Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik dan hier
 

KBO Actueel oktober 2017, week 40

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant, belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

 
 

Nieuw: Handboek Kaderleden

Voor bestuursleden van KBO-Brabant is sinds kort een digitaal 'Handboek Kaderleden' beschikbaar. Op de openingspagina van de website van KBO-Brabant kunt u via het tabblad 'Voor kaderleden' dit handboek selecteren. U hebt dan wel uw inlogcode nodig, want het staat op een besloten deel van de website. In het handboek vindt u informatie over de organisatiestructuur van KBO-Brabant, de werkzaamheden, financiële zaken, belangenbehartiging, reglementen en communicatiemiddelen. Ieder hoofdstuk heeft een eigen tabblad. Het maakt bestuursleden bekend met de vele aspecten van onze vereniging en fungeert tevens als naslagwerk.

 
 

Terugkomdagen VOA's en CliŽntondersteuners

In november en december worden terugkomdagen georganiseerd voor vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) én cliëntondersteuners. Dit jaar kiezen we voor gezamenlijke bijeenkomsten. Omdat veel cliëntondersteuners tevens VOA zijn, leggen de terugkomdagen altijd een groot beslag op hun agenda. Daarnaast is de ervaring dat veel onderwerpen zowel voor VOA’s als voor cliëntondersteuners interessant zijn. De bijeenkomsten vinden plaats op:

- 8 november in Rijen (De Boodschap)
- 9 november in Oudenbosch
- 14 november in Maarheeze (De Smeltkroes)
- 14 december in Wanroij ('t wapen van Wanroij)

Lees hier verder.

 
 

Set informatie voor nieuwe kaderleden

Om nieuwe bestuursleden van Afdelingen en Kringen wegwijs te maken binnen KBO-Brabant hebben wij een pakket met informatie gemaakt. Afgelopen week is informatie hierover naar de secretarissen van Afdelingen en Kringen gegaan, met het verzoek de informatie te verspreiden onder nieuwe bestuursleden, die in de afgelopen maanden zijn aangetreden. De informatie (die in briefvorm is aangeboden) is ook na te lezen op onze website onder het tabblad 'Voor kaderleden', klik hier. Wij denken dat ook bestuursleden die al langer meedraaien wat aan deze informatie zullen hebben.
Vanaf nu krijgt ieder bij ons aangemeld nieuw bestuurslid deze brief met informatie vanuit het kantoor van KBO-Brabant toegestuurd.

 
 

Bijeenkomst over ledenwerving op 7 december

Dit hele kalenderjaar hebben 26 Afdelingen en Kringen mee gedaan met de training ledenwerving.  Het was een training, en dus gericht op gedragsverandering en dat betekende dat de deelnemers hard aan de slag moesten. Maar wel nodig. Want extra aandacht voor ledenwerving is noodzakelijk om het ledenaantal op peil te houden. Op donderdagmiddag 7 december worden de resultaten gepresenteerd in de Schakel in Gilze. Alle geïnteresseerde bestuursleden van KBO-Brabant zijn daarbij welkom! Lees verder en meldt u aan.

 
  Debat bezuinigingen ouderenzorg

Gratis voorstelling Vreemde Gasten in AZC Weert 8 oktober, wel aanmelden!

  Acties van NUL verkeersdoden Brabant

  Nooit opgevraagde pensioenen