Onafhankelijke CliŽntondersteuning Helmond

De verenigde ouderenbonden in Helmond (VBOH), waaronder KBO-Helmond, verzorgen al enige tijd onafhankelijke cliëntondersteuning voor senioren. Helmond is één van de zogenoemde koplopergemeenten cliëntondersteuning. In dit project van de VNG en Movisie deelden gemeenten hun ervaring met deze ondersteuning. Het project is onlangs afgerond tijdens een conferentie VBOH en de gemeente Helmond hebben de cliëntondersteuning inzichtelijk gemaakt in een filmpje. En de cliëntondersteuners van de KBO werkten daar graag aan mee!
 

 

 

 


Terug naar de startpagina