actuele nieuwsberichten | nieuwsarchief

Er zijn 10 nieuwsberichten gevonden.

Kom ook naar de voorstelling Vreemde gasten in Tilburg op 22 december!
13 december 2017

Kom genieten van de bijzondere, muzikale verhalenvoorstelling Vreemde Gasten, een mooie opwarmer voor de kerstgedachte.

Talenten van hier en van ver - zowel jong als ouder - mixen verschillende muziekstijlen en vertellen hun verhaal over gastvrijheid. Nederlanders en vluchtelingen samen. Een Engelse song gaat moeiteloos over in een Syrische rap en een Nederlands lied wordt gekoppeld aan een Arabisch nummer.


De voorstelling is geïnspireerdd op de Griekse mythe van het oude echtpaar Philémon en Baucis dat hun gastvrijheid beloond ziet door de goden Zeus en Hermes. Het gaat over hoop en de warmte van generaties om anderen te helpen in het creëren van een nieuw bestaan. Waar past deze gedachte beter dan in gastvrij Brabant? Vreemde Gasten in Tilburg is een samenwerking van Theaters Tilburg, KBO-Brabant en Music generations.

 

Locatie: Theaters Tilburg, Louis Bouwmeesterplein 1, Tilburg

Datum: 22 december, 14.30 uur

Entree: € 5,00 voor leden van KBO-Brabant op vertoon van hun ledenpas

 

Meer informatie:

www.musicgenerations.nl

of mail naar info@musicgenerations.nl.

Telefoon: 06-291 834 91

 

Bestellen kan via deze link:

http://www.theaterstilburg.nl/evenementen/7326/vreemde-gasten

 

 


Jongste nieuwsbrief KNVG: december 2017
13 december 2017

Er is weer een (maandelijkse) nieuwsbrief uit van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, KNVG.

 

Klik hier voor het nummer van 12 december.

 

Voor oudere nummers:

Klik hier voor het nummer van 1 december.
Klik hier voor het nummer van 16 november.
Klik hier voor het nummer van 2 november.
Klik hier voor het nummer van 26 september 2017.
Klik hier voor het septembernummer.
Klik hier voor het augustusnummer.
Klik hier voor het juli-nummer.
Klik hier voor het juninummer.
Klik hier voor het meinummer.

 

Wilt u zelf een abonnement nemen op deze informatieve nieuwsbrief, klik dan in de nieuwsbrief om u aan te melden.


KNVG wil ouderenvriendelijke samenleving
6 december 2017

Ruim 20 samenwerkende (ouderen)organisaties, waaronder KNVG en zusterorganisatie NVOG hebben een coalitie gevormd voor een ouderenvriendelijke samenleving. Het actieplan is nu samengevat in een “Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving” dat op 20 november formeel aan minister Hugo de Jonge is aangeboden.

Beter afstemmen

De coalitie wil vooral de zorg beter regelen voor ouderen met een geringe financiële draagkracht en geeft aan zelf initiatieven te zullen nemen, maar dit niet te kunnen zonder steun van landelijke en lokale overheid.

De 24 organisaties gaan zich inspannen om vraag van ouderen en aanbod vanuit de zorgverlening beter op elkaar af te stemmen.

Regelgeving
De coalitie gaat o.a. inventariseren waar regelgeving een goede zorg hindert en zal aandringen op aanpassing daarvan. Daarnaast vindt de coalitie dat er voor ouderen met een zorgvraag meer keuzemogelijkheden moeten komen afgestemd op de persoonlijke situatie.

Betere aanpak
Zorg wordt geleverd door een groot aantal organisaties, maar een integrale aanpak ontbreekt aldus de coalitie. Het tot stand brengen van meer samenwerking en afstemming zal wordt dan ook een van de belangrijkste speerpunten.

Wie doen mee?
ActiZ, Alzheimer Nederland, BTN, CNV Zorg en Welzijn, Fysiotherapeuten NVFG net, InEen, KBO-PCOB, KNMP, KNVG/NVOG, Laego, LHV, Mezzo, Nederlandse Patiënten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Osteoporose Vereniging, Parkinson Vereniging, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, Nationale Vereniging Reumazorg Nederland, Sociaal Cultureel Planbureau, V&VN, Zorgbelang Nederland.

Klik hier voor een pfdf met meer informatie.


Leo Bisschops nieuwe voorzitter KBO-Brabant
30 november 2017

In de Algemene Vergadering van donderdag 30 november is de heer Leo Bisschops benoemd tot nieuwe voorzitter van KBO-Brabant.

 

Gevraagd naar zijn motivatie voor het voorzitterschap van KBO-Brabant zegt Bisschops: “Wat voor mij de doorslag gaf, is enerzijds dat het mij gegeven is dat ik deze dingen nog kan doen en anderzijds dat ik het gevoel heb dat ik iets kan betekenen. Veel actuele maatschappelijke vraagstukken gaan over ouderen. Ik draag er graag aan bij dat hun perspectief goed vertegenwoordigd is in de discussie over bijvoorbeeld de zorg, pensioenen, dementieproblematiek, levenseindevraagstukken en de rijkstaken die naar de gemeenten zijn gegaan. Vanuit mijn ervaring als adviseur op deze thema’s, als wethouder, en vanwege mijn regionale en landelijke netwerk, denk ik dat ik daarbij van meerwaarde kan zijn. Ik wil graag mensen die iets nodig hebben verbinden met mensen die de benodigde kwaliteiten hebben. Dat gebeurt binnen KBO-Brabant volop: gepensioneerde juristen die andere ouderen adviseren, vrijwilligers die andere ouderen helpen met hun belastingaangiftes , het aanvragen van toeslagen, het leren omgaan met de computer en internet, en vergeet onze vrijwillige Wmo-cliëntondersteuners niet.”

 

Leo Bisschops werd in 1943 geboren in Sassenheim. Na het behalen van zijn doctoraal pedagogiek was hij onder meer directeur van de Stichting Jeugd en Gezin en plaatsvervangend directeur Jeugdbeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van 2002 tot 2010 was hij wethouder Sociale Zaken en Welzijn in de gemeente Best en sinds 2014 raadslid namens de partij Lokaal Best. Bisschops is daarnaast voorzitter van de Stichting Alzheimer Zuidoost Brabant en was eerder onder meer bestuurslid bij de Vereniging Nederlandse Bedevaart, de Zorgketen Dementie Eindhoven en de Stichting Ambulante Fiom. 


Huizen voortaan schoner in Goirle
30 november 2017

Gemeenten moeten veel duidelijker maken op hoeveel huishoudelijke hulp inwoners kunnen rekenen. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West Brabant van 22 november over de gemeente Goirle.  De zaak was voor een cliënt aangespannen door procesondersteuner Bert van 't Laar en KBO-cliëntondersteuners. KBO-Brabant is verheugd dat de vele cliënten die te maken hebben met een 'schoon en leefbaar huis'-beschikking nu meer duidelijkheid krijgen.
 

Schoon huis moet op de schop

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo) geven gemeenten huishoudelijke hulp aan mensen die dat niet meer zelf kunnen. Sinds de invoering van de nieuwe wet op  1 januari 2015  is er discussie over de manier waarop ze die hulp toekennen. Veel gemeenten, ook in Brabant, kozen voor een zogenoemd 'schoon en leefbaar huis' besluit (officieel: 'indiceren op resultaat'). Daarin zegt de gemeente wel dat de aanvrager recht heeft op een schoon huis, maar moet de manier waarop er wordt schoongemaakt, besproken worden met de zorgaanbieder. Voor veel mensen betekende dit dat ze minder uren hulp kregen dan in het verleden.

In mei 2016 heeft de hoogste rechter (Centrale Raad van Beroep) uitgesproken dat besluiten waarbij de gemeente de te leveren hulp overlaat aan de zorgaanbieder in strijd zijn met de rechtszekerheid. De normen die de gemeente gebruikt moeten zijn gebaseerd op objectief en onafhankelijk onderzoek. Gemeenten hebben daarop hun beleidsregels aangepast en in de besluiten verwezen naar de ondersteuningsplannen.  
 

Schoon huis in Goirle

De gemeente Goirle was ervan overtuigd dat ze voldeed aan die strenge regels van de Centrale Raad van Beroep. Een cliënt, die aangaf meer hulp nodig te hebben omdat haar gezondheid achteruit ging, was het daar niet mee eens. Zij was van 3,25 uur naar 3 uur hulp gegaan, terwijl volgens de objectieve normen wel 5 uur nodig was.

De gemeente had, vanwege haar verslechtering, op papier wel het aantal activiteiten voor de zorgaanbieder uitgebreid (strijken, lichte schoonmaakwerkzaamheden) maar niet aangegeven hoeveel tijd dat zou kosten. Dat mocht de zorgaanbieder zelf bepalen en die kwam op een totaal van 3 uur hulp. Volstrekt onvoldoende om het benodigde werk uit te voeren. De cliënt tekende beroep aan bij de rechter.

 

Uitspraak
De rechter spreekt uit dat de regels van de gemeente Goirle niet zijn gebaseerd op onafhankelijk onderzoek door derden. Er is niet onafhankelijk vastgesteld wat de gemeente bedoelt als ze een 'schoon en leefbaar huis' toezegt aan cliënten. In het besluit wordt niet gesproken over normuren. Op grond van het besluit is daarom niet duidelijk op hoeveel hulp de cliënt recht heeft. Mevrouw heeft dus onvoldoende compensatie voor haar beperkingen gekregen. De gemeente wordt door de rechter verplicht opnieuw een besluit te nemen, nu op basis van de juiste normen en voldoende concreet. Als voorlopige voorziening krijgt mevrouw van de rechter vier uur huishoudelijke hulp toegewezen.


Hoe verder?
Op dit moment lopen er, eveneens met hulp van procesondersteuner en cliëntondersteuners van KBO-Brabant, in de provincie nog meer rechtszaken over dit onderwerp. Ook elders in het land hebben rechters zich al vergelijkbaar uitgesproken. Het lijkt duidelijk dat gemeenten hun beleid voor een 'schoon en leefbaar huis' moeten herzien. Het wachten is nog op een uitspraak van de Centrale raad van beroep die hopelijk voor eens en altijd duidelijkheid geeft over de huishoudelijke hulp. Tot die tijd kunnen cliënten die te weinig hulp krijgen ondersteuning vragen bij de vrijwilligers van KBO-Brabant. 


Tweede Kamerleden nemen actie na optreden van KBO-Brabant en PVGE voor commissie Financiën
21 november 2017

In de Tweede Kamer wordt deze week (20 november 2017) druk gepraat over de afschaffing van de Wet Hillen. Deze wet geeft eigenwoning bezitters die hun hypotheek geheel of grotendeels afgelost hebben een belastingvoordeel. KBO-Brabant en PVGE hebben op 16 november aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer uitgelegd waarom afschaffing van deze wet moet worden voorkomen. Afschaffing pakt namelijk heel nadelig uit voor ouderen met AOW en een klein pensioentje, die hun hypotheek hebben afgelost. Het beetje financiële ruimte dat deze ouderen hebben, wordt bij afschaffing van de Wet Hillen teniet gedaan. De woordvoerder van KBO-Brabant en PVGE, Wilma Berkhout, bracht hierbij voorbeelden vanuit de praktijk van de belastinginvullers. Kamerleden waren hiervan onder de indruk en vroegen om door te rekenen wat dit betekent voor alleenstaande AOW’ers waarvan de eigen woning hypotheekvrij is.

Als voorbeeld is een weduwe met alleen AOW genomen die een eigen woning heeft waarvan de hypotheek is afgelost. Het resultaat is schrikbarend. Deze weduwe heeft geen kosten voor de huur of hypotheek. Verder zijn alle vaste lasten vergelijkbaar met die van andere alleenstaande AOW’ers. Wanneer we de vaste lasten en kosten voor levensonderhoud in aanmerking nemen, houdt deze weduwe netto € 29 per maand over voor onvoorziene uitgaven of om te sparen. Een vreselijk laag bedrag. 

PVGE en KBO-Brabant hebben deze bevindingen in samenwerking met de landelijke ouderenvereniging KBO-PCOB naar de Tweede Kamer gestuurd. In onze verdere contacten met Kamerleden proberen we gezamenlijk te bewerkstelligen dat deze becijfering bijdraagt aan uitstel, of beter afstel van afschaffing van de Wet Hillen.
 

De berekening kunt u hier nalezen.

 


Brabantse senioren met eigen huis en klein inkomen klem gezet
16 november 2017

KBO-Brabant en PVGE pleitten op 16 november in Den Haag voor intrekking van uitfasering wet Hillen.

 

KBO-Brabant was door de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer uitgenodigd voor een rondetafelgesprek op 16 november over de voorgenomen ‘uitfasering’ van de Wet Hillen.


Samen met de PVGE heeft KBO-Brabant zijn bijdrage geleverd aan dit rondetafelgesprek. De inbreng van deze twee belangenverenigingen van senioren is vooral gebaseerd op de kennis en ervaring met ruim 20.000 aangiften die zij in heel Brabant verzorgen via een gezamenlijke belastingservice voor ouderen met een laag inkomen.

 

Een persbericht hierover is vandaag, 16 november, verstuurd aan de regionale pers in Brabant. Ook alle Afdelingen en Kringen van KBO-Brabant kregen bericht. Lees hier verder voor het volledig persbericht.

 

Als u hier klikt kunt u het rondetafelgesprek terugzien.


Filmpje van Gezondheidsmarkt in Reusel
31 oktober 2017

Op 7 oktober vond in Reusel een gezondheidsmarkt plaats, georganiseerd door KBO-Kring Reusel-de Mierden. Nu is dat op zich niet zo heel bijzonder, op vele plaatsen in Brabant wordt iets dergelijks door KBO-Afdelingen en Kringen gedaan. Wel speciaal is dat het gefilmd is door mensen die via een cursus van KBO-Brabant zijn opgeleid om reportages te maken van activiteiten in KBO-verband. Jan Dirkx, van KBO Reusel, maakte dit filmpje. Hij werkt ook voor KempenTV. Het geeft een goede indruk van een zeer geslaagde dag.

 

Hebt u als Afdeling of Kring ook een interessante activiteit die het waard is om te delen met andere Afdelingen en Kringen? Neem dan contact op met Marieke Hageman, medewerker communicatie & PR. E-mail: mhageman@kbo-brabant.nl.

 

De filmpjes worden geplaatst op 'Ons KBO-Brabant' Youtube-kanaal. Daar staan nog meer films die al eerder gemaakt zijn in het kader van bijvoorbeeld onze jaarlijkse congressen. Ook publiceren we daar reportages van andere media, wanneer KBO-Brabant werd geïnterviewd. Neem vooral eens een kijkje. U kunt ook een 'abonnement' nemen. Dan blijft u op de hoogte wanneer weer iets nieuws wordt toegevoegd.

 

Klik hier voor het filmpje van de gezondheidsmarkt.
Klik hier om naar ons Youtube-kanaal te worden geleid. U komt dan op een pagina met afspeellijsten.


Petitie tegen voorgenomen BTW verhoging
25 oktober 2017

KBO-Brabant steunt de brede petitie tegen de voorgenomen BTW-verhoging op de dagelijkse boodschappen, de fietsenmaker, boeken, groente en fruit, geneesmiddelen, concertkaartjes en het openbaar vervoer. Doet u ook mee? Klik hier.


Einde contant betalen in de bus

In verband met de veiligheid kunnen reizigers binnenkort alleen nog maar een los kaartje betalen met de pinpas of reizen met de OV-chipkaart. Niet alle vervoersmaatschappijen voeren deze verandering tegelijk door. Klik hier voor het overzicht per maatschappij.

 Er zijn 10 nieuwsberichten gevonden. Terug naar de vorige pagina