Antwoord op vragen KBO Baarle over afvalinzameling

 

Antwoord op vragen KBO Baarle over afvalinzameling

 

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van eind vorig jaar werden er door veel leden kritische vragen gesteld over de nieuwe afvalinzameling in de gemeente Baarle-Nassau.
Inmiddels heeft wethouder Jan Vermeer op alle vragen schriftelijk gereageerd, waarvoor onze dank.

 

Foto: voorbeeld van een ondergrondse container

 

Die nieuwe afvalinzameling bleek voor onze leden een onderwerp te zijn, dat velen bezighoudt.

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering hebben wij daarom alle vragen gebundeld, op papier gezet en aan de wethouder overhandigd.

Zo ontstond er een lijst met 13 vragen dan wel stellingen. We vermelden er hieronder enkele.

- Wordt er verschil gemaakt in prijs of je een grote zak of een kleine zak in de ondergrondse container stopt?

- Kan er gekozen worden tussen een grote of een kleine container om PMD-afval in te doen?

- Moet een oudere persoon straks dagelijks naar de wijkcontainer om daarin incontinentieluiers te stoppen?

- Hoe lang blijft de klep van de wijkcontainer openstaan? (denk hierbij aan ouderen en gehandicapten).

- Het in te voeren systeem bevordert zwerfafval, illegale dump enzovoort.

- Waarom wordt er veranderd terwijl in de media wordt aangegeven dat machinaal veel beter afval kan worden gescheiden?

 


Foto: wethouder Jan Vermeer

 

Alle 13 vragen en de daarop door de wethouder geformuleerde antwoorden kunt u lezen via de knop lees meer.

Wij hopen dat hiermee een hoop ongerustheid over dit heikele onderwerp bij onze leden kan worden weggenomen.

 

 

 

 

 

 


Terug naar de startpagina