actuele nieuwsberichten | nieuwsarchief

Er zijn 9 nieuwsberichten gevonden.

Rapport Lang zult u wonen
9 juli 2018

De manier waarop de langdurige zorg in Nederland geregeld is, werd bijna 50 jaar geleden bedacht. Sinds die tijd is de samenleving veranderd. En ook de economie en onze wensen rondom zorg zijn veranderd. Over dit thema is in juni het rapport Lang zult u wonen uitgekomen, een onderzoek van I&O Research. Klik hier voor het rapport. 


Onhankelijke Cliëntondersteuning Helmond
2 juli 2018

De verenigde ouderenbonden in Helmond (VBOH), waaronder KBO-Helmond, verzorgen al enige tijd onafhankelijke cliëntondersteuning voor senioren. Helmond is één van de zogenoemde koplopergemeenten cliëntondersteuning. In dit project van de VNG en Movisie deelden gemeenten hun ervaring met deze ondersteuning. Het project is onlangs afgerond tijdens een conferentie VBOH en de gemeente Helmond hebben de cliëntondersteuning inzichtelijk gemaakt in een filmpje. En de cliëntondersteuners van de KBO werkten daar graag aan mee!
 

 

 

 


Bestuurswisselingen KBO-Brabant op de Algemene Vergadering van 28 juni
29 juni 2018

In de Algemene Vergadering op 28 juni jl. legde de heer Frans van den Boomen uit Asten (Zuidoost Brabant) zijn functie neer als lid van het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant. Hij was daarvan lid sinds 2012 en heeft ook diverse andere functies binnen de KBO bekleed. Als dank voor zijn inzet ontving hij uit handen van de voorzitter, Leo Bisschops, een zilveren met gouden speld.

Omdat in de regio West-Brabant ook een bestuursfunctie vacant was, zijn door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar als bestuurslid van KBO-Brabant benoemd: de heer Wim Hendrikx uit Etten-Leur en de heer Jan Hoevenaars uit Elsendorp.

 

Wim Hendrikx is werktuigbouwkundig ingenieur en heeft een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt en vervolgens bij Avans Hogeschool. Hij is voorzitter van KBO Liesbos en lid van KBO-Kring gemeente Breda.

Jan Hoevenaars was apotheekhoudend huisarts in Elsendorp en daarnaast docent geneeskunde bij diverse onderwijsinstellingen. Hij is docent bij KBO-Brabant voor de opleiding van vrijwillige ouderenadviseurs en cliëntondersteuners. Vanaf 2013 tot heden is hij voorzitter van KBO Elsendorp.

 


KBO-Brabant vindt abonnementstarief Wmo belangrijke maatregel tegen stapeling zorgkosten
26 juni 2018

Stapeling van zorgkosten is een groot probleem. Met het wetsvoorstel Invoering abonnementstarief in de Wmo zet het kabinet een volgende stap in het beteugelen van die zorgkosten. In het voorstel wordt bepaald dat iedereen die recht heeft op hulp(middelen) uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) daarvoor nog maar maximaal 17,50 euro per vier weken hoeft te betalen. KBO-Brabant ondersteunt de invoering van deze wet en heeft dat in de consultatieronde over het wetsvoorstel op maandag 25 juni jl. aan de minister laten weten.

 

Hierover stuurden wij maandag 25 juni een persbericht naar de regionale en landelijke pers.
Klik hier voor het persbericht.
Klik hier voor de brief aan de minister.


KBO-Brabant, PVGE en PCOB sturen brandbrief naar provinciaal bestuur
26 juni 2018

De drie Brabantse seniorenverenigingen KBO-Brabant, PVGE en PCOB voorzien een 'systeeminfarct' in wonen en zorg voor senioren als er niet snel de nodige actie wordt ondernomen. Vrijdag 22 juni jl. stuurden zij een brandbrief én actieplan aan de provincie Noord-Brabant, minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis (VWS), de Tweede Kamer, Brabantse gemeenten en de koepels van woningcorporaties en zorginstellingen.

 

Maandag 25 juni plaatsten Eindhovens Dagblad en Brabants Dagblad hierover een artikel in de krant. Bovendien zette Eindhovens Dagblad dit artikel op zijn website. Kik hier om het te lezen.

 

KBO-Brabant stuurde maandag ook een persbericht naar de landelijke kranten.
Klik hier voor het persbericht.
Klik hier voor de brandbrief.
Klik hier voor de bijlage bij de brandbrief, het actieplan.


Jongste nieuwsbrief KNVG: 16 juni 2018
18 juni 2018

Er is weer een  nieuwsbrief uit van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, KNVG.
 

Klik hier voor het nummer van 16 juni.

 

Voor oudere nummers:

Klik hier voor het nummer van 31 mei.
Klik hier voor het nummer van 18 mei.
Klik hier voor het nummer van 3 mei.
Klik hier voor het nummer van 19 april.
Klik hier voor het nummer van 31 maart 2018.

Klik hier voor het nummer van 17 maart 2018.

Klik hier voor het nummer van 7 maart 2018.

Klik hier voor het nummer van 14 februari 2018.

Klik hier voor het nummer van 30 januari 2018.

Klik hier voor het nummer van 18 januari 2018.

Klik hier voor het nummer van 2 januari 2018.

Klik hier voor het nummer van 12 december 2017.

Klik hier voor het nummer van 1 december 2017.

Klik hier voor het nummer van 16 november 2017.

Klik hier voor het nummer van 2 november 2017.

Klik hier voor het nummer van 26 september 2017.

Klik hier voor het septembernummer 2017.

Klik hier voor het augustusnummer 2017.

Klik hier voor het juli-nummer 2017.

Klik hier voor het juninummer 2017.

Klik hier voor het meinummer 2017.

 

Wilt u zelf een abonnement nemen op deze informatieve nieuwsbrief, klik dan in de nieuwsbrief om u aan te melden.


Aftrap eerste dag Brabantse Natuurpoorten op 9 juni in Heeswijk
11 juni 2018

De eerste Natuurpoortdag, georganiseerd door KBO-Brabant in samenwerking met de ANWB en Stichting Brabantse Natuurpoorten, vond afgelopen zaterdag 9 juni plaats in Heeswijk Dinther. Een mevrouw van 92 jaar genoot volop van deze heerlijke dag. Ze was met een ANWB AutoMaatje vanuit Helmond naar Kasteel Heeswijk gekomen en vervolgens ging ze met een vrijwilliger van KBO Dinther lekker mee op de duofiets!

Er komen nog zeven van deze fiets- en wandelzaterdagen. Klik hier voor meer informatie.

 

 


Referendum over ‘aflosboete’
3 januari 2018

KBO-Brabant steunt samen met alle seniorenverenigingen in Nederland het initiatief voor een referendum over de afschaffing van de Wet Hillen, ofwel de invoering van de ‘aflosboete’. Naast KBO-Brabant wijzen ook PVGE, KBO-PCOB, ANBO, KNVG en de Vereniging Eigen Huis hun leden op het initiatief.

De eerste Kamer stemde op 19 december 2017 in met afschaffing van de Wet Hillen. Hierdoor worden huizenbezitters die hun hypotheek geheel of grotendeels hebben afgelost gedupeerd, onder hen vooral ouderen die al zoveel bezuinigingsmaatregelen voor hun kiezen hebben gehad. Het is tijd om een signaal af te geven aan de politiek dat het welletjes is met de stapeling van maatregelen en met het veranderen van de regels tijdens het spel.

Om de collectieve hypotheekschuld in Nederland te verminderen roept de overheid huizenbezitters op hun individuele hypotheekschuld zoveel mogelijk af te lossen. Om dat te stimuleren werd in 2005 de Wet Hillen ingevoerd. Deze wet regelde dat huizenbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, en dus ook (bijna) geen rente meer kunnen aftrekken, geen eigenwoningforfait meer hoefden te betalen. Het eigenwoningforfait is een bedrag (een percentage van de WOZ-waarde) dat bovenop het belastbaar inkomen wordt geteld. De fiscus ziet dit bedrag als fictieve extra inkomsten uit de eigen woning. Mensen die aan de oproep om hun hypotheekschuld af te lossen gehoor hebben gegeven, worden nu bestraft omdat de overheid het belastingvoordeel weer afschaft. Als gevolg van de afschaffingswet wordt het eigenwoningforfait namelijk weer bij het inkomen geteld.

Het kabinet probeert de gevolgen van de afschaffing van de Wet Hillen te bagatelliseren, maar de impact ervan is groter dan op het eerste oog lijkt. Zo kan het recht op zorgtoeslag door de bijtelling van het eigenwoningforfait minder worden of komen te vervallen. Er wordt een fictief bedrag bij uw inkomen geteld, waardoor u juist boven de toeslaggrens kunt uitkomen. Eén keer extra inkomen bijtellen en twéé keer gevolg in uw beurs. Bovendien is er geen garantie dat er niet nog meer maatregelen komen die het inkomen van ouderen hard gaan raken, zoals een kortere invoeringsperiode van de aflosboete dan de nu voorgestelde 30 jaar of de pensioenhervormingen die het kabinet wil doorvoeren.

Via een raadgevend referendum kan nog worden verhinderd dat de afschaffingswet al op 1 januari 2019 wordt ingevoerd. Het is een signaal dat we alle bezuinigingsmaatregelen niet meer lijdzaam ondergaan en een protest tegen de stapeling van lasten voor senioren en het al 18 jaar op de nullijn zetten van deze groep.
 

Voor een raadgevend referendum zijn 300.000 handtekeningen nodig. Binnen de eerste vier weken (dus vóór 18 januari 2018) zijn er minimaal 10.000 nodig.

 

Als u het initiatief voor een referendum wilt steunen, ga dan naar de website https://stopaflosboete.nl/


Op deze website ziet u het officiële Formulier Referendum. Print het formulier, vul het in, onderteken het en stuur het zo snel mogelijk maar in elk geval vóór 18 januari a.s. in een gefrankeerde enveloppe aan:

 

Kiesraad

Postbus 2700

6401 DE  HEERLEN

 

Vergeet niet het formulier te ondertekenen!
Onvolledig ingevulde formulieren tellen niet mee. Vanzelfsprekend kunt u het formulier zo vaak printen als u wilt; vraag ook familieleden, buren en kennissen om te tekenen. Op elk formulier is ruimte voor twee ondertekenaars.


Einde contant betalen in de bus

In verband met de veiligheid kunnen reizigers binnenkort alleen nog maar een los kaartje betalen met de pinpas of reizen met de OV-chipkaart. Niet alle vervoersmaatschappijen voeren deze verandering tegelijk door. Klik hier voor het overzicht per maatschappij.

 Er zijn 9 nieuwsberichten gevonden. Terug naar de vorige pagina