actuele nieuwsberichten | nieuwsarchief

Er zijn 574 nieuwsberichten gevonden.  | volgende pagina >>

Koepels gepensioneerden aan Tweede Kamer: ‘Steun wetsvoorstel Martin van Rooijen'
13 maart 2018

De koepels van verenigingen van gepensioneerden, KNVG en NVOG, hebben de Tweede Kamer vandaag opgeroepen in te stemmen met het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS, dat deze week in de Tweede Kamer wordt behandeld. Dit wetsvoorstel kan een dreigende korting op de pensioenen voorkomen door pensioenfondsen toe te staan tijdelijk hun verplichtingen te berekenen met een hogere rente dan nu is toegestaan. Lees hier verder op de website van KNVG. U kunt daar ook de brief die is gestuurd inzien.


Op 5 april weer eerste mogelijkheid kennis maken met voorzitter en directeur KBO-Brabant
12 maart 2018

KBO-Brabant biedt bestuursleden uit het Dagelijks Bestuur van Afdelingen en Kringen de mogelijkheid in 's-Hertogenbosch kennis te komen maken met voorzitter Leo Bisschops en directeur Wilma Schrover van KBO-Brabant. U kunt zich aanmelden voor 5 april, 9 mei of 14 juni.  Wees er snel bij, want er is veel belangstelling en er is maar plaats voor ongeveer tien mensen.

 

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.


KBO-belastinginvulhulp vult 100.000ste formulier in
7 maart 2018

Woensdag 7 maart om 15.00 uur was een feestelijk moment voor de heer en mevrouw Mikkers uit Heeswijk-Dinther én voor hun KBO-belastinginvulhulp Gerrit van den Berg. “Van alle KBO-leden die gebruik maken van onze belastingservice, is uw zojuist gedane aangifte de 100.000ste in vijf jaar. Dat willen we graag met u vieren!”, zo deelden Cor Verberk en Willy van der Steijn, voorzitters van respectievelijk KBO Heeswijk en KBO Dinther, mede onder uitreiking van een attentie.

 

De heer en mevrouw Mikkers zijn erg blij dat ze van deze service vanuit hun eigen KBO-Afdeling gebruik kunnen maken. “Vorig jaar was er een probleempje dat we zelf niet gezien zouden hebben, maar Gerrit heeft dat voor ons opgelost”, zo vertelt de heer Mikkers. “Het is écht waardevol, ook omdat wij zelf helemaal niet handig zijn op de computer, en tegenwoordig kan alles alleen nog maar digitaal. Fijn dat de KBO ons hiermee kan ondersteunen”.

 

Ook Gerrit van den Berg, belastinginvulhulp, is aangenaam verrast. “Ik denk dat we met alle belastinginvulhulpen in Brabant inderdaad heel veel mensen blij maken. De komende weken wordt weer een drukke periode voor ons”. Hij licht nog toe dat het aantal vragen dat zijn ‘klanten’ hebben de laatste jaren alleen maar is toegenomen.

 

De belastingservice voor senioren in Noord-Brabant is een unieke vrijwillige dienstverlening aan senioren die AOW-gerechtigd zijn en een laag inkomen hebben. Jaarlijks gaan meer dan 550 belastinginvulhulpen van seniorenverenigingen KBO, PCOB en PVGE in Noord-Brabant op pad om ouderen te helpen met hun belastingaangifte en het aanvragen van hun huur- of zorgtoeslag. Gezamenlijk verwerken deze belastinginvulhulpen zo’n 20.000 aangiften inkomstenbelasting op jaarbasis. De jaarlijkse belastingaangifte is voor veel mensen een opgave. Voor mensen die minder digitaal vaardig zijn én weinig kennis van de inkomstenbelasting hebben, is dit een dubbele opgave. Om deze reden zijn de seniorenverenigingen in Brabant aan het begin van deze eeuw met deze service gestart.


De belastingservice wordt soms verleend op een centrale plaats in een wijk of dorp die voor ouderen toegankelijk is. In dit geval in het Cultureel Centrum Servaes in Heeswijk-Dinther. In de meeste gevallen komt de belastinginvulhulp echter bij de ouderen aan huis.

 

Om te waarborgen dat de vrijwillige invulhulpen op deskundige wijze en overeenkomstig de richtlijnen van de belastingdienst aangifte doen, worden ze jaarlijks door belastingexperts bijgeschoold. Dit wordt georganiseerd door de seniorenverenigingen.

 

Voor informatie over hulp bij de belastingaangifte kan men terecht bij de lokale seniorenverenigingen van KBO-Brabant, PVGE en PCOB.

 


Procesondersteuner Bert van ’t Laar in Brabants Dagblad en bij omroep Max
26 februari 2018

Bert van ’t Laar, die voor KBO-Brabant kosteloos juridische ondersteuning geeft aan senioren bij Wmo-zaken, vertelt zijn verhaal in het Brabants Dagblad. Sinds 2015 heeft hij meer dan 200 zaken behandeld, in 33 (Brabantse) gemeenten. Veelal waren het cliëntondersteuners van de lokale KBO-Afdelingen die zijn hulp inriepen voor hun cliënten. Het interview met van ’t Laar is hier te lezen op de website van het Brabants Dagblad. 

 

Bert van ’t Laar op 23 februari bij Omroep Max
Naar aanleiding van zijn interview in het Brabants Dagblad spreekt nu ook Omroep Max met Bert van ’t Laar. Hij helpt, onder meer als procesondersteuner van KBO-Brabant, senioren bij hun Wmo-aanvraag. Vaak gebeurt dat in samenspraak met een vrijwillige cliëntondersteuner. In Boxtel, waar de opnames plaatsvinden, was dat Marianne Sterk, cliëntondersteuner van KBO-Boxtel. Sterk: “Als cliëntondersteuner helpen we mensen bij het voorbereiden van hun gesprek met de gemeente. Niet altijd heeft dat het gewenste resultaat. Dan krijgen mensen minder hulp dan ze nodig hebben, of wordt de voorziening afgewezen. Bert kan ons, als vrijwilligers, adviseren. Maar hij voert ook, namens de cliënt, juridische procedures. Als het moet tot de hoogste rechter aan toe. Zo is ook mijn cliënt na een hele lange strijd nu eindelijk geholpen.”

Van ’t Laar heeft op deze manier in Brabant al meer dan 200 senioren bijgestaan. Vrijwel altijd met positief resultaat. Veelal gaat het om (meer) huishoudelijke hulp, maar ook zaken over woningaanpassing, dagbesteding en vervoer heeft van ’t Laar tot een goed einde gebracht.

De uitzending van Hallo Nederland, bij Omroep Max, was te zien op vrijdag 23 februari om 16.10 uur op NPO 2, klik hier.

 

Voor vragen over Wmo-aanvragen of juridische hulp daarbij kunt u contact opnemen met de lokale KBO-Kring of met Marieke Pette, beleidsmedewerker, op mpette@kbo-brabant.nl

Hier staat meer informatie op de website van KBO-Brabant.


Lezing: 'In gesprek over het levenseinde'
22 februari 2018

‘In gesprek over het levenseinde’

Praten over het levenseinde; veel mensen vinden het eng. Toch is het wel verstandig om dat af en toe te doen, al was het maar omdat mensen die praten over hun levenseinde minder bang zijn om te sterven en ook rustiger doodgaan. Daarom biedt KBO-Brabant vanaf nu aan Afdelingen en Kringen een lezing over dit onderwerp aan.

Maatschappelijke discussie

De maatschappelijke discussie over het onderwerp ‘sterven’, staat bijna helemaal in het teken van euthanasie. Maar weet u dat euthanasie in maar 4% van de sterfgevallen de doodsoorzaak is? Over het onderwerp levenseinde is zoveel meer te weten dan dat alleen dat wat er regelmatig in de publiciteit komt.

 

Positieve reacties

Een interview in de Ons met Rob Bruntink, auteur van verschillende boeken over de dood, leverde vorig jaar veel positieve reacties op. En ook kregen we de vraag ‘Waar kunnen we meer informatie krijgen? Degelijke en objectieve informatie, die niet zozeer vóór of tegen iets is, maar informatie die alles op een rijtje zet.  Om aan die vraag tegemoet te komen heeft de werkgroep Identiteit & Zingeving een presentatie laten maken over dit thema. Zes enthousiaste en bekwame vrijwilligers bespreken het thema interactief in uw Afdeling.

 

Op een laagdrempelige manier komen de volgende onderwerpen in vogelvlucht aan bod:

  • Het gewone sterven
  • Medische zorg die het moment van sterven kan beïnvloeden (zoals niet behandelen/stoppen), palliatieve sedatie
  • Euthanasie en hulp bij zelfdoding
  • Waarom is het belangrijk om te praten over uw eigen doodgaan?
  • Vastleggen wat u wel en niet wilt (status levenstestament)
  • Uitvaart en afscheid nemen

Over vrijwel al deze onderwerpen bestaan misverstanden. Om over deze zaken goed geïnformeerd te zijn, geeft rust. De vrijwilligers zijn allen ervaren in het spreken voor groepen en hebben affiniteit of ervaring met het thema. De vrijwilligers worden begeleid door oud-huisarts en huisartsen-opleider Jan Hoevenaars uit Elsendorp.

 

Hoe werkt het?

Wilt u in uw Afdeling een lezing over dit onderwerp aanvragen? Onze vrijwilligers komen graag (kosteloos) het verhaal doen. U krijgt van KBO-Brabant wervingsmaterialen. Het enige dat u hoeft te doen is:

  • Zorgen voor een ruimte
  • Koffie en thee
  • Laptop, beamer en eventueel geluidsapparatuur
  • Deelnemers werven

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Eva Geelen, via egeelen@kbo-brabant.nl of 073 6444066


Afschaffingswet Hillen, ofwel invoering aflosboete
9 februari 2018

Nu er ook een digitale mogelijkheid is om een ondersteuningsverklaring af te geven voor een raadgevend referendum over de afschaffingswet-Hillen, ook wel geduid als invoering van een aflosboete, is de verwachting dat de vereiste 300.000 handtekeningen voor 8 maart gehaald zullen worden. Zeker nu – naast KBO-Brabant en PVGE – ook ANBO, KBO-PCOB en Vereniging Eigen Huis hun leden gaan oproepen om de actie te steunen.

 

Vandaag, 9 februari, stuurde KBO-Brabant een bericht aan bestuursleden van Afdelingen en Kringen met het verzoek om zoveel mogelijk leden op te roepen een handtekening te plaatsen vóór een referendum over de afschaffingswet.

 

Klik hier voor de brief van PVGE en KBO-Brabant met de oproep aan hun leden. Daarbij gevoegd is ook een formulier om af te drukken en handmatig in te vullen.


Op de website https://stopaflosboete.nl/ kan men digitaal een formulier invullen.

 

 


KNVG en NVOG sturen brief over rentedebat aan Cie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
6 februari 2018

Op 5 februari stuurden de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) een brief aan de leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Zij dringen bij de politiek aan op het nemen van acute maatregelen door middel van invoering van een anticyclische en generatie-evenwichtige rentevoet (door de SER eerder geadviseerd), om zo onterechte kortingen te voorkomen en waar mogelijk ruimte te maken voor indexering van pensioenen. Lees hier de brief.


Senioren ondervinden in praktijk: uitvoering Wmo door gemeenten lastig
1 februari 2018

Op 31 januari  verscheen een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau waaruit blijkt dat de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning bij gemeenten nog tot de nodige problemen leidt (zie voetnoot 1). En in de week ervoor liet een aantal organisaties voor patiënten en mensen met een chronische hulpvraag (zie voetnoot 2) een rapport het licht zien over de toegang tot zorg en ondersteuning via gemeenten. Steeds weer blijkt dat mensen de weg naar het juiste loket niet kunnen vinden, onvoldoende hulp krijgen en niet weten dat ze daarbij (cliënt)ondersteuning kunnen krijgen.

 

Voor senioren in Brabant is die hulp er al een aantal jaar. Sinds begin 2015 zijn vrijwillige cliëntondersteuners van KBO-Brabant actief in bijna alle Brabantse gemeenten. Inmiddels zijn dat al zo'n 150 deskundige vrijwilligers. Zij helpen mensen om de weg te vinden. Zij staan hulpvragers gratis bij in een keukentafelgesprek, of een aanvraagprocedure.

 

Ondersteuning van begin tot eind

Uniek in deze aanpak zijn de vrijwilligers die de taal van de 'cliënt' spreken. Kwetsbare senioren worden beter geholpen met 'begrijpelijke taal'. Dat spreken deze vrijwilligers; zij zijn gewoon leden van dezelfde vereniging. Vrijwilligers met een achtergrond op HBO-niveau, die worden opgeleid en regelmatig bijgeschoold in Wmo-beleid. Die werken in een lokale, bij de doelgroep bekende vrijwilligersorganisatie zonder afhankelijkheid van de gemeente of andere organisaties. 

 

Nog unieker is dat het niet bij ondersteuning van de hulpvraag blijft. De cliëntondersteuners, en hun cliënten, kunnen de hulp inschakelen van procesondersteuner Bert van 't Laar. Gepensioneerd bestuursrechter van 't Laar staat hen kosteloos bij in juridische procedures, tot de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter). Dat is belangrijk, aangezien gemeenten keer op keer hebben laten zien zich niet altijd aan de wet te houden als het om Wmo-zaken gaat.

 

Procesondersteuning in 2017

Procesondersteuner van 't Laar nam in 2017 43 nieuwe zaken aan van senioren. Daarvan hadden er 34 betrekking op huishoudelijke ondersteuning. Negen zaken gingen over woningaanpassing, begeleiding of een vervoersvoorziening. De zaken kwamen uit de gemeenten Bergen op Zoom, Boekel, Cranendonck, Eindhoven, Etten-Leur, Goirle, Halderberge, Helmond, Heusden, Hilvarenbeek, Meijerijstad, Moerdijk, Peelgemeenten, Rucphen, Sint Anthonis, Waalwijk en West Maas en Waal, waaruit duidelijk wordt dat de ondersteuningsbehoefte zich niet beperkt tot één gemeente (en zelfs niet tot één provincie).


Senioren die ook hulp willen van cliëntondersteuners of de procesondersteuner kunnen contact opnemen met de lokale KBO-Afdeling of met KBO-Brabant.

 

[1] SCP: De Wmo 2015 in praktijk, deelrapport evaluatie Hervorming langdurige zorg

[1] Rapportage meldactie "gemeenteraadsverkiezingen" van Patiëntenfederatie, IederIn en Landelijk platform psychische gezondheid

 


Stop de Aflosboete, doe mee aan de definitieve fase!
30 januari 2018

Bij de Kiesraad kwamen in totaal liefst 27.012 verzoeken voor het houden van een referendum over de wet Hillen binnen. Uiteindelijk werden 24.822 verzoeken als geldig aangemerkt! Daarmee gaat deze wet door naar de volgende, definitieve fase.

Als in de definitieve fase – die loopt van vrijdag 26 januari tot en met donderdag 8 maart – 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen, dan wordt een raadgevend referendum over de wet Hillen gehouden!

 

Klik hier voor meer informatie.

 

Doe mee aan de definitieve fase:
Klik HIER voor het formulier en de instructies op de website van de Kiesraad!
 

LET WEL

Ook als u het inleidend verzoek al getekend hebt, dient u in deze tweede definitieve fase opnieuw te tekenen!


KBO-Brabant, Rode Kruis, Brandweer en GHOR slaan handen ineen
30 januari 2018

KBO-Brabant tekende op maandag 29 januari met deze drie andere organisaties een convenant. Langer thuis wonende senioren krijgen namelijk te maken met toenemende veiligheidsrisico’s. Velen blijven tegenwoordig tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen. Behalve deze ouderen zelf, signaleren ook hun mantelzorgers en de hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie dat deze trend gepaard gaat met een verhoogd risico voor hen om slachtoffer te worden van onveilige thuissituaties, zoals brand, inbraak en valincidenten. 

 

Vier organisaties werken samen aan veiligheid
In Noord-Brabant gaan de komende twee jaar de vier organisaties nauw samenwerken om intensief aandacht te kunnen besteden aan de veiligheid en zelfredzaamheid van ouderen in zelfstandige woonsituaties. Het Rode Kruis, de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) en seniorenvereniging KBO-Brabant hebben hiervoor de krachten gebundeld.

   

Werkwijze

In zoveel mogelijk Brabantse gemeenten zullen workshops over veilig wonen verzorgd worden voor ouderen en hun eventuele mantelzorgers. Op eigen verzoek kunnen deze ouderen vervolgens hun woning laten scannen op veiligheid. Om dit mogelijk te maken krijgen vrijwilligers een gedegen opleiding, gegeven door deskundigen uit diverse sectoren.

 

Ook de website van Brabants Dagblad maakt melding van het tekenen van het convenant. Klik hier. In de krant van dinsdag 30 januari verscheen er een artikel over.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edith Mostert via emostert@kbo-brabant.nl, of per telefoon: 073-6444066.

 

 

       

 

 

 

 Er zijn 574 nieuwsberichten gevonden.  | volgende pagina >> Terug naar de vorige pagina