actuele nieuwsberichten | nieuwsarchief

Er zijn 5 nieuwsberichten gevonden.

Jongste nieuwsbrief KNVG: 31 oktober 2018
31 oktober 2018

Er is weer een  nieuwsbrief uit van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, KNVG.
 

Klik hier voor het nummer van 31 oktober 2018.

 

Voor oudere nummers:

Klik hier voor het nummer van 16 oktober 2018.
Klik hier voor een extra uitgave van 8 oktober in verband met de pensioenenquête.
Klik hier voor het nummer van 30 september 2018.
Klik hier voor de extra nieuwsbrief in verband met Prinsjesdag.
Klik hier voor het nummer van 16 september 2018.
Klik hier voor het nummer van 31 augustus 2018.
Klik hier voor het nummer van 11 augustus 2018.
Klik hier voor het nummer van 30 juli 2018.
Klik hier voor het nummer van 13 juli 2018.
Klik hier voor het nummer van 29 juni 2018.
Klik hier voor het nummer van 16 juni 2018.
Klik hier voor het nummer van 31 mei 2018.
Klik hier voor het nummer van 18 mei 2018.
Klik hier voor het nummer van 3 mei 2018.
Klik hier voor het nummer van 19 april 2018.
Klik hier voor het nummer van 31 maart 2018.
Klik hier voor het nummer van 17 maart 2018.
Klik hier voor het nummer van 7 maart 2018.
Klik hier voor het nummer van 14 februari 2018.
Klik hier voor het nummer van 30 januari 2018.
Klik hier voor het nummer van 18 januari 2018.
Klik hier voor het nummer van 2 januari 2018.
Klik hier voor het nummer van 12 december 2017.
Klik hier voor het nummer van 1 december 2017.
Klik hier voor het nummer van 16 november 2017.
Klik hier voor het nummer van 2 november 2017.
Klik hier voor het nummer van 26 september 2017.
Klik hier voor het septembernummer 2017.
Klik hier voor het augustusnummer 2017.
Klik hier voor het juli-nummer 2017.
Klik hier voor het juninummer 2017.
Klik hier voor het meinummer 2017.

 

Wilt u zelf een abonnement nemen op deze informatieve nieuwsbrief, klik dan in de nieuwsbrief om u aan te melden.


KBO Reusel en KBO-Brabant te zien op Kempen TV
29 oktober 2018

Afgelopen weekend, het laatste van oktober, waren KBO Reusel en KBO-Brabant te zien in een uitzending van Kempen TV. Gust Lathouwers, voorzitter van KBO Reusel en Wim van Erp, Algemeen Bestuurslid van KBO-Brabant vertelden uitgebreid over de activiteiten en werkzaamheden van beide verenigingen. Klik hier om het filmpje op YouTube te bekijken.


Doet u mee met de enquête over ons pensioenstelsel?
11 oktober 2018

 

 

Negen verenigingen van senioren en gepensioneerden komen medio november samen voor een grote debatmanifestatie over de toekomst van ons pensioenstelsel. KBO-Brabant doet van harte mee, vertelt voorzitter Leo Bisschops. ‘Mooi dat we op één lijn zitten: een nieuw pensioenstelsel is niet nodig.’

Al jaren wordt erover gediscussieerd, maar overeenstemming tussen werkgevers, werknemers en overheid is er nog altijd niet: moet het huidige pensioenstelsel wel of niet drastisch op de schop? Seniorenverenigingen zien in het huidige systeem wel een aantal ‘weeffouten’ die gerepareerd moeten worden, maar vinden een totaal nieuw pensioenstelsel niet nodig. Met die boodschap houden ze op 19 november een gezamenlijke debatmanifestatie in Utrecht.

 

KBO-Brabant is vanaf de aanloop actief betrokken geweest bij de manifestatie, vertelt voorzitter Leo Bisschops. ‘Wij zijn bezorgd dat een pensioenstelselherziening erin uitmondt dat het collectieve karakter van onze pensioenfondsen plaatsmaakt voor individuele verzekeringsproducten. Wij vinden dat niet nodig en zelfs niet wenselijk; niet voor gepensioneerden, niet voor werkenden en vooral niet voor de generaties na ons. Het beeld dat het huidige stelsel onhoudbaar is, is niet reëel. Het Verenigd Koninkrijk buiten beschouwing gelaten, hebben we in Nederland 60 procent van het totale pensioenvermogen van de EU opgebouwd. En toch zijn we het enige land waar pensioenuitkeringen en pensioenopbouw al jaren niet naar boven toe bijgesteld mogen worden.’

De seniorenverenigingen zien wel dat het huidige systeem op punten aangepast moet worden, zegt Bisschops. Zo moet er bijvoorbeeld een oplossing gevonden worden voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die nu veelal niet voor hun pensioen sparen. Een tweede belangrijk punt is de rekenrente die pensioenfondsen verplicht zijn te hanteren. De fondsen zijn verplicht om op papier te rekenen met een heel lage rente over hun bezittingen. In de praktijk zijn de rendementen echter fors hoger. Bisschops: ‘Daardoor hebben we de absurde situatie dat pensioenfondsen nog nooit zó rijk zijn geweest en pensioenuitkeringen tegelijk níet naar boven kunnen worden bijgesteld. Sterker nog: gepensioneerden dreigen gekort te worden. Dat is onverkoopbaar.’

Bisschops is blij dat de seniorenverenigingen met het organiseren van de debatmanifestatie de handen ineen slaan. ‘We zitten redelijk op één lijn. Dat is al heel netjes voor ouderenclubs.’

Op de manifestatie staat ook een toespraak van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gepland. Bisschops hoopt dat de minister zal inzien dat het plan uit het regeerakkoord voor een meer individueel pensioenstelsel, geen draagvlak heeft. ‘We hopen te horen dat een diepgaande stelselwijziging van de baan is en dat het zal blijven bij overzichtelijke reparaties aan het huidige stelsel.’


Debatmanifestatie 19 november
De debatmanifestatie over het pensioenstelsel vindt plaats op 19 november in de Jaarbeurs van Utrecht, vanaf 12.30 uur. Er is plaats voor 450 deelnemers. Deelname is deels op uitnodiging van de betrokken organisaties. De aanmelding is inmiddels gesloten.

De betrokken pensioen- en seniorenverenigingen zijn KBO-Brabant, Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), KBO-PCOB, actiegroep Verontruste Ouderen en de vakbonden FNV Senioren, De Unie Senioren en CNV Senioren.

 

Enquête over pensioenstelsel: doe mee en vul in!
Wij horen graag uw mening omtrent het pensioenstelsel, en daarom hebben we onderzoeksbureau Motivaction gevraagd hier onafhankelijk onderzoek naar te doen. Als gepensioneerde kunt u hieraan meedoen door de enquête op de website https://xs.motivaction.nl/onderzoek/kbo-brabant vóór 19 oktober in te vullen. Uw antwoorden zijn anoniem en eventuele internetgegevens van u worden na afloop vernietigd. De uitkomsten van deze enquête worden op 19 november gepresenteerd in aanwezigheid van minister Koolmees op de debatmanifestatie.
 


Referendum over ‘aflosboete’
3 januari 2018

KBO-Brabant steunt samen met alle seniorenverenigingen in Nederland het initiatief voor een referendum over de afschaffing van de Wet Hillen, ofwel de invoering van de ‘aflosboete’. Naast KBO-Brabant wijzen ook PVGE, KBO-PCOB, ANBO, KNVG en de Vereniging Eigen Huis hun leden op het initiatief.

De eerste Kamer stemde op 19 december 2017 in met afschaffing van de Wet Hillen. Hierdoor worden huizenbezitters die hun hypotheek geheel of grotendeels hebben afgelost gedupeerd, onder hen vooral ouderen die al zoveel bezuinigingsmaatregelen voor hun kiezen hebben gehad. Het is tijd om een signaal af te geven aan de politiek dat het welletjes is met de stapeling van maatregelen en met het veranderen van de regels tijdens het spel.

Om de collectieve hypotheekschuld in Nederland te verminderen roept de overheid huizenbezitters op hun individuele hypotheekschuld zoveel mogelijk af te lossen. Om dat te stimuleren werd in 2005 de Wet Hillen ingevoerd. Deze wet regelde dat huizenbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, en dus ook (bijna) geen rente meer kunnen aftrekken, geen eigenwoningforfait meer hoefden te betalen. Het eigenwoningforfait is een bedrag (een percentage van de WOZ-waarde) dat bovenop het belastbaar inkomen wordt geteld. De fiscus ziet dit bedrag als fictieve extra inkomsten uit de eigen woning. Mensen die aan de oproep om hun hypotheekschuld af te lossen gehoor hebben gegeven, worden nu bestraft omdat de overheid het belastingvoordeel weer afschaft. Als gevolg van de afschaffingswet wordt het eigenwoningforfait namelijk weer bij het inkomen geteld.

Het kabinet probeert de gevolgen van de afschaffing van de Wet Hillen te bagatelliseren, maar de impact ervan is groter dan op het eerste oog lijkt. Zo kan het recht op zorgtoeslag door de bijtelling van het eigenwoningforfait minder worden of komen te vervallen. Er wordt een fictief bedrag bij uw inkomen geteld, waardoor u juist boven de toeslaggrens kunt uitkomen. Eén keer extra inkomen bijtellen en twéé keer gevolg in uw beurs. Bovendien is er geen garantie dat er niet nog meer maatregelen komen die het inkomen van ouderen hard gaan raken, zoals een kortere invoeringsperiode van de aflosboete dan de nu voorgestelde 30 jaar of de pensioenhervormingen die het kabinet wil doorvoeren.

Via een raadgevend referendum kan nog worden verhinderd dat de afschaffingswet al op 1 januari 2019 wordt ingevoerd. Het is een signaal dat we alle bezuinigingsmaatregelen niet meer lijdzaam ondergaan en een protest tegen de stapeling van lasten voor senioren en het al 18 jaar op de nullijn zetten van deze groep.
 

Voor een raadgevend referendum zijn 300.000 handtekeningen nodig. Binnen de eerste vier weken (dus vóór 18 januari 2018) zijn er minimaal 10.000 nodig.

 

Als u het initiatief voor een referendum wilt steunen, ga dan naar de website https://stopaflosboete.nl/


Op deze website ziet u het officiële Formulier Referendum. Print het formulier, vul het in, onderteken het en stuur het zo snel mogelijk maar in elk geval vóór 18 januari a.s. in een gefrankeerde enveloppe aan:

 

Kiesraad

Postbus 2700

6401 DE  HEERLEN

 

Vergeet niet het formulier te ondertekenen!
Onvolledig ingevulde formulieren tellen niet mee. Vanzelfsprekend kunt u het formulier zo vaak printen als u wilt; vraag ook familieleden, buren en kennissen om te tekenen. Op elk formulier is ruimte voor twee ondertekenaars.


Einde contant betalen in de bus

In verband met de veiligheid kunnen reizigers binnenkort alleen nog maar een los kaartje betalen met de pinpas of reizen met de OV-chipkaart. Niet alle vervoersmaatschappijen voeren deze verandering tegelijk door. Klik hier voor het overzicht per maatschappij.

 Er zijn 5 nieuwsberichten gevonden. Terug naar de vorige pagina