Meer aandacht nodig voor mantelzorger

Het Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, komt tot die conclusie in een overzicht van bestaande informatie over dementie en dementiezorg. Dat rapport, “Naar een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg” geeft aan dat begeleiding van een casemanager van groot belang is voor veel mantelzorgers om de zorg thuis vol te houden. De casemanager is een vast aanspreekpunt voor de persoon met dementie en voor de mantelzorgers.
 

Uit het rapport blijkt verder dat er verbeterpunten zijn. Informatie over dementie en dementiezorg is niet altijd vindbaar en het aanbod aan dagopvang sluit niet altijd aan bij behoeften. Ook zijn er in sommige regio’s wachtlijsten voor casemanagement, terwijl veel mantelzorgers aangeven dat ondersteuning door een casemanager van belang is om de zorg thuis te kunnen blijven volhouden.
 

Het rapport staat hier op de website van het Nivel.


Terug naar de startpagina