Overlap van wetgeving brengt burgers in de problemen

Het zorgstelsel is nogal complex, daar zou de burger zo weinig mogelijk last van moeten hebben. Gemeenten werken daartoe graag samen met Wlz- en Zvw-uitvoerders. Het meest verwarrend is dat wetten elkaar deels overlappen.

Aanpassing van wetten kan een aantal problemen verminderen, maar elke stelselwijziging leidt onvermijdelijk tot nieuwe grensvlakissues. In alle gevallen zal samenwerking vanzelfsprekender moeten worden: stelsels, regels en bestuurders moeten dat stimuleren en faciliteren. Dat schrijft de VNG in reactie op 'Zorgen voor burgers', het rapport over zorg van de Nationale ombudsman. KBO-Brabant berichtte hier eerder over. Klik hier.

De VNG merkt over het Wmo-gesprek op dat er ‘hier verder ontwikkeld en geschoold moet worden'. En professionals moeten zich gesteund weten door hun bestuurder.

Gemeenten zijn het niet eens met de suggestie als zouden ze cliënten de Wlz in ‘pushen’. Gemeenten ondersteunen mensen zo lang mogelijk thuis en werken mee om zorgval te voorkomen. Maar als ondersteuning vanuit de Wmo (vaak in combinatie met Zvw-zorg) niet meer toereikend is, moet wel passende Wlz-zorg worden geleverd.
 

Zie voor de hele reactie van de VNG hier.


Terug naar de startpagina