actuele nieuwsberichten | nieuwsarchief

Er zijn 585 nieuwsberichten gevonden.  | volgende pagina >>

Rapport Lang zult u wonen
9 juli 2018

De manier waarop de langdurige zorg in Nederland geregeld is, werd bijna 50 jaar geleden bedacht. Sinds die tijd is de samenleving veranderd. En ook de economie en onze wensen rondom zorg zijn veranderd. Over dit thema is in juni het rapport Lang zult u wonen uitgekomen, een onderzoek van I&O Research. Klik hier voor het rapport. 


Bestuurswisselingen KBO-Brabant op de Algemene Vergadering van 28 juni
29 juni 2018

In de Algemene Vergadering op 28 juni jl. legde de heer Frans van den Boomen uit Asten (Zuidoost Brabant) zijn functie neer als lid van het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant. Hij was daarvan lid sinds 2012 en heeft ook diverse andere functies binnen de KBO bekleed. Als dank voor zijn inzet ontving hij uit handen van de voorzitter, Leo Bisschops, een zilveren met gouden speld.

Omdat in de regio West-Brabant ook een bestuursfunctie vacant was, zijn door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar als bestuurslid van KBO-Brabant benoemd: de heer Wim Hendrikx uit Etten-Leur en de heer Jan Hoevenaars uit Elsendorp.

 

Wim Hendrikx is werktuigbouwkundig ingenieur en heeft een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt en vervolgens bij Avans Hogeschool. Hij is voorzitter van KBO Liesbos en lid van KBO-Kring gemeente Breda.

Jan Hoevenaars was apotheekhoudend huisarts in Elsendorp en daarnaast docent geneeskunde bij diverse onderwijsinstellingen. Hij is docent bij KBO-Brabant voor de opleiding van vrijwillige ouderenadviseurs en cliëntondersteuners. Vanaf 2013 tot heden is hij voorzitter van KBO Elsendorp.

 


Kabinetsbesluit eigen bijdrage Wmo
8 juni 2018

 

Met ingang van 1 januari 2019 betaalt iedereen die bij zijn gemeente Wmo-hulp krijgt, een zelfde maximale eigen bijdrage van 17,50 euro per vier weken, ongeacht inkomen of vermogen.

Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant, is gematigd positief over dit kabinetsbesluit.
 

Lees het hele artikel op www.ed.nl.


 


Filmpje over meerwaarde van seniorenverenigingen
31 mei 2018

Een mooi filmpje over KBO-Brabant. Het is gemaakt in opdracht van Henri Swinkels (SP), gedeputeerde voor Leefbaarheid en Cultuur.

Gelukkig waardeert de Provincie Noord-Brabant ons werk toch. We hebben er eerlijk gezegd wel aan getwijfeld toen ze besloot de provinciale subsidie voor seniorenverenigingen te beëindigen.

De mooie hulpdiensten voor kwetsbare senioren die u in dit filmpje ziet, behoren niet tot de opbrengst van het provinciaal subsidieprogramma Sociale Veerkracht, ...maar worden betaald en uitgevoerd door ouderen voor ouderen. Klik hier om het filmpje te bekijken.

 

 


Mag 'Eindhoven sociale stad' misschien wat kosten?
28 mei 2018

Enkele tientallen miljoenen voor het sociaal domein op de totale begroting van Eindhoven, waar hebben we het over? Trudy van Helmond, voorzitter van de KBO-kring Eindhoven, schreef dit ingezonden stuk voor het Eindhovens Dagblad.
 

Klik hier voor het volleidge stuk op de website van Eindhovens Dagblad.


Bijeenkomsten over Openbaar Vervoer en OV-Chipkaart
15 mei 2018

In april is in Waalre in samenwerking met de KBO-Waalre, de gemeente Waalre, het Reizigersoverleg Brabant en KBO-Brabant een kleinschalige bijeenkomst geweest voor mensen die meer wilden weten over het Openbaar Vervoer. Daarna hebben mensen die daar behoefte aan hadden, hulp gehad bij de aanvraag van de OV-Chipkaart. Nu in mei is er vervolgens een oefenrit georganiseerd, om zoveel mogelijk vertrouwd te raken met het openbaar vervoer. Binnenkort kunnen ook mensen in Helmond (Afdeling Bernadette) hiervan gebruikmaken. 

 

Heeft uw Afdeling of Kring ook belangstelling voor een dergelijke bijeenkomst? Neem dan contact op met Edith Mostert, emostert@kbo-brabant.nl


Son en Breugel: 1000ste rit AutoMaatje!
14 mei 2018

In Son en Breugel is feest gevierd: de duizendste rit van ANWB AutoMaatje is gemaakt! AutoMaatje Son en Breugel is opgezet door SonenBreugelVerbindt in samenwerking met Archipel, het Ouderenfonds en de gemeente Son en Breugel. KBO Son en Breugel heeft in december al zijn leden weten te bereiken met een flyer van de ANWB.


Even boodschappen doen, een bezoekje aan de huisarts of een partner in het verzorgingstehuis bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met Automaatje wil SonenBreugelVerbindt samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers mensen helpen mobiel en actief te blijven. De vrijwillige chauffeurs die hen op weg helpen komen eveneens uit Son en Breugel.


Klik hier voor het artikel van 'SonenBreugelVerbindt'.

 

 


500ste rit ANWB AutoMaatje Helmond
9 mei 2018

Op 8 mei is samen met de chauffeurs en andere vrijwilligers de 500ste rit met ANWB AutoMaatje Helmond gevierd. Deze mooie vervoersoplossing voor mensen die minder mobiel zijn staat niet stil: op de dag van de viering was alweer de 571ste rit gemaakt. De vrijwilligers hebben het samen met de LEV groep Helmond gevierd met koffie en taart.

Helmond was de eerste Brabantse gemeente die startte met AutoMaatje. Inmiddels is in Brabant ook AutoMaatje Oosterhout, Drimmelen, Son en Breugel en Breda. In september start AutoMaatje Tilburg.

Op 17 mei komt de projectleider van ANWB AutoMaatje naar ’s-Hertogenbosch om uitleg te komen geven aan besturen van KBO-Kringen en -Afdelingen die zich aan het oriënteren zijn op de mogelijkheden. KBO-besturen die belangstelling hebben om hierbij aanwezig te zijn, kunnen contact opnemen met Edith Mostert, emostert@kbo-brabant.nl.
 


Nationaal Preventieakkoord, KBO-Brabant doet mee
25 april 2018
De gezondheid van Nederlanders verbeteren en gezondheidsverschillen kleiner maken. Om dat te bereiken, sluit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Nationaal Preventieakkoord met verschillende partijen. In het akkoord leggen zij gezamenlijke maatregelen vast om gezondheidsproblemen aan te pakken. Alle betrokken partijen kunnen elkaar aanspreken op deze afspraken. Ook KBO-Brabant neemt deel aan het Nationaal Preventieakkoord. Klik hier voor meer informatie.
 
 

KBO-Kring Eindhoven en oud-rechter Bert van 't Laar helpen senioren bezwaar te maken bij gemeente Eindhoven
21 maart 2018

KBO-Kring Eindhoven gaat mensen die erop achteruit gaan - zowel leden als niet-leden - helpen bezwaar te maken tegen de manier waarop de gemeente Eindhoven op huishoudelijke hulp voor ouderen en zieken bezuinigt, en krijgt daarbij steun van oud-rechter Bert van 't Laar.

 

Lees hier het hele berciht op de website van het Eindhovens Dagblad.Er zijn 585 nieuwsberichten gevonden.  | volgende pagina >> Terug naar de vorige pagina