Bestuurswisselingen KBO-Brabant op de Algemene Vergadering van 28 juni

In de Algemene Vergadering op 28 juni jl. legde de heer Frans van den Boomen uit Asten (Zuidoost Brabant) zijn functie neer als lid van het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant. Hij was daarvan lid sinds 2012 en heeft ook diverse andere functies binnen de KBO bekleed. Als dank voor zijn inzet ontving hij uit handen van de voorzitter, Leo Bisschops, een zilveren met gouden speld.

Omdat in de regio West-Brabant ook een bestuursfunctie vacant was, zijn door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar als bestuurslid van KBO-Brabant benoemd: de heer Wim Hendrikx uit Etten-Leur en de heer Jan Hoevenaars uit Elsendorp.

 

Wim Hendrikx is werktuigbouwkundig ingenieur en heeft een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt en vervolgens bij Avans Hogeschool. Hij is voorzitter van KBO Liesbos en lid van KBO-Kring gemeente Breda.

Jan Hoevenaars was apotheekhoudend huisarts in Elsendorp en daarnaast docent geneeskunde bij diverse onderwijsinstellingen. Hij is docent bij KBO-Brabant voor de opleiding van vrijwillige ouderenadviseurs en cliëntondersteuners. Vanaf 2013 tot heden is hij voorzitter van KBO Elsendorp.

 


Terug naar de startpagina