Minimumloon verplicht bij persoonlijk budget voor familie en zelfstandige

Met ingang van 1 januari 2018 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) ook van toepassing bij zogenoemde overeenkomsten van opdracht. Dit kan gevolgen hebben voor de overeenkomsten die mensen met een pgb (budgethouders) hebben afgesloten met hun zorgverleners. In bepaalde gevallen geldt een uitzondering. De SVB informeert de budgethouders die hiermee te maken hebben.
 

Op de website van Per Saldo, de vereniging van budgethouders, staat een uitgebreide toelichting.

Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank, uw gemeente of met KBO-Brabant. 


Terug naar de startpagina