Doet u mee met de enquête over ons pensioenstelsel?

 

 

Negen verenigingen van senioren en gepensioneerden komen medio november samen voor een grote debatmanifestatie over de toekomst van ons pensioenstelsel. KBO-Brabant doet van harte mee, vertelt voorzitter Leo Bisschops. ‘Mooi dat we op één lijn zitten: een nieuw pensioenstelsel is niet nodig.’

Al jaren wordt erover gediscussieerd, maar overeenstemming tussen werkgevers, werknemers en overheid is er nog altijd niet: moet het huidige pensioenstelsel wel of niet drastisch op de schop? Seniorenverenigingen zien in het huidige systeem wel een aantal ‘weeffouten’ die gerepareerd moeten worden, maar vinden een totaal nieuw pensioenstelsel niet nodig. Met die boodschap houden ze op 19 november een gezamenlijke debatmanifestatie in Utrecht.

 

KBO-Brabant is vanaf de aanloop actief betrokken geweest bij de manifestatie, vertelt voorzitter Leo Bisschops. ‘Wij zijn bezorgd dat een pensioenstelselherziening erin uitmondt dat het collectieve karakter van onze pensioenfondsen plaatsmaakt voor individuele verzekeringsproducten. Wij vinden dat niet nodig en zelfs niet wenselijk; niet voor gepensioneerden, niet voor werkenden en vooral niet voor de generaties na ons. Het beeld dat het huidige stelsel onhoudbaar is, is niet reëel. Het Verenigd Koninkrijk buiten beschouwing gelaten, hebben we in Nederland 60 procent van het totale pensioenvermogen van de EU opgebouwd. En toch zijn we het enige land waar pensioenuitkeringen en pensioenopbouw al jaren niet naar boven toe bijgesteld mogen worden.’

De seniorenverenigingen zien wel dat het huidige systeem op punten aangepast moet worden, zegt Bisschops. Zo moet er bijvoorbeeld een oplossing gevonden worden voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die nu veelal niet voor hun pensioen sparen. Een tweede belangrijk punt is de rekenrente die pensioenfondsen verplicht zijn te hanteren. De fondsen zijn verplicht om op papier te rekenen met een heel lage rente over hun bezittingen. In de praktijk zijn de rendementen echter fors hoger. Bisschops: ‘Daardoor hebben we de absurde situatie dat pensioenfondsen nog nooit zó rijk zijn geweest en pensioenuitkeringen tegelijk níet naar boven kunnen worden bijgesteld. Sterker nog: gepensioneerden dreigen gekort te worden. Dat is onverkoopbaar.’

Bisschops is blij dat de seniorenverenigingen met het organiseren van de debatmanifestatie de handen ineen slaan. ‘We zitten redelijk op één lijn. Dat is al heel netjes voor ouderenclubs.’

Op de manifestatie staat ook een toespraak van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gepland. Bisschops hoopt dat de minister zal inzien dat het plan uit het regeerakkoord voor een meer individueel pensioenstelsel, geen draagvlak heeft. ‘We hopen te horen dat een diepgaande stelselwijziging van de baan is en dat het zal blijven bij overzichtelijke reparaties aan het huidige stelsel.’


Debatmanifestatie 19 november
De debatmanifestatie over het pensioenstelsel vindt plaats op 19 november in de Jaarbeurs van Utrecht, vanaf 12.30 uur. Er is plaats voor 450 deelnemers. Deelname is deels op uitnodiging van de betrokken organisaties. De aanmelding is inmiddels gesloten.

De betrokken pensioen- en seniorenverenigingen zijn KBO-Brabant, Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), KBO-PCOB, actiegroep Verontruste Ouderen en de vakbonden FNV Senioren, De Unie Senioren en CNV Senioren.

 

Enquête over pensioenstelsel: doe mee en vul in!
Wij horen graag uw mening omtrent het pensioenstelsel, en daarom hebben we onderzoeksbureau Motivaction gevraagd hier onafhankelijk onderzoek naar te doen. Als gepensioneerde kunt u hieraan meedoen door de enquête op de website https://xs.motivaction.nl/onderzoek/kbo-brabant vóór 19 oktober in te vullen. Uw antwoorden zijn anoniem en eventuele internetgegevens van u worden na afloop vernietigd. De uitkomsten van deze enquête worden op 19 november gepresenteerd in aanwezigheid van minister Koolmees op de debatmanifestatie.
 


Terug naar de startpagina