Degenen die er bij waren vorig jaar, weten het vast nog wel. In een stampvolle zaal in Goirle sprak monseigneur Gerard de Korte vorig jaar november over de pauselijke encecliek Laudato Si’. De bijna vierhonderd aanwezigen luisterden geboeid toe hoe de bisschop de visie van paus Franciscus vertolkte. Deze visie gaat over de schepping en onze verantwoordelijkheid als mensheid om daar goed mee te gaan.

KBO-Brabant organiseert een vervolgbijeenkomst op vrijdag 22 september in Rosmalen. Lees hier verder.

In dat document staat een link om u aan te melden. Er kunnen maximaal 45 mensen deelnemen. Sluitingsdatum is 16 september.

 
 

Premieplan: tot maximaal 2000 euro voor Afdelingen

Goed nieuws! Premieplan zegt KBO-Brabant een groter budget toe. Dit jaar nog mogen wij extra besteden. Maakt u als Afdeling nog geen gebruik van Premieplan? Het is echt de moeite waard! Veel Afdelingen bekostigen hun kerstviering hiervan. Als u zelf een bedrag inzamelt (bijvoorbeeld via bingo-middagen of loterijen of etentjes of onderhoud van tuinen of inzameling van oud papier .....) krijgt u dat bedrag verdubbeld van het Premieplan. Daarmee kan het doel (bijvoorbeeld die kerstviering) worden bekostigd. Kijk op de website van Premieplan. Hebt u daarna nog vragen, bel dan met Marieke Hageman bij KBO-Brabant, 073-644 40 66 of mail haar: mhageman@kbo-brabant.nl. Klik hier voor de website van Premieplan.

 
 

Update ledenwerving

Als u dit leest is de derde serie bijeenkomsten van de training ledenwerving in volle gang. Drie groepen KBO-bestuurders hebben met elkaar heel hard gewerkt aan het thema ledenwerving. Insteek van deze training is dat elke aanwezige dit jaar in de eigen Kring of Afdeling één klein projectje op het gebied van ledenwerving gaat uitvoeren. Tijdens de bijenkomsten bespreekt eenieder zijn of haar activiteiten en wat daar goed en slecht mee gaat.
Lees hier verder.

 
 

Uitnodiging startbijeenkomst lezingen-cyclus:

Wat geeft het leven zin als je aftakelt, door ouderdom, ziekte of handicap? In de media gaat het gaat het dan vaak al snel over euthanasie, of over leven dat voltooid is en beter voorbij kan zijn. Ook tijdens de kabinetsformatie is het levenseinde een heikel onderwerp (geweest). De discussie hierover zou niet óver senioren moeten gaan, maar mét senioren gevoerd moeten worden. KBO-Brabant wil daarom in gesprek met senioren zelf.
Lees hier verder.

 
  Meld té lang wachten op casemanager dementie!

Huishoudelijke hulp via de Wmo eindelijk fatsoenlijk betaald

LandArt Diessen, een kunstwandelroute in Brabant

De Nationale ombudsman komt naar Brabant

Nieuwe cursussen Academie Zorgbelang

   Serie Het Witte Huis bij Omroep Gelderland

KBO-Helmond ondersteunt ANWB AutoMaatje