actuele nieuwsberichten | nieuwsarchief

Er zijn 597 nieuwsberichten gevonden.  | volgende pagina >>

Alsnog keukentafelgesprek voor bezwaarmakers Eindhoven
15 oktober 2018

De gemeente Eindhoven is deze week begonnen met het alsnog bezoeken van de ruim 200 ouderen en zieken die bezwaar maakten tegen korting op hun huishoudelijke hulp. Een Wmo-consulente van de gemeente zelf gaat met hen in gesprek over hun persoonlijke omstandigheden. Oud-rechter Bert van 't Laar, die bezwaarmakers vanuit de KBO ondersteunt, zette op een rijtje op welke punten de gemeente volgens hem in strijd met de wet Wmo handelt.
 

Dit bericht staat op de website van het Eindhovens Dagblad. Klik hier om het volledige artikel te kunnen lezen.


Huishoudelijke hulp Eindhoven in het nieuws
1 oktober 2018

Studio040, de lokale nieuwszender van Eindhoven, besteedt in een programma aandacht aan de problemen bij de toekenning huishoudelijke hulp. Met hulp van FNV en KBO’s eigen Bert van ’t Laar hebben vele Eindhovenaren bezwaar aangetekend bij de gemeente. Hun huishoudelijke hulp is verminderd, of zelfs verdwenen. Juridisch is dat niet in orde, en voor de betrokkenen is het heel naar. In het programma (klik hier) komt één van hen aan het woord. Bert van 't Laar geeft een toelichting op de manier waarop de gemeente te werk gaat. Ook leden van de gemeenteraad spreken hun zorg uit.


KBO-Brabant stuurt minister De Jonge brief
13 september 2018

KBO-Brabant roept hierin minister De Jonge op ‘informele cliëntondersteuning Wmo’ te erkennen als basisvoorziening en tot ondersteuning en financiering daarvan.

Vandaag, 13 september, stuurden wij de brief. Bovendien ging een persbericht uit naar regionale en landelijke pers. Lees hier de brief. Lees hier het persbericht.

 

 


Betaalde huishoudelijke hulp niet geleverd in Eindhoven
13 september 2018

Oud-rechter Bert van 't Laar, die als vrijwilliger cliëntondersteuners van KBO-Brabant en hun cliënten bijstaat in Wmo-bezwaarprocedures, wordt geïnterviewd in Eindhovens Dagblad en Binnenlands Bestuur. Meerdere Eindhovense cliënten die in het kader van de Wmo huishoudelijke hulp krijgen, zaten deze zomer drie weken zonder hulp terwijl zij daar wel een eigen bijdrage voor betaald hadden. Door afspraken tussen de gemeente en de zorgaanbieders hoeft dit ook niet ingehaald te worden. Lees hier verder.


Verhalen Platform Sagaam houdt op te bestaan
28 augustus 2018

Helaas houdt na ruim 2 jaar het Sagaam Platform op te bestaan. De belangrijkste reden hiervoor is dat er onvoldoende tijd en ruimte vrij kan worden gemaakt om het platform de aandacht te geven dat het verdient.

 

Er hebben afgelopen periode veel mooie initiatieven mee mogen doen. Zo is er een samenwerking geweest met KBO-Brabant waarin vrijwilligers zich hebben ingespannen om anderen te helpen bij het op schrift zetten van vele mooie verhalen.

Ook het project “Sagaam op school” bij bijvoorbeeld de middelbare school Stanislaz college in Pijnacker was indrukwekkend. Leerlingen interviewden grootouders en schreven hun verhaal. Hier zijn hele mooie verhalen uit voort gekomen. Wat nog bij staat is de verbazing op het gezicht van een leerling die er door zo’n interview achter kwam dat haar moeder vroeger een punker is geweest!

 

En de soms ontroerend mooie verhalen die mensen op eigen initiatief op het platform hebben geplaatst waren heerlijk om te lezen.

Bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage!

Op 21 september gaat de site uit de lucht. Als u een verhaal hebt geschreven en u wilt het bewaren, zorg er dan voor dat u vóór die datum het verhaal kopieert en op uw eigen computer opslaat.

Website:  https://www.sagaam.com/web/

 


Toneelproject Brabant Remembers van KBO-Brabant en Avans Hogeschool krijgt subsidie van ZonMw
20 augustus 2018

KBO-Brabant ontvangt maximaal 184.680 euro subsidie van ZonMw in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Met de maatschappelijke diensttijd bevordert de overheid dat jongeren via maatschappelijke projecten en activiteiten bijdragen aan een sterke en betrokken samenleving. Onder de naam Brabant Remembers gaan KBO-Brabant en Avans Hogeschool jongeren en ouderen via toneel samenbrengen om in 2019 samen de 75-jarige bevrijding van Brabant te herdenken. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Crossroads en VisitBrabant.

 

In 2019 is het 75 jaar geleden dat Brabant bevrijd is. Omdat het een kroonjaar betreft én gezien de hoge leeftijd van de toenmalige bevrijders wordt de herdenking volgend jaar groots herdacht. In het ingediende plan werken jong en oud samen om in zes Brabantse gemeenten lokale bevrijdingsverhalen vorm te geven in een toneelvoorstelling. Met het project moeten 120 á 240 jongeren bereikt worden. Zij zijn niet alleen betrokken bij de uitvoering van de toneelvoorstellingen, maar ook bij de organisatie en communicatie. Ze werken daarbij samen met senioren van toneelgroepen van lokale KBO-Afdelingen in Brabant. Het is een project waar jongeren op diverse vlakken maatschappelijke ervaring kunnen opdoen.

 

De beoordelingscommissie van ZonMw beoordeelde het project als vernieuwend en concreet. ‘De insteek waarbij verbinding wordt gezocht tussen jong en oud om zo te leren van de geschiedenis is creatief’. Het jongerenpanel van ZonMw dat de aanvragen mede beoordeelde, vond het een originele aanvraag. Ook waardeerden zij het dat hiermee de geschiedenis van Brabant extra onder de aandacht wordt gebracht van jongeren.


En dat vindt ook Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant: ‘Wij dragen heel graag bij aan een inspirerende inhoudelijke herdenking van de bevrijding die ook jongeren aanspreekt. Het wordt nogal eens vergeten, maar ook onze bevrijders waren vaak nog heel jong. Vrijheid is goud waard. Het is van groot belang dat jongere generaties onze vrijheid op waarde weten te schatten. Door letterlijk in de huid te kruipen van onze verzetsstrijders en bevrijders en hun uitzonderlijke ervaringen te beleven en over te dragen aan generatiegenoten, worden de verhalen van toen tastbaar. In dit project werken jong en oud in een culturele omgeving met elkaar samen. Dat past bij onze doelstelling om ontmoetingen te stimuleren. We zijn dan ook heel blij met de toegekende subsidie.’

 

KBO-Brabant werft toneelgroepen onder zijn lokale KBO-Afdelingen en zorgt zo voor het bereik van senioren. Avans Hogeschool tekent voor de werving en begeleiding van jongeren in het kader van hun maatschappelijke diensttijd. VisitBrabant/Crossroads gaat met verschillende activiteiten onder de naam Brabant Remembers de 75-jarige bevrijding van Brabant groots herdenken. Dit project sluit daar bij aan.

 

Hebt u vragen over het Toneelproject Brabant Remembers? Neem dan contact op met KBO-Brabant projectleider Eva Geelen. Dat kan telefonisch via: 073 - 644 40 66 of per e-mail: egeelen@kbo-brabant.nl.

 

Bovenstaande is vrijdag 17 augustus verstuurd als persbericht aan de landelijke en Brabantse pers.


Interview met Leo Bisschops in blad Movisie
13 augustus 2018

In Movisie - het blad van de organisatie Movisie -  een interview met onze voorzitter Leo Bisschops, over zijn jarenlange ervaring als wethouder en raadslid in de gemeente Best. Hij geeft zijn opvolgers mee: 'Ontwikkel een visie voor de langere termijn'. Het artikel vormt een onderdeel van een special over de gemeente en het sociaal domein.

Lees hier het artikel. Wilt u het hele blad inzien, klik dan hier.


Artikel in Eindhovens Dagblad: Doorpakken om systeeminfarct te voorkomen
26 juli 2018

KBO-Brabant, PVGE en PCOB Brabant willen nu doorpakken om systeeminfarct wonen/zorg voor ouderen te voorkomen. Op 26 juli verscheen in het Eindhovens Dagblad een artikel  hierover. Op vrijdag 27 juli in de Gelderlander en zaterdag 28 juli in het Brabants Dagblad. Ook op de website van Eindhovens Dagblad is dit gepubliceerd.

 

Klik hier om het artikel op de website van het Eindhovens Dagblad te lezen.


Rapport Lang zult u wonen
9 juli 2018

De manier waarop de langdurige zorg in Nederland geregeld is, werd bijna 50 jaar geleden bedacht. Sinds die tijd is de samenleving veranderd. En ook de economie en onze wensen rondom zorg zijn veranderd. Over dit thema is in juni het rapport Lang zult u wonen uitgekomen, een onderzoek van I&O Research. Klik hier voor het rapport. 


Onafhankelijke Cliëntondersteuning Helmond
2 juli 2018

De verenigde ouderenbonden in Helmond (VBOH), waaronder KBO-Helmond, verzorgen al enige tijd onafhankelijke cliëntondersteuning voor senioren. Helmond is één van de zogenoemde koplopergemeenten cliëntondersteuning. In dit project van de VNG en Movisie deelden gemeenten hun ervaring met deze ondersteuning. Het project is onlangs afgerond tijdens een conferentie VBOH en de gemeente Helmond hebben de cliëntondersteuning inzichtelijk gemaakt in een filmpje. En de cliëntondersteuners van de KBO werkten daar graag aan mee!
 

 

 

 Er zijn 597 nieuwsberichten gevonden.  | volgende pagina >> Terug naar de vorige pagina