Erevoorzitter KBO-Brabant Willy Vos overleden

Op 3 juli jl. is Willy Vos overleden, op 88-jarige leeftijd. Hij was van 18 mei 1989 tot 17 december 2001 voorzitter van KBO Bisdom ’s-Hertogenbosch en heeft uit dien hoofde een grote rol gespeeld bij de fusie met KBO Bisdom Breda tot het huidige KBO-Brabant. Toen deze fusie een feit was, trad hij terug. Op 17 december 2001 ontving hij voor zijn grote verdiensten voor de KBO de speld met briljant en werd hij benoemd tot erevoorzitter.


In datzelfde jaar ontving hij ook op 22 september uit handen van de Commissaris van de Koningin de onderscheiding ‘Hertog Jan’, wegens grote maatschappelijke verdiensten voor Brabant, en op 21 december de pauselijke onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote’. Ook in 1984 al ontving hij een koninklijke onderscheiding.

 

Hij was lid van Provinciale Staten vanaf oktober 1976 en heeft in tal van provinciale commissies en werkgroepen gezeten. Zelf noemde hij voornamelijk twee werkterreinen: de jeugdzorg en de ouderen.


Terug naar de startpagina