KBO-Brabant vindt abonnementstarief Wmo belangrijke maatregel tegen stapeling zorgkosten

Stapeling van zorgkosten is een groot probleem. Met het wetsvoorstel Invoering abonnementstarief in de Wmo zet het kabinet een volgende stap in het beteugelen van die zorgkosten. In het voorstel wordt bepaald dat iedereen die recht heeft op hulp(middelen) uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) daarvoor nog maar maximaal 17,50 euro per vier weken hoeft te betalen. KBO-Brabant ondersteunt de invoering van deze wet en heeft dat in de consultatieronde over het wetsvoorstel op maandag 25 juni jl. aan de minister laten weten.

 

Hierover stuurden wij maandag 25 juni een persbericht naar de regionale en landelijke pers.
Klik hier voor het persbericht.
Klik hier voor de brief aan de minister.


Terug naar de startpagina