Extra geld voor onderzoek, communicatie en kwaliteitsverbetering cliŽntondersteuning

Op 12 juli stuurde minister de Jonge (VWS) een brief naar de Tweede Kamer over cliëntondersteuning. Daarin wordt ingegaan op de besteding van extra geld dat werd toegezegd in het regeerakkoord. In deze kabinetsperiode gaat het om 55 miljoen euro. Met de extra middelen wil het kabinet samen met gemeenten, zorgkantoren en andere betrokken partijen een impuls geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning. De volgende activiteiten worden ondernomen:

  • Onderzoeken naar vraag en gewenst aanbod van cliëntondersteuning
  • Inzet van zogenoemde koplopergemeenten (in Brabant waren Deurne en Helmond het afgelopen jaar koploper)
  • Ontwikkelen communicatieaanpak
  • Aandacht voor cliëntondersteuning in de Wlz (Wet langdurige zorg)
  • Ontwikkel- en verbetertrajecten voor cliëntondersteuning bij specifieke doelgroepen
  • Aandacht voor (kwaliteits)ontwikkeling binnen de beroepsgroep cliëntondersteuning

Uiteraard juicht KBO-Brabant ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van harte toe. Wel hopen wij dat er voldoende aandacht komt voor de specifieke vragen waar informele (niet-betaalde) cliëntondersteuners mee te maken krijgen, en, nog belangrijker, dat in het gehele traject de hulpvrager voldoende centraal staat. Het gaat immers om de cliënt, en niet om de cliëntondersteuner. Onze ervaring met informele onafhankelijke cliëntondersteuning en onze ideeën daarover zullen wij zeker delen met de minister en de Tweede Kamer.   

 

De brief, met bijlage, kunt u hier lezen op de website van de Tweede Kamer.


Terug naar de startpagina