Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik dan hier
 

KBO Actueel oktober 2017, week 43

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant, belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

 
 

Oud-bestuurder Lout Buis overleden

Zondagmorgen 15 oktober is vroeg in de ochtend Lout Buis overleden. Weinigen hadden zo’n lange carrière binnen de KBO, zowel op Afdelingsniveau (HEVO Rosmalen), als provinciaal (KBO-Brabant) en landelijk (Unie KBO). Hij was onder andere voorzitter bij de HEVO in Rosmalen, lid van het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant van 2006 tot 2011, de laatste twee jaar daarvan als secretaris. Ook was hij jarenlang bestuurslid en secretaris van Stichting Recreatie Ouderen (SRO). De heer Buis heeft veel belangrijke discussies binnen KBO-Brabant geïnitieerd en in deskundige banen geleid. Als dank voor zijn grote inzet en verdiensten is hij in 2011 onderscheiden met de gouden speld met briljant.

 
 

Manifest “Red ons pensioenstelsel”

KBO-Brabant heeft samen met de Vereniging Oud Hoogovens Medewerkers, de Stichting Pensioenbehoud en een aantal pensioenactiegroepen in het land het manifest “Red ons pensioenstelsel” opgesteld, dat – hopelijk met zoveel mogelijk handtekeningen – zal worden aangeboden aan het nieuwe kabinet. In dit manifest pleiten we voor behoud van het huidige pensioenstelsel. Eventueel noodzakelijke verbeteringen kunnen ook binnen het huidige stelsel gerealiseerd worden, hiervoor is geen radicale verandering nodig, zoals nu wordt voorgesteld.

Voor dit manifest is een aparte website gemaakt. Wij nodigen u graag uit om naar deze website te gaan en het manifest te steunen. Verder verzoeken wij u om de link naar het manifest zoveel mogelijk te delen via uw eigen social media. Klik hier. De link om door te sturen luidt: http://red-ons-pensioenstelsel.nl.

 

Petitie "Geen BTW-verhoging"

KBO-Brabant steunt de brede petitie tegen de voorgenomen BTW-verhoging op de dagelijkse boodschappen, de fietsenmaker, boeken, groente en fruit, geneesmiddelen, concertkaartjes en het openbaar vervoer. Doet u ook mee? Klik hier

 
 

Locaties voor bijeenkomsten over Ons Platform

KBO-Brabant vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig hun eigen zaken kunnen blijven regelen. Om dit op digitaal gebied mogelijk te maken, stelt KBO-Brabant samen met Cubigo Ons Platform beschikbaar voor Afdelingen, Kringen en natuurlijk de ouderen zelf.

KBO-Brabant wil zoveel mogelijk leden in de gelegenheid stellen om met Ons Platform kennis te maken. Dit doen we door de leden aan te bieden om inloopbijeenkomsten in de eigen gemeente te bezoeken. Tijdens deze inloopmiddagen of ochtenden vinden demonstraties plaats en kan men Ons Platform zelf uitproberen. Wij willen graag in iedere gemeente een inloopbijeenkomst organiseren. Hierbij vragen wij de hulp van Kringbestuurders. Lees hier verder voor de volledige informatie.

 
 

Drukbezochte bijeenkomst op dinsdag 10 oktober ‘In gesprek over het levenseinde’

Het nieuwe kabinet gaat onderzoeken hoeveel mensen stervenshulp willen omdat ze hun leven voltooid vinden. Het hoopt tegelijkertijd zo'n doodswens te voorkomen door tientallen miljoenen uit te trekken om onder andere eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. De huidige euthanasiewet, die bedoeld is voor mensen die ziek zijn, staat niet of nauwelijks ter discussie.

KBO-Brabant vindt het belangrijk het gesprek over voltooid leven en levenseinde op gang te brengen. Hoe denken ouderen nu zélf over dit onderwerp? Lees verder.

 
 

Kerstconcerten

De werkgroep Identiteit & Zingeving van KBO-Brabant organiseert in december 2017 twee kerstconcerten. Juist de kerstperiode is voor gelovigen een hele bijzondere periode die bol staat van gewoonten en tradities. KBO-Brabant sluit daar met deze bijzondere kerstconcerten bij aan. Beide concerten zijn voor leden én niet-leden gratis toegankelijk.
Het eerste kerstconcert wordt aangeboden op 14 december in Hoeven en het tweede Kerstconcert is op 16 december in Best. In Hoeven treedt o.a. het gemengd koor Vox Populi voor u op. Het kerstconcert in Best wordt verzorgd door het Donjo-koor. Lees hier verder voor meer informatie en om u aan te melden.
Graag deze oproep ook doorplaatsen in uw eigen nieuwsbrief, zodat zoveel mogelijk mensen hiervan op de hoogte zijn!

 
  Door dat breien ben ik weer gaan leven

VNG voorspelt hogere Wmo-uitgaven gemeenten

Cliëntenstops wijkverpleging blijven zorgelijk

Koplopergemeenten cliëntondersteuning aan de slag

Stem ook op Goud voor Oud!

  Kennis bijspijkeren over verkeersveiligheid

  85% van de werkzoekende vijftigplussers ervaart leeftijdsdiscriminatie

Steeds meer werkende 55-plussers