Misschien hebt u recht op een AIO-aanvulling op uw AOW

Sinds 2015 krijgen nieuwe AOW-ers, die een jongere partner hebben zonder inkomen, of een heel laag inkomen, geen partner-aanvulling meer op de AOW. Hebt u dan ook nog een laag pensioentje, dan kan het zijn dat u onder de minimumgrens komt.
 

In 2018 is de minimumgrens bepaald op € 1.449,17 netto per maand of € 1.525,44 inclusief vakantiegeld voor twee personen. Krijgt u minder, dan hebt u waarschijnlijk recht op de AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Uw vermogen mag dan voor twee personen niet meer bedragen dan € 12.040,--. Onder vermogen vallen bankrekeningen, boot, caravan, auto, waardepolissen, antiek, dure sieraden. Daarvan mogen de schulden weer afgetrokken worden.

Hebt u een eigen huis dan mag de overwaarde niet meer bedragen dan € 50.800,--. Is die hoger dan kunt u de AIO-aanvulling krijgen in de vorm van een renteloze lening met als onderpand de eigen woning.
 

Ook voor alleenstaanden kan deze AIO-aanvulling gelden. Bijvoorbeeld: u hebt een aantal jaren in het buitenland gewoond en krijgt minder AOW. Uw minimuminkomen bedraagt dan € 1.115,44 en het eigen vermogen mag niet meer bedragen dan € 6.020,--.


Let op, woont er nog een kind in huis met inkomen, dan geldt de woonkostendeler.
 

De AIO-aanvulling geldt niet per terugwerkende kracht, maar gaat in op de datum van aanvraag.


Hebt u nog geen AOW, dan kunt u die het beste aanvragen één maand voor de ingangsdatum. Dan weet u ook wat u aan andere inkomsten (pensioenen, lijfrente) nog krijgt.

 

Op het Sociaal Spreekuur elke woensdagmiddag op Odendael in Sint-Oedenrode (aanmelden via Welzijn de Meierij telefoon: 073-5441400) kunnen ze u gratis helpen met de berekening of u recht hebt op AIO, het formulier voor u aanvragen en samen invullen. De VOA’s van de KBO (gecertificeerde Vrijwillige Ouderen Adviseurs) kunnen u daarbij ook helpen.
 

Op de website van de SVB kunt u nog meer informatie vinden en ook een proefberekening.

 

Met dank aan Ger Brouwer,  VOA in Sint-Oedenrode en cliëntondersteuner CNV.


Terug naar de startpagina