actuele nieuwsberichten | nieuwsarchief

Er zijn 7 nieuwsberichten gevonden.

Jongste nieuwsbrief KNVG: 18 mei 2018
22 mei 2018

Er is weer een  nieuwsbrief uit van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, KNVG.
 

Klik hier voor het nummer van 18 mei.

 

Voor oudere nummers:

Klik hier voor het nummer van 3 mei.
Klik hier voor het nummer van 19 april.
Klik hier voor het nummer van 31 maart 2018.

Klik hier voor het nummer van 17 maart 2018.

Klik hier voor het nummer van 7 maart 2018.

Klik hier voor het nummer van 14 februari 2018.

Klik hier voor het nummer van 30 januari 2018.

Klik hier voor het nummer van 18 januari 2018.

Klik hier voor het nummer van 2 januari 2018.

Klik hier voor het nummer van 12 december 2017.

Klik hier voor het nummer van 1 december 2017.

Klik hier voor het nummer van 16 november 2017.

Klik hier voor het nummer van 2 november 2017.

Klik hier voor het nummer van 26 september 2017.

Klik hier voor het septembernummer 2017.

Klik hier voor het augustusnummer 2017.

Klik hier voor het juli-nummer 2017.

Klik hier voor het juninummer 2017.

Klik hier voor het meinummer 2017.

 

Wilt u zelf een abonnement nemen op deze informatieve nieuwsbrief, klik dan in de nieuwsbrief om u aan te melden.


Bijeenkomsten over Openbaar Vervoer en OV-Chipkaart
15 mei 2018

In april is in Waalre in samenwerking met de KBO-Waalre, de gemeente Waalre, het Reizigersoverleg Brabant en KBO-Brabant een kleinschalige bijeenkomst geweest voor mensen die meer wilden weten over het Openbaar Vervoer. Daarna hebben mensen die daar behoefte aan hadden, hulp gehad bij de aanvraag van de OV-Chipkaart. Nu in mei is er vervolgens een oefenrit georganiseerd, om zoveel mogelijk vertrouwd te raken met het openbaar vervoer. Binnenkort kunnen ook mensen in Helmond (Afdeling Bernadette) hiervan gebruikmaken. 

 

Heeft uw Afdeling of Kring ook belangstelling voor een dergelijke bijeenkomst? Neem dan contact op met Edith Mostert, emostert@kbo-brabant.nl


Son en Breugel: 1000ste rit AutoMaatje!
14 mei 2018

In Son en Breugel is feest gevierd: de duizendste rit van ANWB AutoMaatje is gemaakt! AutoMaatje Son en Breugel is opgezet door SonenBreugelVerbindt in samenwerking met Archipel, het Ouderenfonds en de gemeente Son en Breugel. KBO Son en Breugel heeft in december al zijn leden weten te bereiken met een flyer van de ANWB.


Even boodschappen doen, een bezoekje aan de huisarts of een partner in het verzorgingstehuis bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met Automaatje wil SonenBreugelVerbindt samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers mensen helpen mobiel en actief te blijven. De vrijwillige chauffeurs die hen op weg helpen komen eveneens uit Son en Breugel.


Klik hier voor het artikel van 'SonenBreugelVerbindt'.

 

 


500ste rit ANWB AutoMaatje Helmond
9 mei 2018

Op 8 mei is samen met de chauffeurs en andere vrijwilligers de 500ste rit met ANWB AutoMaatje Helmond gevierd. Deze mooie vervoersoplossing voor mensen die minder mobiel zijn staat niet stil: op de dag van de viering was alweer de 571ste rit gemaakt. De vrijwilligers hebben het samen met de LEV groep Helmond gevierd met koffie en taart.

Helmond was de eerste Brabantse gemeente die startte met AutoMaatje. Inmiddels is in Brabant ook AutoMaatje Oosterhout, Drimmelen, Son en Breugel en Breda. In september start AutoMaatje Tilburg.

Op 17 mei komt de projectleider van ANWB AutoMaatje naar ’s-Hertogenbosch om uitleg te komen geven aan besturen van KBO-Kringen en -Afdelingen die zich aan het oriënteren zijn op de mogelijkheden. KBO-besturen die belangstelling hebben om hierbij aanwezig te zijn, kunnen contact opnemen met Edith Mostert, emostert@kbo-brabant.nl.
 


Nationaal Preventieakkoord, KBO-Brabant doet mee
25 april 2018
De gezondheid van Nederlanders verbeteren en gezondheidsverschillen kleiner maken. Om dat te bereiken, sluit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Nationaal Preventieakkoord met verschillende partijen. In het akkoord leggen zij gezamenlijke maatregelen vast om gezondheidsproblemen aan te pakken. Alle betrokken partijen kunnen elkaar aanspreken op deze afspraken. Ook KBO-Brabant neemt deel aan het Nationaal Preventieakkoord. Klik hier voor meer informatie.
 
 

Referendum over ‘aflosboete’
3 januari 2018

KBO-Brabant steunt samen met alle seniorenverenigingen in Nederland het initiatief voor een referendum over de afschaffing van de Wet Hillen, ofwel de invoering van de ‘aflosboete’. Naast KBO-Brabant wijzen ook PVGE, KBO-PCOB, ANBO, KNVG en de Vereniging Eigen Huis hun leden op het initiatief.

De eerste Kamer stemde op 19 december 2017 in met afschaffing van de Wet Hillen. Hierdoor worden huizenbezitters die hun hypotheek geheel of grotendeels hebben afgelost gedupeerd, onder hen vooral ouderen die al zoveel bezuinigingsmaatregelen voor hun kiezen hebben gehad. Het is tijd om een signaal af te geven aan de politiek dat het welletjes is met de stapeling van maatregelen en met het veranderen van de regels tijdens het spel.

Om de collectieve hypotheekschuld in Nederland te verminderen roept de overheid huizenbezitters op hun individuele hypotheekschuld zoveel mogelijk af te lossen. Om dat te stimuleren werd in 2005 de Wet Hillen ingevoerd. Deze wet regelde dat huizenbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, en dus ook (bijna) geen rente meer kunnen aftrekken, geen eigenwoningforfait meer hoefden te betalen. Het eigenwoningforfait is een bedrag (een percentage van de WOZ-waarde) dat bovenop het belastbaar inkomen wordt geteld. De fiscus ziet dit bedrag als fictieve extra inkomsten uit de eigen woning. Mensen die aan de oproep om hun hypotheekschuld af te lossen gehoor hebben gegeven, worden nu bestraft omdat de overheid het belastingvoordeel weer afschaft. Als gevolg van de afschaffingswet wordt het eigenwoningforfait namelijk weer bij het inkomen geteld.

Het kabinet probeert de gevolgen van de afschaffing van de Wet Hillen te bagatelliseren, maar de impact ervan is groter dan op het eerste oog lijkt. Zo kan het recht op zorgtoeslag door de bijtelling van het eigenwoningforfait minder worden of komen te vervallen. Er wordt een fictief bedrag bij uw inkomen geteld, waardoor u juist boven de toeslaggrens kunt uitkomen. Eén keer extra inkomen bijtellen en twéé keer gevolg in uw beurs. Bovendien is er geen garantie dat er niet nog meer maatregelen komen die het inkomen van ouderen hard gaan raken, zoals een kortere invoeringsperiode van de aflosboete dan de nu voorgestelde 30 jaar of de pensioenhervormingen die het kabinet wil doorvoeren.

Via een raadgevend referendum kan nog worden verhinderd dat de afschaffingswet al op 1 januari 2019 wordt ingevoerd. Het is een signaal dat we alle bezuinigingsmaatregelen niet meer lijdzaam ondergaan en een protest tegen de stapeling van lasten voor senioren en het al 18 jaar op de nullijn zetten van deze groep.
 

Voor een raadgevend referendum zijn 300.000 handtekeningen nodig. Binnen de eerste vier weken (dus vóór 18 januari 2018) zijn er minimaal 10.000 nodig.

 

Als u het initiatief voor een referendum wilt steunen, ga dan naar de website https://stopaflosboete.nl/


Op deze website ziet u het officiële Formulier Referendum. Print het formulier, vul het in, onderteken het en stuur het zo snel mogelijk maar in elk geval vóór 18 januari a.s. in een gefrankeerde enveloppe aan:

 

Kiesraad

Postbus 2700

6401 DE  HEERLEN

 

Vergeet niet het formulier te ondertekenen!
Onvolledig ingevulde formulieren tellen niet mee. Vanzelfsprekend kunt u het formulier zo vaak printen als u wilt; vraag ook familieleden, buren en kennissen om te tekenen. Op elk formulier is ruimte voor twee ondertekenaars.


Einde contant betalen in de bus

In verband met de veiligheid kunnen reizigers binnenkort alleen nog maar een los kaartje betalen met de pinpas of reizen met de OV-chipkaart. Niet alle vervoersmaatschappijen voeren deze verandering tegelijk door. Klik hier voor het overzicht per maatschappij.

 Er zijn 7 nieuwsberichten gevonden. Terug naar de vorige pagina