Helmond en Deurne Brabantse Koplopers CliŽntondersteuning

De cliëntondersteuning is nog volop in ontwikkeling. Om die ontwikkeling een impuls te geven, voert de VNG samen met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het project Koplopers Cliëntondersteuning uit.

Doel is om cliëntondersteuning te laten uitgroeien tot een laagdrempelige en zinvolle voorziening. Dat gebeurt door gemeenten die vernieuwend bezig zijn in hun regio bij die ontwikkeling het voortouw te laten nemen.


In mei en juni konden gemeenten, cliëntenorganisaties en adviesraden voordrachten indienen voor koplopergemeenten. Er was veel belangstelling en de verscheidenheid aan casussen was groot. Strevend naar een goede spreiding over het land en naar variëteit aan aanpakken/thema's is uit de longlist een selectie gemaakt van 14 koplopers. Bij de selectie is gekeken of een gemeente vernieuwend bezig is met de cliëntondersteuning, of het onderwerp hoog op de lokale agenda staat en of er sprake is van een lerende ontwikkeling samen met inwoners en gebruikers.


In Brabant kennen we unieke cliëntondersteuning door seniorenverenigingen. Voor onze provincie zijn de gemeenten Deurne en Helmond aangewezen. Het VBOH, samenwerkingsverband van seniorenverenigingen in Helmond, nam het initiatief om hun gemeente aan te wijzen. De gemeente Helmond ondersteunt de cliëntondersteuners van de seniorenverenigingen o.a. door subsidiëring van hun opleiding en onkosten.


Klik voor de complete lijst van gemeenten en meer informatie hier.

 


Terug naar de startpagina