Abonnementstarief Wmo dichterbij

In het regeerakkoord 2017-2021 is een aantal maatregelen aangekondigd om de stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning te verminderen. Een van de voorstellen betrof een zogenoemd ‘abonnementstarief’ voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dat voorstel is nu uitgewerkt in een wetsontwerp: klik hier.

Als de wet wordt aangenomen betalen mensen niet meer dan 17,50 euro per vier weken, voor al hun Wmo-voorzieningen. De verwachting is dat dat de toegang tot de Wmo sterk verbetert en de administratieve lasten vermindert. Gemeenten vrezen voor een grote druk op de voorzieningen, als inkomen en vermogen straks geen rol meer spelen bij de eigen bijdrage. Klik hier voor een bericht op de website van de VNG.

Het wetsontwerp ligt voor ter consultatie; iedereen kan reageren. Daarna gaat het, al dan niet aangepast, naar de Tweede Kamer. Het streven is om het voorstel 1 januari in werking te laten treden. 


Terug naar de startpagina