actuele nieuwsberichten | nieuwsarchief

Er zijn 8 nieuwsberichten gevonden.

Jongste nieuwsbrief KNVG: 20 september 2018, in verband met Prinsjesdag
20 september 2018

Er is weer een  nieuwsbrief uit van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, KNVG.

 

Klik hier voor de extra nieuwsbrief in verband met Prinsjesdag.

 

Voor oudere nummers:

Klik hier voor het nummer van 16 september.
Klik hier voor het nummer van 31 augustus.
Klik hier voor het nummer van 11 augustus.
Klik hier voor het nummer van 30 juli.
Klik hier voor het nummer van 13 juli.
Klik hier voor het nummer van 29 juni.
Klik hier voor het nummer van 16 juni.
Klik hier voor het nummer van 31 mei.
Klik hier voor het nummer van 18 mei.
Klik hier voor het nummer van 3 mei.
Klik hier voor het nummer van 19 april.
Klik hier voor het nummer van 31 maart 2018.
Klik hier voor het nummer van 17 maart 2018.
Klik hier voor het nummer van 7 maart 2018.
Klik hier voor het nummer van 14 februari 2018.
Klik hier voor het nummer van 30 januari 2018.
Klik hier voor het nummer van 18 januari 2018.
Klik hier voor het nummer van 2 januari 2018.
Klik hier voor het nummer van 12 december 2017.
Klik hier voor het nummer van 1 december 2017.
Klik hier voor het nummer van 16 november 2017.
Klik hier voor het nummer van 2 november 2017.
Klik hier voor het nummer van 26 september 2017.
Klik hier voor het septembernummer 2017.
Klik hier voor het augustusnummer 2017.
Klik hier voor het juli-nummer 2017.
Klik hier voor het juninummer 2017.
Klik hier voor het meinummer 2017.

 

Wilt u zelf een abonnement nemen op deze informatieve nieuwsbrief, klik dan in de nieuwsbrief om u aan te melden.


KBO-Brabant stuurt minister De Jonge brief
13 september 2018

KBO-Brabant roept hierin minister De Jonge op ‘informele cliëntondersteuning Wmo’ te erkennen als basisvoorziening en tot ondersteuning en financiering daarvan.

Vandaag, 13 september, stuurden wij de brief. Bovendien ging een persbericht uit naar regionale en landelijke pers. Lees hier de brief. Lees hier het persbericht.

 

 


Betaalde huishoudelijke hulp niet geleverd in Eindhoven
13 september 2018

Oud-rechter Bert van 't Laar, die als vrijwilliger cliëntondersteuners van KBO-Brabant en hun cliënten bijstaat in Wmo-bezwaarprocedures, wordt geïnterviewd in Eindhovens Dagblad en Binnenlands Bestuur. Meerdere Eindhovense cliënten die in het kader van de Wmo huishoudelijke hulp krijgen, zaten deze zomer drie weken zonder hulp terwijl zij daar wel een eigen bijdrage voor betaald hadden. Door afspraken tussen de gemeente en de zorgaanbieders hoeft dit ook niet ingehaald te worden. Lees hier verder.


Verhalen Platform Sagaam houdt op te bestaan
28 augustus 2018

Helaas houdt na ruim 2 jaar het Sagaam Platform op te bestaan. De belangrijkste reden hiervoor is dat er onvoldoende tijd en ruimte vrij kan worden gemaakt om het platform de aandacht te geven dat het verdient.

 

Er hebben afgelopen periode veel mooie initiatieven mee mogen doen. Zo is er een samenwerking geweest met KBO-Brabant waarin vrijwilligers zich hebben ingespannen om anderen te helpen bij het op schrift zetten van vele mooie verhalen.

Ook het project “Sagaam op school” bij bijvoorbeeld de middelbare school Stanislaz college in Pijnacker was indrukwekkend. Leerlingen interviewden grootouders en schreven hun verhaal. Hier zijn hele mooie verhalen uit voort gekomen. Wat nog bij staat is de verbazing op het gezicht van een leerling die er door zo’n interview achter kwam dat haar moeder vroeger een punker is geweest!

 

En de soms ontroerend mooie verhalen die mensen op eigen initiatief op het platform hebben geplaatst waren heerlijk om te lezen.

Bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage!

Op 21 september gaat de site uit de lucht. Als u een verhaal hebt geschreven en u wilt het bewaren, zorg er dan voor dat u vóór die datum het verhaal kopieert en op uw eigen computer opslaat.

Website:  https://www.sagaam.com/web/

 


Toneelproject Brabant Remembers van KBO-Brabant en Avans Hogeschool krijgt subsidie van ZonMw
20 augustus 2018

KBO-Brabant ontvangt maximaal 184.680 euro subsidie van ZonMw in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Met de maatschappelijke diensttijd bevordert de overheid dat jongeren via maatschappelijke projecten en activiteiten bijdragen aan een sterke en betrokken samenleving. Onder de naam Brabant Remembers gaan KBO-Brabant en Avans Hogeschool jongeren en ouderen via toneel samenbrengen om in 2019 samen de 75-jarige bevrijding van Brabant te herdenken. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Crossroads en VisitBrabant.

 

In 2019 is het 75 jaar geleden dat Brabant bevrijd is. Omdat het een kroonjaar betreft én gezien de hoge leeftijd van de toenmalige bevrijders wordt de herdenking volgend jaar groots herdacht. In het ingediende plan werken jong en oud samen om in zes Brabantse gemeenten lokale bevrijdingsverhalen vorm te geven in een toneelvoorstelling. Met het project moeten 120 á 240 jongeren bereikt worden. Zij zijn niet alleen betrokken bij de uitvoering van de toneelvoorstellingen, maar ook bij de organisatie en communicatie. Ze werken daarbij samen met senioren van toneelgroepen van lokale KBO-Afdelingen in Brabant. Het is een project waar jongeren op diverse vlakken maatschappelijke ervaring kunnen opdoen.

 

De beoordelingscommissie van ZonMw beoordeelde het project als vernieuwend en concreet. ‘De insteek waarbij verbinding wordt gezocht tussen jong en oud om zo te leren van de geschiedenis is creatief’. Het jongerenpanel van ZonMw dat de aanvragen mede beoordeelde, vond het een originele aanvraag. Ook waardeerden zij het dat hiermee de geschiedenis van Brabant extra onder de aandacht wordt gebracht van jongeren.


En dat vindt ook Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant: ‘Wij dragen heel graag bij aan een inspirerende inhoudelijke herdenking van de bevrijding die ook jongeren aanspreekt. Het wordt nogal eens vergeten, maar ook onze bevrijders waren vaak nog heel jong. Vrijheid is goud waard. Het is van groot belang dat jongere generaties onze vrijheid op waarde weten te schatten. Door letterlijk in de huid te kruipen van onze verzetsstrijders en bevrijders en hun uitzonderlijke ervaringen te beleven en over te dragen aan generatiegenoten, worden de verhalen van toen tastbaar. In dit project werken jong en oud in een culturele omgeving met elkaar samen. Dat past bij onze doelstelling om ontmoetingen te stimuleren. We zijn dan ook heel blij met de toegekende subsidie.’

 

KBO-Brabant werft toneelgroepen onder zijn lokale KBO-Afdelingen en zorgt zo voor het bereik van senioren. Avans Hogeschool tekent voor de werving en begeleiding van jongeren in het kader van hun maatschappelijke diensttijd. VisitBrabant/Crossroads gaat met verschillende activiteiten onder de naam Brabant Remembers de 75-jarige bevrijding van Brabant groots herdenken. Dit project sluit daar bij aan.

 

Hebt u vragen over het Toneelproject Brabant Remembers? Neem dan contact op met KBO-Brabant projectleider Eva Geelen. Dat kan telefonisch via: 073 - 644 40 66 of per e-mail: egeelen@kbo-brabant.nl.

 

Bovenstaande is vrijdag 17 augustus verstuurd als persbericht aan de landelijke en Brabantse pers.


Interview met Leo Bisschops in blad Movisie
13 augustus 2018

In Movisie - het blad van de organisatie Movisie -  een interview met onze voorzitter Leo Bisschops, over zijn jarenlange ervaring als wethouder en raadslid in de gemeente Best. Hij geeft zijn opvolgers mee: 'Ontwikkel een visie voor de langere termijn'. Het artikel vormt een onderdeel van een special over de gemeente en het sociaal domein.

Lees hier het artikel. Wilt u het hele blad inzien, klik dan hier.


Referendum over ‘aflosboete’
3 januari 2018

KBO-Brabant steunt samen met alle seniorenverenigingen in Nederland het initiatief voor een referendum over de afschaffing van de Wet Hillen, ofwel de invoering van de ‘aflosboete’. Naast KBO-Brabant wijzen ook PVGE, KBO-PCOB, ANBO, KNVG en de Vereniging Eigen Huis hun leden op het initiatief.

De eerste Kamer stemde op 19 december 2017 in met afschaffing van de Wet Hillen. Hierdoor worden huizenbezitters die hun hypotheek geheel of grotendeels hebben afgelost gedupeerd, onder hen vooral ouderen die al zoveel bezuinigingsmaatregelen voor hun kiezen hebben gehad. Het is tijd om een signaal af te geven aan de politiek dat het welletjes is met de stapeling van maatregelen en met het veranderen van de regels tijdens het spel.

Om de collectieve hypotheekschuld in Nederland te verminderen roept de overheid huizenbezitters op hun individuele hypotheekschuld zoveel mogelijk af te lossen. Om dat te stimuleren werd in 2005 de Wet Hillen ingevoerd. Deze wet regelde dat huizenbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, en dus ook (bijna) geen rente meer kunnen aftrekken, geen eigenwoningforfait meer hoefden te betalen. Het eigenwoningforfait is een bedrag (een percentage van de WOZ-waarde) dat bovenop het belastbaar inkomen wordt geteld. De fiscus ziet dit bedrag als fictieve extra inkomsten uit de eigen woning. Mensen die aan de oproep om hun hypotheekschuld af te lossen gehoor hebben gegeven, worden nu bestraft omdat de overheid het belastingvoordeel weer afschaft. Als gevolg van de afschaffingswet wordt het eigenwoningforfait namelijk weer bij het inkomen geteld.

Het kabinet probeert de gevolgen van de afschaffing van de Wet Hillen te bagatelliseren, maar de impact ervan is groter dan op het eerste oog lijkt. Zo kan het recht op zorgtoeslag door de bijtelling van het eigenwoningforfait minder worden of komen te vervallen. Er wordt een fictief bedrag bij uw inkomen geteld, waardoor u juist boven de toeslaggrens kunt uitkomen. Eén keer extra inkomen bijtellen en twéé keer gevolg in uw beurs. Bovendien is er geen garantie dat er niet nog meer maatregelen komen die het inkomen van ouderen hard gaan raken, zoals een kortere invoeringsperiode van de aflosboete dan de nu voorgestelde 30 jaar of de pensioenhervormingen die het kabinet wil doorvoeren.

Via een raadgevend referendum kan nog worden verhinderd dat de afschaffingswet al op 1 januari 2019 wordt ingevoerd. Het is een signaal dat we alle bezuinigingsmaatregelen niet meer lijdzaam ondergaan en een protest tegen de stapeling van lasten voor senioren en het al 18 jaar op de nullijn zetten van deze groep.
 

Voor een raadgevend referendum zijn 300.000 handtekeningen nodig. Binnen de eerste vier weken (dus vóór 18 januari 2018) zijn er minimaal 10.000 nodig.

 

Als u het initiatief voor een referendum wilt steunen, ga dan naar de website https://stopaflosboete.nl/


Op deze website ziet u het officiële Formulier Referendum. Print het formulier, vul het in, onderteken het en stuur het zo snel mogelijk maar in elk geval vóór 18 januari a.s. in een gefrankeerde enveloppe aan:

 

Kiesraad

Postbus 2700

6401 DE  HEERLEN

 

Vergeet niet het formulier te ondertekenen!
Onvolledig ingevulde formulieren tellen niet mee. Vanzelfsprekend kunt u het formulier zo vaak printen als u wilt; vraag ook familieleden, buren en kennissen om te tekenen. Op elk formulier is ruimte voor twee ondertekenaars.


Einde contant betalen in de bus

In verband met de veiligheid kunnen reizigers binnenkort alleen nog maar een los kaartje betalen met de pinpas of reizen met de OV-chipkaart. Niet alle vervoersmaatschappijen voeren deze verandering tegelijk door. Klik hier voor het overzicht per maatschappij.

 Er zijn 8 nieuwsberichten gevonden. Terug naar de vorige pagina