Gemeenten betalen nog steeds te weinig voor thuiszorg

Nederlandse gemeenten betalen schraal voor thuiszorg. Maar 56 gemeenten hanteren tarieven waar thuiszorgorganisaties iets substantieels aan overhouden. Dat blijkt uit een inventarisatie van branchevereniging BTN. De vereniging heeft een overzichtskaart gemaakt van gemeenten en hun tarieven.

Gemeenten moeten volgens de 'Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs Wmo 2015' bij de tariefstelling rekening houden met loonkosten, sociale premies voor werkgevers, overheadkosten en een winstmarge om tot een reëel tarief te komen. Dat ligt zo rond de 25 euro per uur.

De overzichtskaart en meer informatie kunt u hier vinden op de website van Binnenlands Bestuur. 


Terug naar de startpagina