Senioren ondervinden in praktijk: uitvoering Wmo door gemeenten lastig

Op 31 januari  verscheen een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau waaruit blijkt dat de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning bij gemeenten nog tot de nodige problemen leidt (zie voetnoot 1). En in de week ervoor liet een aantal organisaties voor patiënten en mensen met een chronische hulpvraag (zie voetnoot 2) een rapport het licht zien over de toegang tot zorg en ondersteuning via gemeenten. Steeds weer blijkt dat mensen de weg naar het juiste loket niet kunnen vinden, onvoldoende hulp krijgen en niet weten dat ze daarbij (cliënt)ondersteuning kunnen krijgen.

 

Voor senioren in Brabant is die hulp er al een aantal jaar. Sinds begin 2015 zijn vrijwillige cliëntondersteuners van KBO-Brabant actief in bijna alle Brabantse gemeenten. Inmiddels zijn dat al zo'n 150 deskundige vrijwilligers. Zij helpen mensen om de weg te vinden. Zij staan hulpvragers gratis bij in een keukentafelgesprek, of een aanvraagprocedure.

 

Ondersteuning van begin tot eind

Uniek in deze aanpak zijn de vrijwilligers die de taal van de 'cliënt' spreken. Kwetsbare senioren worden beter geholpen met 'begrijpelijke taal'. Dat spreken deze vrijwilligers; zij zijn gewoon leden van dezelfde vereniging. Vrijwilligers met een achtergrond op HBO-niveau, die worden opgeleid en regelmatig bijgeschoold in Wmo-beleid. Die werken in een lokale, bij de doelgroep bekende vrijwilligersorganisatie zonder afhankelijkheid van de gemeente of andere organisaties. 

 

Nog unieker is dat het niet bij ondersteuning van de hulpvraag blijft. De cliëntondersteuners, en hun cliënten, kunnen de hulp inschakelen van procesondersteuner Bert van 't Laar. Gepensioneerd bestuursrechter van 't Laar staat hen kosteloos bij in juridische procedures, tot de Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter). Dat is belangrijk, aangezien gemeenten keer op keer hebben laten zien zich niet altijd aan de wet te houden als het om Wmo-zaken gaat.

 

Procesondersteuning in 2017

Procesondersteuner van 't Laar nam in 2017 43 nieuwe zaken aan van senioren. Daarvan hadden er 34 betrekking op huishoudelijke ondersteuning. Negen zaken gingen over woningaanpassing, begeleiding of een vervoersvoorziening. De zaken kwamen uit de gemeenten Bergen op Zoom, Boekel, Cranendonck, Eindhoven, Etten-Leur, Goirle, Halderberge, Helmond, Heusden, Hilvarenbeek, Meijerijstad, Moerdijk, Peelgemeenten, Rucphen, Sint Anthonis, Waalwijk en West Maas en Waal, waaruit duidelijk wordt dat de ondersteuningsbehoefte zich niet beperkt tot één gemeente (en zelfs niet tot één provincie).


Senioren die ook hulp willen van cliëntondersteuners of de procesondersteuner kunnen contact opnemen met de lokale KBO-Afdeling of met KBO-Brabant.

 

[1] SCP: De Wmo 2015 in praktijk, deelrapport evaluatie Hervorming langdurige zorg

[1] Rapportage meldactie "gemeenteraadsverkiezingen" van Patiëntenfederatie, IederIn en Landelijk platform psychische gezondheid

 


Terug naar de startpagina