Veel ontevredenheid over toegang zorg en ondersteuning

De toegang tot zorg en ondersteuning via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam. En als mensen ondersteuning krijgen, is die lang niet altijd passend. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in).

Het aanvragen van zorg en ondersteuning is vaak een moeizaam proces. 42% van de aanvragers is ontevreden over de deskundigheid bij de gemeente. En 40% is ontevreden over de bejegening. Ruim een derde van de mensen zegt dat aan hen niet is gevraagd welke hulp ze nodig hebben.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning niet beschikbaar
Als je aangewezen bent op zorg en ondersteuning door de gemeente heb je recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. UIt het onderzoek blijkt dat van de bijna 2400 mensen die hulp vroegen bij de gemeente 29% daarvan gebruik heeft gemaakt. Daar staat tegenover dat 33% graag ondersteuning had gekregen, maar niet heeft gehad. Zij wisten niet dat ze er recht op hadden en zijn daar ook niet op gewezen door de gemeente.

KBO-Brabant biedt met andere seniorenvereniging in Brabant cliëntondersteuning door vrijwillige, onafhankelijke cliëntondersteuners. Als u daar belangstelling voor heeft kunt u contact opnemen met uw KBO-Afdeling of met KBO-Brabant (073-6444066).

Het onderzoeksrapport staat hier op de website van de patiëntenfederatie. 


Terug naar de startpagina